Wybór członków Rady Nadzorczej - głosowanie grupami

Pytanie:

Czy można dokonać wyboru członków rady nadzorczej spółki akcyjnej przed upływem 5-letniej kadencji obecnych członków rady na wniosek akcjonariusza, który posiada 33% akcji? Jaki będzie stan prawny takiej uchwały, jeśli nie odwołano jeszcze poprzedniej rady nadzorczej wybranej w trybie zwykłym (bez głosowanie grupami)?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.6.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wybór członków Rady Nadzorczej - głosowanie grupami

 Co do zasady, członek rady nadzorczej spółki akcyjnej może być odwołany z tego stanowiska przez walne zgromadzenie albo inny podmiot wskazany w statucie. Nie wszyscy członkowie rady muszą być odwołani przez ten sam podmiot - jeżeli statut lub przepis szczególny nie stanowi inaczej, do odwołania członka rady nadzorczej upoważniony jest ten sam podmiot, który powołuje go do składu rady, działając w tym samym trybie. Wygaśnięcie mandatu członka rady nadzorczej może być skutkiem innych jeszcze zdarzeń prawnych, przewidzianych w kodeksie spółek handlowych. Mowa tutaj w szczególności o sytuacji opisanej w art. 385 par. 3, 4 i 8 ksh. Mianowicie wybór członków rady nadzorczej przez walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami powoduje, że z chwilą dokonania w ten sposób wyboru co najmniej jednego członka rady wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych jej członków, z wyjątkiem członków powołanych przez podmiot określony w odrębnej ustawie. Innymi słowy, tylko w opisanej wyżej sytuacji możliwy będzie wybór nowych członków rady nadzorczej w spółce akcyjnej przed upływem kadencji "starego" składu rady bez odrębnej uchwały o odwołaniu poprzedniego składu rady nadzorczej.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne