Wybory prezesa spółdzielni

Pytanie:

Czy wszyscy członkowie spółdzielni mieszkaniowej mają prawo decydować o wyborze prezesa i wiceprezesa, czy dokonuje tego ktoś inny?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.6.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wybory prezesa spółdzielni

Zgodnie z ustawą Prawo spółdzielcze zasady i tryb powoływania i odwoływania członków organów spółdzielni określa statut spółdzielni. Dlatego też w pierwszej kolejności należy zapoznać się z postanowieniami statutu w tym zakresie. Jeżeli statut milczy na ten temat, to zgodnie z ustawą (art. 49 § 2) zarząd wybierany jest przez walne zgromadzenie członków spółdzielni lub przez radę nadzorczą spółdzielni. Natomiast walne zgromadzenie członków spółdzielni jest najwyższym organem spółdzielni, składającym się z wszystkich członków spółdzielni. Jednakże statut spółdzielni może stanowić, że w razie przekroczenia określonej liczby członków spółdzielni, na walnym zgromadzeniu członków spółdzielni będą reprezentować przedstawiciele.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne