Wycena majątku likwidowanej spółki

Pytanie:

Jak likwidator powinien wycenić wartość majątku spółki na dzień otwarcia likwidacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.11.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wycena majątku likwidowanej spółki

Zgodnie z regulacją ksh likwidatorzy powinni sporządzić bilans otwarcia likwidacji. Bilans ten likwidatorzy składają walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia. Do bilansu likwidacyjnego należy przyjąć wszystkie składniki aktywów według ich wartości zbywczej. Regulacja ta tym samym nakazuje, aby w bilansie otwarcia aktywa ujmować według ich wartości rynkowej (zbywczej). Podkreślić jednocześnie należy, iż z bilansem otwarcia likwidacji musi być również połączona inwentaryzacja składników majątkowych spółki ( art. 26 ust. 4 ustawy o rachunkowości).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: