Wyjaśnienie do korekty deklaracji

Pytanie:

Jakie informacje należy przedstawić w wyjaśnieniu składanym do urzędu skarbowego w związku ze składaną korektą deklaracji VAT (wiąże się ona z koniecznością dopłaty podatku w związku z korektą faktury zakupu). Korekta składana jest kilka miesięcy po terminie otrzymania faktury korygującej.

Masz inne pytanie do prawnika?

28.10.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wyjaśnienie do korekty deklaracji

Obowiązek dołączania do korekty pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty nałożony został przepisem art. 81 Ordynacji podatkowej. Przepisy nakładając powyższy obowiązek nie wskazuję sposobu jego realizacji. Oznacza to, że podatnik ma w zasadzie dowolność co do zakresu składanego wyjaśnienia (byle wskazywało ono przyczyny korekty). Przyjmuje się, że może być ono bardzo ogólne, nawet jednozdaniowe. W sytuacji przedstawionej w pytaniu wyjaśnienie przyczyn może sprowadzać się do zdania „Korekta deklaracji związana jest z otrzymaniem faktury korygującej”. Na marginesie należy zauważyć, że nie jest oczywiste czy konieczne jest składanie korekty deklaracji. Zasady uwzględniania korekt faktur w deklaracjach podatników regulują przepisy § 19 i § 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971). Z przepisów tych wynika, że otrzymywane przez nabywców (kupujących) faktury są rozliczane na bieżąco, w deklaracjach składanych za miesiąc, w którym korekta faktury została otrzymana (por. § 19 ust. 5 oraz § 20 ust. 4 rozporządzenia).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: