Wykaz chorób psychicznych

Pytanie:

Jakie choroby psychiczne uniemożliwiają wykonanie kary (i w ogóle jakie inne choroby) oraz gdzie znaleźć wykaz tych chorób?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.7.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wykaz chorób psychicznych

Nie ma takiego wykazu. O chorobie psychicznej decyduje orzeczenie lekarza (biegłego lekarza - w sprawie o udzielenie przerwy). Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego stanowi, że osobą z zaburzeniami psychicznymi, są osoby:

  • chore psychicznie (wykazującej zaburzenia psychotyczne),
  • upośledzone umysłowo,
  • wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

Podkreślić należy, że chorobę psychiczną stwierdza lekarz a nie prawnik czy sędzia. Niektóre rozporządzenia wymagają dla wykonywania określonego zawodu ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: