Wykładnia prawa przez Krajową Radę Spółdzielczą

Pytanie:

Swoje niekonwencjonalne działania (czytaj sprzeczne z prawem), zarząd spółdzielni mieszkaniowej tłumaczy tym, że taką wykładnię przepisów uzyskał od Krajowej Rady Spółdzielczej, choć jak dotąd, pism od Rady nie przedstawiono zainteresowanym członkom. Najprawdopodobniej jest to wykręt. Czy jednak Krajowa Rada Spółdzielcza posiada uprawnienia do opracowywania wykładni przepisów prawnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.1.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wykładnia prawa przez Krajową Radę Spółdzielczą

Zgodnie z prawem spółdzielczym do zadań Rady należy:

  1. reprezentowanie polskiego ruchu spółdzielczego w kraju i za granicą,
  2. współdziałanie z naczelnymi organami państwowymi w sprawach dotyczących ruchu spółdzielczego,
  3. inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych dotyczących spółdzielczości i mających dla niej istotne znaczenie,
  4. badanie i ocena form, warunków, kierunków oraz wyników działalności ruchu spółdzielczego i przedstawianie informacji i wniosków naczelnym organom państwowym,
  5. organizowanie działalności naukowo-badawczej, szkoleniowej i informacyjnej, propagowanie działalności kulturalno-oświatowej członków, podejmowanie inicjatyw związanych z rozwojem ruchu spółdzielczego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym rozwoju spółdzielczości uczniowskiej, oraz kształtowanie sprzyjających warunków dla rozwoju ruchu spółdzielczego,
  6. inicjowanie i rozwijanie współpracy międzyspółdzielczej i szerzenie idei spółdzielczego współdziałania,
  7. organizowanie postępowania rozjemczego w sporach między organizacjami spółdzielczymi,
  8. współdziałanie ze związkami rewizyjnymi w realizacji zadań wynikających z niniejszej ustawy,
  9. wykonywanie innych zadań przewidzianych w niniejszej ustawie i innych ustawach oraz zleconych przez Kongres.

Jak wynika z powyższego, wśród zadań, które Rada posiada z woli ustawodawcy, nie ma dokonywania wykładni. Nie znaczy to, iż Rada nie może tego robić; celem takiego działania może być ujednolicenie działań spółdzielców. Krajowa Rada Spółdzielców nie posiada jednak uprawnienia do dokonywania wykładni powszechnie obowiązujących przepisów. Z pewnością wykładnia Rady nie wiąże sądów.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: