Wynagrodzenie członków rady nadzorczej w SM

Pytanie:

Czy członkowie rad nadzorczych Spółdzielni Mieszkaniowych pobierają wynagrodzenie za pełnienie swoich funkcji?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.6.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wynagrodzenie członków rady nadzorczej w SM

Przepisy prawa spółdzielczego nie stanowią, że za pełnienie funkcji członka rady nadzorczej przysługuje wynagrodzenie. Możliwe jest jednak przyznanie takiego wynagrodzenia w samym statucie spółdzielni mieszkaniowej. Jeżeli jednak z członkiem rady nadzorczej został nawiązany stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę, członkowi rady nadzorczej będzie wówczas przysługiwało wynagrodzenie za pełnienie swojej funkcji. Spółdzielcza umowa o pracę może być zawiązana pomiędzy spółdzielnią a jej członkiem. Do rady nadzorczej mogą być zaś wybierani jedynie członkowie spółdzielni.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne