Wypłata odprawy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Pytanie:

Czy roszczenie pracownika o odprawę, które będzie zaspokojone ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zawsze będzie zaspokojone w pełnej wysokości?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.7.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wypłata odprawy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Wskazuje się w doktrynie, że roszczenie o odprawę nie zawsze będzie mogło być zaspokojone z Funduszu w pełnej wysokości. Zgodnie bowiem z art. 6a ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r., wypłata należności z tytułu odprawy nie może przekroczyć kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego przez Prezesa GUS w formie komunikatu w Monitorze Polskim, na podstawie art. 20 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353) (tak np. Teresa Liszcz w „Prawo pracy”, Warszawa 1997-2005, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne