Wypowiedzenie umowy przez wspólnika spółki jawnej

Pytanie:

Witam. Jakiś czas temu założyliśmy z moim wspólnikiem spółkę jawną. Teraz jednak chce on wypowiedzieć zawartą przez nas umowę. Czy to oznacza koniec istnienia spółki?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.1.2012

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wypowiedzenie umowy przez wspólnika spółki jawnej

W przypadku, gdyby doszło do wypowiedzenia umowy przez drugiego wspólnika istotnie spółka przestanie funkcjonować. Przepisy bowiem nie przewidują jednoosobowej spółki jawnej, musi w niej działać co najmniej dwóch wspólników. Wynika to z art. 64 § 1 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że pomimo wystąpienia wspólnika, spółka trwa nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami (zatem co najmniej dwoma – przyp. red.), jeżeli umowa spółki tak stanowi lub pozostali wspólnicy tak postanowią. Jeśli miałaby Pani/Pan pozostać jedynym „wspólnikiem” spółki jawnej po wystąpieniu drugiego wspólnika to zastosowanie znalazłby przepis art. 66 ksh - Jeżeli w spółce składającej się z dwóch wspólników po stronie jednego z nich zaistnieje powód rozwiązania spółki, sąd może przyznać drugiemu wspólnikowi prawo do przejęcia majątku spółki z obowiązkiem rozliczenia się z występującym wspólnikiem zgodnie z art. 65. Przepis art. 66 ksh odnosi się do ustąpienia wspólnika ze spółki jawnej z tym jednakże, że dotyczy on spółki jawnej składającej się z dwóch wspólników, a o ustąpieniu wspólnika ze spółki orzeka sąd wyrokiem.

Przejęcie majątku spółki dwuosobowej przez wspólnika, którego powód rozwiązania spółki nie dotyczy, oznacza zachowanie przedsiębiorstwa spółki, które wspólnik przejmujący będzie mógł nadal prowadzić jako przedsiębiorca jednoosobowy w przypadku, gdy jest osobą fizyczną, albo w ramach struktur osoby prawnej (ułomnej osoby prawnej), gdy wspólnik przejmujący jest taką właśnie osobą (Rodzynkiewicz Mateusz Najnowsze wydanie: Kodeks spółek handlowych. Komentarz Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie III) ss. 1344). Zatem jeśli wspólnik wystąpiłby ze spółki, to sąd orzekający w tej kwestii przyznałby Pani/Panu przedsiębiorstwo, które byłoby prowadzone jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Ponadto ciążyłby na Pani/Panu obowiązek rozliczenia się z ustępującym wspólnikiem. Prowadzona przez Państwa spółka jawna przestałaby istnieć bez przeprowadzania likwidacji (Kazimierz Kruczalak Prawo handlowe Warszawa 1996-2006 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

PROBLEMY PROBLEMY PROBLEMY....

12.11.2010 przez: -

spolka jawna przeniesienie udzialow

28.5.2010 przez: Rosalia

Wspólnik w sp.j a dotacje.

24.3.2010 przez: yaru