Zadłużenie czynszowe

Pytanie:

Czy burmistrz lub prezydent miasta może umorzyć zadłużenie czynszowe? Jeśli tak, to co w tym wypadku trzeba zrobić i jakie warunki trzeba spełnić? Mieszkanie, w którym mieszkam jest mieszkaniem z urzędu miasta. Jestem głównym najemcą i jest to mieszkanie lokatorskie.

Masz inne pytanie do prawnika?

7.5.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zadłużenie czynszowe

Przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie zawierają regulacji odnoszących się do przedstawionego problemu. Wskazać należy, iż nawiązanie stosunku najmu powstaje na podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie na podstawie decyzji administracyjnej. Ewentualna zgoda na umorzenie płatności czynszu może zależeć wyłącznie od swobodnej decyzji odpowiedniego organu, jako strony stosunku cywilnoprawnego. Jednak decyzję organu w tym względzie będą ograniczały przepisy określające gospodarowanie finansami danej jednostki, co może uniemożliwić podjęcie przychylnej dla jednostki decyzji.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne