Zagubione świadectwo pracy

Pytanie:

W 1978 roku zagubiłem świadectwo pracy. Obecnie napisałem do archiwum o wystawienie nowego świadectwa. Przysłano mi zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie. Czy na podstawie takiego zaświadczenia będzie mi zaliczony staż pracy w nowym zakładzie pracy? Czy jest to z mojej strony dowód wystarczający do udokumentowania prawa do nagrody jubileuszowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.11.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zagubione świadectwo pracy

Świadectwo pracy jest dokumentem, w który pracodawca podaje szczegółowe informacje o przebiegu pracy zawodowej oraz o trybie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Wydanie takiego świadectwa jest obowiązkiem pracodawcy. Treść świadectwa określają szczegółowo przepisy kodeksu pracy. Zaświadczenie o pracy, które nie będzie zawierać elementów koniecznych dla świadectwa pracy, nie równoznaczne ze świadectwem pracy. Jednak na podstawie takiego zaświadczenia o poprzednio wykonywanej pracy staż tej pracy powinien zostać zaliczony w nowym zakładzie pracy (jeżeli w takim zaświadczeniu określony został okres pracy u poprzedniego pracodawcy), gdyż świadectwo pracy nie jest dowodem wyłącznym na fakt pozostawania w zatrudnieniu przez pewien okres. Tego faktu można dowodzić także przy pomocy innych dokumentów.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Wypadek w pracy, L4 i odszkodowanie

19.9.2018 przez: kaminskimarcin

Zwolnienie lekarskie po stażu czy należy sie?

24.7.2018 przez: jola375@vp.pl

skarga na urząd pracy

15.5.2018 przez: atiiia86