Zajęcie nieruchomości przez komornika

Pytanie:

Niedługo będę miał tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi, który ma nieruchomości i nie posiada innego łatwo egzekwowalnego majątku lub dochodów. W grę wchodzą działki objęte trzema księgami wieczystymi. Wartość wierzytelności (prawdopodobnie) nie przekracza ceny każdej nieruchomości z osobna. Na jednej z nieruchomości są inne zajęcia, pozostałe są wolne (ale być może to tylko chwilowe). Nie wiem, którą nieruchomość komornik powinien zająć i zlicytować, żeby najszybciej odzyskać pieniądze. Czy komornik może zająć tylko jedną nieruchomość czy wszystkie?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.11.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zajęcie nieruchomości przez komornika

Komornik w swoich działaniach jest związany wnioskami wierzyciela. Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości powinien odpowiadać wymaganiom przewidzianym w art. 797 kpc. We wniosku należy dokładnie określić nieruchomość, wskazać jej przeznaczenie oraz dokładny adres, numer księgi wieczystej, a jeżeli nieruchomość nie ma księgi wieczystej - zaświadczenie sądu wystawione na podstawie zbioru dokumentów, wskazujące właściciela i wykaz obciążeń ujawnionych w zbiorze dokumentów.

Wskutek wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji z nieruchomości wymienionej we wniosku komornik wzywa dłużnika, aby zapłacił dług w ciągu dwóch tygodni pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania (art. 923 kpc). Z chwilą doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty dochodzi do zajęcia nieruchomości (art. 925 § 1 kpc). Zajętych przez komornika będzie jednak tyle nieruchomości ile zostanie wskazanych we wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: