Zakład budżetowy a jednostka budżetowa

Pytanie:

Czy zakład budżetowy samorządowy, samofinansujący się, podlegający Urzędowi Miasta i Gminy, jest jednostką budżetową? Czy obowiązują ten zakład podwyżki dla pracowników coroczne o % inflacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.6.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zakład budżetowy a jednostka budżetowa

Zgodnie z ustawa o finansach publicznych, zakładami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które:

  1. odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania;
  2. pokrywają koszty swojej działalności z przychodów własnych.

Natomiast jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu.

W związku z powyższym zakład nie będzie jednostką budżetową ze względu na samofinansowanie swej działalności. Zakład jest jedynie formą zarządzania finansami pozabudżetowymi, zakładem może być zarówno ośrodek wypoczynkowy jak i ośrodek dokształcania, gdzie zatrudnieni są pracownicy różnych zawodów, w związku z czym trudno uznać, iż pracownikom takich zakładów przysługuje prawo do corocznej podwyżki, wynikające jedynie z faktu zatrudnienia w takiej jednostce organizacyjnej.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne