Zakup usług medycznych a koszty

Pytanie:

Prowadzę działalność gospodarczą. Czy mogę wprowadzić w koszty abonament usług medycznych wykupiony dla mnie jako właściciela? Czy mogę wykupić taki abonament dla programisty, który współpracuje ze mną w oparciu o umowę o dzieło? Jeżeli mogę wykupić taki abonament dla programisty, to czy mogę wprowadzić go w koszty działalności?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zakup usług medycznych a koszty

Z treści art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. W art. 23 ust. 1 pkt 60 tej ustawy, jako wydatek nie będący kosztem uzyskania przychodów wymienia się koszty związane z finansowaniem świadczeń zdrowotnych przez pracodawcę na rzecz pracowników, z wyjątkiem poniesionych kosztów świadczeń zdrowotnych, do których ponoszenia zobowiązują pracodawcę przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw.

W przepisie tym jest mowa tylko o „pracownikach”, jednak wydaje się, że ewentualne zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup usług medycznych na rzecz osoby prowadzącej działalność gospodarczą lub osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło również będzie kwestionowane, gdyż wydatki te nie będą uznane za poniesione w celu osiągnięcia przychodów.

Oczywiście osoba prowadząca działalność gospodarczą może wykupić usługi medyczne (np. abonament) dla siebie czy dla współpracowników (i nikt, a w szczególności Państwo, nie może tego zabronić), jednak należy taki wydatek prawidłowo rozpoznać dla celów podatkowych – jak wskazano wyżej nie może być uznany za koszt uzyskania przychodów, a ponadto wartość takiego świadczenia winna zostać zaliczona do przychodów osób współpracujących (korzystających z takiego abonamentu).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: