Zaliczenie wpłaty za fakturę

Pytanie:

"Dłużnik zalegający z zapłatą wielu faktur dokonał jednej wpłaty w tytule przelewu podając numer faktury. Jest to faktura jedna z ostatnich, a pozostaje wciąż do zapłaty wiele wcześniejszych, wcześniej wymagalnych. Czy skoro dłużnik podał numer faktury, to ja mam obowiązek zaliczenia wpłaty na poczet właśnie tej faktury będącej jedną z ostatnich, czy może mogę przypisać tę wpłatę do innej faktury, najstarszej - wcześniej wymagalnej?"

Odpowiedź prawnika: Zaliczenie wpłaty za fakturę

Opisane zagadnienie reguluje art. 451 § 1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim dłużnik mający względem tego samego wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju może przy spełnieniu świadczenia wskazać, który dług chce zaspokoić. Jednakże to, co przypada na poczet danego długu, wierzyciel może przede wszystkim zaliczyć na związane z tym długiem zaległe należności uboczne oraz na zalegające świadczenia główne. Dłużnik może więc wskazać, którą należność chce spełnić. Oczywiście może to doprowadzić do przedawnienia się należności wcześniej wymagalnych. Jednak w takim przypadku należy rozważyć skierowanie do sądu pozwu o zapłatę.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika