Zasady wyboru sołtysa

Pytanie:

Jaki akt prawny zawiera zasady wyboru sołtysa?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.4.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zasady wyboru sołtysa

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys, natomiast uchwałodawczym zgromadzenie wiejskie (art. 36.1), kolejny ustęp powołanej ustawy określa na jakich zasadach dokonuje się wyboru sołtysa, a mianowicie w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Sformułowania dotyczące wyborów organów jednostki pomocniczej są lakoniczne, dlatego też u.s.g pozostawia kompetencje do szczegółowego określenia zasad i trybu wyborów organów jednostki pomocniczej radzie gminy w drodze uchwalenia statutu gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami (art.35 u3). Takie rozwiązanie z pewnością wychodzi na przeciw konstytucyjnej zasadzie pomocniczości, jednakże z drugiej strony niewłaściwe określenie podstawowych założeń funkcjonowania sołectwa może rodzić różnorakie problemy.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne