Zasiłek chorobowy a rozwiązanie umowy o pracę

Pytanie:

Czy przysługuje zasiłek chorobowy po ustaniu stosunku pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.11.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zasiłek chorobowy a rozwiązanie umowy o pracę

Zasiłek chorobowy przysługuje także pracowikowi, który stał się niezdolny do pracy po ustaniu zatrudnienia, jeżeli niezdolność ta trwa bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała w ciągu 14 dni od ustania zatrudnienia lub w ciągu 3 miesięcy od ustania zatrudnienia (drugi przypadek tylko w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby). Jeżeli jednak osoba, która zachorowała po ustaniu zatrudnienia ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, lub kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową, lub nie nabyła prawa do zasiłku w czasie zatrudnienia ze względu na brak 30-dniowego nieprzerwanego okresu ubezpieczenia chorobowego, lub jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, to zasiłek chorobowy jej nie przysługuje.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne