Zasiłek opiekuńczy z powodu choroby dziecka

Pytanie:

Mam dziecko, które często choruje. Ile dni w ciągu roku przysługuje matce na opiekę nad dzieckiem i ile % wynagrodzenia jej przysługuje?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.2.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zasiłek opiekuńczy z powodu choroby dziecka

Sprawowanie opieki nad dzieckiem zaliczane jest do przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, przy czym okoliczność tę należy udokumentować.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 i 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do lat 14 lub chorym innym członkiem rodziny, przysługuje zasiłek opiekuńczy. Przysługuje on przez okres:

  • 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad chorym dzieckiem w wieku do lat 14 (ew. dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku: nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki, albo pobytu małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej)
  • 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad innymi chorymi członkami rodziny.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 % podstawy wymiaru zasiłku, którą jest co do zasady przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 36 w zw. z art. 47 ustawy).

Polecamy też zapoznanie się z artykułem: Niezdolność i nieobecność w pracy jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne