Zaskarżenie uchwały właścicieli lokali

Pytanie:

Czy istnieje możliwość odwołania/mediacji z zarządcą nieruchomości w sprawie uchwały wspólnoty mieszkaniowej nakładającej obowiązek "składki" na budowę dodatkowych rzeczy na terenie wspólnoty?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.10.2001

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zaskarżenie uchwały właścicieli lokali

Niewątpliwie plany wzniesienia na terenie należącym do wspólnoty obiektów budowlanych i związane z tym obciążenie członków wspólnoty mieszkaniowej kosztami takiej inwestycji należą do zakresu czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu i wymagają podjęcia uchwały właścicieli lokali. Każdemu z członków wspólnoty mieszkaniowej, właścicielowi przysługuje prawo zaskarżenia uchwały do sądu w terminie 6 tygodni od dnia jej podjęcia lub powiadomienia członka wspólnoty o treści uchwały w przypadku podjęcia uchwały w trybie indywidualnym w sytuacji, gdy doszło do jej uchwalenia z naruszeniem przepisów prawa lub łączącej właścicieli lokali umowy. Powództwo wytacza się przeciwko wspólnocie mieszkaniowej. Wniesienie powództwa nie wstrzymuje wykonania uchwały, dlatego wskazane jest jednocześnie ze złożeniem powództwa złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania uchwały do czasu zakończenia sprawy.

Porady prawne


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne