Zaświadczenie dla WKU o pobycie za granicą

Pytanie:

Ustalając pełnomocnika o charakterze szczególnym tj. do dokonania zmiany miejsca stałego pobytu lub wymeldowania muszę też oddać dowód osobisty. Podobno urzędy żądają od pełnomocnika potwierdzenia pełnomocnictwa notarialnie nie mając do tego podstaw prawnych. Czy fakt nie zgłoszenia wcześniej pobytu za granicą powyżej 2 m-cy może mieć wpływ na nie uznanie przez urząd meldunkowy pełnomocnictwa, a może mogę się wymeldować z dniem bieżącym. Można to jeszcze zgodnie z prawem naprawić. Czy WKU ma prawo powiadomienia służby granicznej za niewypełnienie obowiązku meldunkowego? W razie powrotu do kraju celem spóźnionego obowiązku zgłoszenia pobytu za granicą (całej mojej rodziny: żony i dziecka) i wymeldowania się, będę mógł wrócić za granicę?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zaświadczenie dla WKU o pobycie za granicą

4.9.2006

Żaden przepis dotyczący wymeldowania nie przewiduje obowiązku oddania dowodu osobistego. Z dowodem osobistym może się jedynie wiązać obowiązek uaktualnienia danych w tym dokumencie tożsamości. Rzeczywiście bardzo często zdarza się, iż urzędy bezpodstawnie żądają pełnomocnictwa notarialnego. Podczas, gdy art. 33 kpa wprost mówi, iż pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Jeżeli dojście do porozumienia z organem administracyjnym będzie niemożliwe, można złożyć skargę na bezczynność organu albo wymeldować się pisemnie – wysłać pismo do gminy. W żadnym wypadku fakt nie zgłoszenia wcześniej pobytu za granicą powyżej 2 m-cy nie może mieć wpływ na nie uznanie przez urząd meldunkowy pełnomocnictwa. WKU może powiadomić służby graniczne. Gdy będą miały one na takiej właśnie podstawie podejrzenie popełnienia przez Pana wykroczenia lub przestępstwa – mogą Pana zatrzymać. Przede wszystkim należy jak najszybciej skontaktować się z WKU choćby telefonicznie i wyjaśnić całą sprawę oraz wysłać do WKU zaświadczenie o stałym pobycie za granicą (zaświadczenie o meldunku w danym kraju) z tłumaczeniem na język polski. Jednocześnie proszę załatwić sprawę wymeldowania.

 

Potrzebujesz porady prawnej?