Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki

Pytanie:

Płacę alimenty na rzecz syna (wysokość ustalona przez sąd). W ubiegłym roku syn ukończył studia inżynierskie. W październiku zawiadomił mnie telefonicznie o kontynuowaniu nauki na studiach magisterskich nie chcąc ujawnić nazwy uczelni. Czy syn ma obowiązek przedstawić dokument potwierdzający kontynuację nauki lub ujawnić nazwę uczelni? Czy syn ma obowiązek powiadomić mnie o fakcie np. przerwania nauki i podjęcia pracy zarobkowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.1.2004

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki

Rodzice mają obowiązek utrzymywania dzieci do czasu, gdy będą one w stanie utrzymać się samodzielnie (chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania) (art. 133 KRO) W przedstawionej przez pana sytuacji, fakt ukończenia jednych studiów właściwie wskazuje na to, że obowiązek alimentacyjny wygasł. Jednak w orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, że sam fakt studiowania przez pańskiego syna wskazuje, iż nie utrzymuje się on jeszcze samodzielnie. A zatem obowiązek alimentacyjny nie wygasa. Nie istnieje konkretny przepis wskazujący na obowiązek przedstawienia dokumentu stwierdzającego fakt studiowania. Jednak sama właściwość stosunku zobowiązaniowego - związek okresu alimentowania z okresem nauki pańskiego syna - sugeruje, że ma pan prawo wiedzieć kiedy obowiązek alimentowania ustanie. Brak tego potwierdzenia może również prowadzić do nadużyć i w efekcie do możliwości dochodzenia przez pana zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia, gdyby świadczenie się nie należało. To również skłania do wniosku, że może żądać pan udokumentowania faktu studiowania. Odpowiadając na drugie pytanie - czy syn ma obowiązek powiadomienia o fakcie przerwania nauki i podjęcia pracy zarobkowej - stwierdzam w świetle wcześniejszych rozważań, że nie. Obowiązek taki nie leżałby w interesie pańskiego syna - sam pozbawiałby się alimentowania. A zatem, co ważne dla pana w tej sytuacji - zaprzestanie dostarczania panu okresowo dokumentów stwierdzających fakt studiowania przez pańskiego syna będzie stanowiło wystarczającą przyczynę, do uznania obowiązku alimentacyjnego za wygasły.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: