Zatwierdzanie sprawozdania fundacji

Pytanie:

Kto jest organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe fundacji, której jedynym organem jest zarząd?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.5.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zatwierdzanie sprawozdania fundacji

Na podstawie ustawy o fundacjach i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. 2001, Nr 50, poz. 529), każda fundacja zobowiązana jest do składania corocznego sprawozdania ze swojej działalności. W ramach tego sprawozdania, fundacja ma obowiązek zawrzeć informacje dotyczące jej stanu majątkowego - w tym źródeł przychodów, sposobu wydatkowania funduszy itd.

Przepisy rozporządzenia stanowią, iż sprawozdanie sporządza się w formie pisemnej i ma być ono podpisane co najmniej przez dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej. Przepisy nie zawierają wymogu zatwierdzania sprawozdania. Co innego może wynikać ze statutu samej fundacji - w takim jednak wypadku w statucie powinien być też wyznaczony organ, który dokonuje zatwierdzenia.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne