Zażalenie na odmowę przyjęcia zażalenia

Pytanie:

Zgłosiłem zawiadomienie do prokuratury o przestępstwie. Według informacji telefonicznych zostałem uznany za osobę pokrzywdzoną. Prokurator odmówił wszczęcia śledztwa posługując się drukiem "Zawiadomienie". Na telefoniczne pytanie, dlaczego nie doręczono mi uzasadnienia, w prokuraturze uzyskałem informację, że mój status został zmieniony na "zawiadamiający" w moim przekonaniu niesłusznie, bowiem na postawie fałszywych pism do sądu oraz zeznań w sądzie zastałem pozbawiony jako dziadek widzeń z wnuczką przebywającą w rodzinie zastępczej. Dodatkowo jestem stroną w postępowaniu przed sądem rodzinnym. Nadmieniam, że złożyłem zażalenie na to postanowienie, ale to zażalenie jest w tej sytuacji raczej bezskuteczne. Zażalenie złożyła również matka dziecka napisane pospiesznie w ostatniej chwili, powołując się na to zawiadomienie, które zostało wysłane do mnie o odmowie wszczęcia śledztwa. Matka nie była przesłuchiwana w prokuraturze. Telefonicznie odmówiono mi podania, czy matka ma w dalszym ciągu status pokrzywdzonej, na początku taki status miała. Czy i jak mogę w tej sytuacji domagać się powrotu do statusu osoby pokrzywdzonej? Czy tylko poprzez złożenie nowego doniesienia? Czy zażalenie matki dziecka będzie rozpatrywane?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.5.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zażalenie na odmowę przyjęcia zażalenia

Osobę, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, przepisy nakazują tylko zawiadomić o odmowie wszczęcia postępowania i nie służy jej zażalenie na to postanowienie. Inaczej jest z pokrzywdzonym, któremu należy doręczyć postanowienie o odmowie wszczęcia, a on może się na to postanowienie zażalić (a także przejrzeć akta).

Pokrzywdzonym jest osoba, której dobro prawne (materialne, majątkowe lub osobiste) zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Status pokrzywdzonego wynika z samych okoliczności faktycznych, a nie z decyzji organów ścigania.

Porady prawne

Jeżeli prokurator uznał, że nie jest Pan pokrzywdzonym, to wyda zarządzenie o odmowie przyjęcia Pańskiego zażalenia jako pochodzącego od osoby nieuprawnionej. Na to zarządzenie będzie Pan mógł wnieść kolejne zażalenie, w którym będzie Pan mógł podnosić, iż jest Pan pokrzywdzonym. Zażalenie takie należy wnieść do prokuratora nadrzędnego nad tym, który odmówił przyjęcia pierwszego zażalenia. Jeżeli ów prokurator nadrzędny nie przychyli się do zażalenia na odmowę przyjęcia, przekaże je do sądu.

Zażalenie matki dziecka, o ile prokurator uznaje ją nadal za pokrzywdzoną, będzie rozpatrzone.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne