Zażalenie na odmowę wstrzymania wykonania wyroku

Pytanie:

Pozwany wniósł o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem. Jednocześnie wniósł podanie do Sądu o zabezpieczenie interesu skarżącego poprzez zawieszenie egzekucji komorniczej. Sąd odmówił zawieszenia podając na to swoje argumenty. Czy na postanowienie Sądu w tej sprawie przysługuje zażalenie?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.1.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zażalenie na odmowę wstrzymania wykonania wyroku

Zgodne z treścią art. 414 kodeksu postępowania cywilnego wniesienie skargi o wznowienie postępowania nie tamuje wykonania zaskarżonego wyroku. W razie uprawdopodobnienia, że skarżącemu grozi niepowetowana szkoda, sąd może na wniosek strony wstrzymać wykonane wyrok, chyba, że strona przeciwna złoży odpowiednie zabezpieczenie. Rozstrzygnięcia dotyczące wstrzymania wykonania wyroku zapadają w formie postanowień, które mogą być wydawane na posiedzeniu niejawnym. Nie przysługuje na nie zażalenie, gdyż nie jest to postanowienie kończące postępowanie w sprawie ani nie jest wymienione w katalogu postanowień zaskarżalnych (art. 394 kpc).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne