Zezwolenie na alkohol

Pytanie:

Przedsiębiorca posiadające zezwolenie na sprzedaż alkoholu do spożycia w miejscu sprzedaży zwraca się z wnioskiem, czy istnieje możliwość aby na posiadanym zezwoleniu sprzedawać alkohol za pośrednictwem firmy kurierskiej klientom do domu?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.3.2012

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zezwolenie na alkohol

Naszym zdaniem stanowisko gminy jest błędne. Należy bowiem odróżnić zawarcie umowy sprzedaży alkoholu od umowy dostawy.

Zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, prowadzi się w punktach sprzedaży, którymi są: 

1) sklepy branżowe ze sprzedażą napojów alkoholowych; 

Porady prawne

2) wydzielone stoiska - w samoobsługowych placówkach handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 200 m2

3) pozostałe placówki samoobsługowe oraz inne placówki handlowe, w których sprzedawca prowadzi bezpośrednią sprzedaż napojów alkoholowych.

Jeżeli zatem przedsiębiorca dysponuje pozwoleniem na sprzedaż alkoholu i sprzedaży dokonuje w jednym z ww. miejsc to nie narusza warunków zezwolenia. W tym przypadku dostarczanie alkoholu poza miejsce sprzedaży stanowi przedmiot odrębnej umowy, tj. umowy dostawy.

Zgodnie z art. 454 § 1 k.c.  Jeżeli miejsce spełnienia świadczenia nie jest oznaczone ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione w miejscu, gdzie w chwili powstania zobowiązania dłużnik miał zamieszkanie lub siedzibę. Jednakże świadczenie pieniężne powinno być spełnione w miejscu zamieszkania lub w siedzibie wierzyciela w chwili spełnienia świadczenia; jeżeli wierzyciel zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę po powstaniu zobowiązania, ponosi spowodowaną przez tę zmianę nadwyżkę kosztów przesłania.  

Umowa sprzedaży zawiera w sobie zobowiązanie sprzedawcy do wydania wyrobu alkoholowego. Świadczenie to powinno zostać spełnione w miejscu sprzedaży. W omawianym jednak przypadku wydanie alkoholu kupującemu następuje za pośrednictwem kuriera w miejscu sprzedaży. Zatem, naszym zdaniem miejscem sprzedaży nadal jest punkt sprzedaży z uwagi na to, że świadczenie sprzedawcy zostaje spełnione w miejscu sprzedaży. Dodatkowym argumentem za przyjęciem takiej interpretacji byłoby zorganizowanie sprzedaży przez Internet, gdzie kupujący płaciłby cenę przed otrzymaniem towaru.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: