ZFŚS a upadłość firmy

Pytanie:

Co dzieje się z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w momencie ogłoszenia przez firmę upadłości? Czy pracownik, który przed upadłością firmy zaciągnął pożyczkę w ZFŚS musi ją spłacać w w/w warunkach?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.6.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: ZFŚS a upadłość firmy

Prawo upadłościowe reguluje Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity - Dz.U. 1991r. nr 118 poz.512 z późn. zm.). Na mocy art. 22 § 1 tego Rozporządzenia, mienie przeznaczone na pomoc dla pracowników upadłego i ich rodzin, jeżeli jest gospodarczo i rachunkowo wyodrębnione, nie wchodzi w skład masy upadłości. Zakres wyłączonego mienia określone jest w Rozporządzeniu wydanym przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem sprawiedliwości z dnia 25 maja 1998r. (Dz.U. z 1998r. nr 69 poz. 453). Na podstawie tego Rozporządzenia, mieniem wyłączonym spod masy upadłościowej są zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym, na dzień ogłoszenia upadłości, środki pieniężne zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Na podstawie dalszych paragrafów cytowanego Rozporządzenia, można stwierdzić, że środki funduszu ulegają zwiększeniu o kwoty pochodzące ze zwrotu udzielonych pożyczek. Pożyczkę więc należy oddać. Mieniem funduszu zarządza upadły przedsiębiorca, chyba że w sprawie jest ustanowiony likwidator, kurator bądź przedstawiciel upadłego przedsiębiorcy. Niewykorzystane środki funduszu, pozostające na odrębnym rachunku bankowym funduszu według stanu na dzień zamknięcia bilansu upadłego przedsiębiorcy zwiększają Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: