Zmiana firmy

Pytanie:

Chcę zmienić fimę spółki - jakie kroki należy przedsięwziąć? Jaki formalny dokument powinien być sporządzony między dwoma sp z o.o. upoważniający jedną spółkę do korzystania z firmy drugiej?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.4.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zmiana firmy

Zgodnie z art. 43[7] ustawy Kodeks cywilny (k.c.) zmiana firmy wymaga ujawnienia w rejestrze przedsiebiorców. Jeżeli zatem spółka z o.o. zmienia swoją firmę, należy złożyć we właściwym sądzie rejestrowym formularz KRS - W3 (informacje dotyczące zmiany firmy znajdują się w części C, poz. 31). Oczywiście zmiana firmy spółki stanowi jednocześnie zmianę umowy spółki z o.o. zgodnie z art. 157 par. 1 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych (k.s.h.), dlatego zmiana firmy wymaga zachowania wszelkich procedur przewidzianych przez k.s.h. dla zmiany umowy spółki (art. 246 k.s.h., art. 255 i nast. k.s.h.). Należy jednak pamiętać, że firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Firma nie może również wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia (art. 43[3] k.c.). Art. 43[9] przewiduje zakaz zbywania firmy, ale jednocześnie umożliwia korzystanie przez jednego z przedsiębiorców z firmy innego przedsiębiorcy na zasadzie licencji (konieczne jest zatem udzielenie licencji do korzystania z firmy jednej spółki z o.o. przez drugą spółkę, czyli zawarcie przez spółki umowy licencyjnej). Ustawa nakazuje jednak, by upoważnienie do korzystania z firmy innego przedsiębiorcy nie wprowadzało w błąd (organów państwowych i innych podmiotów).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne