Zmiana przeznaczenia nieruchomości

Pytanie:

Mam możliwość kupna pola od rolnika. Potem chciałabym przekształcić część tego pola na działkę budowlaną (nie jestem rolnikiem). Czy jest taka możliwość? Jeśli tak to gdzie się udać i jak to zrobić?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.7.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zmiana przeznaczenia nieruchomości

Oczywiście istnieje taka możliwość. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (jeżeli nieruchomość nie jest dzierżawiona), prawo pierwokupu tej nieruchomości przysługuje Agencji Nieruchomości Rolnych. Należy więc w pierwszej kolejności zawiadomić Agencję o planowanej sprzedaży nieruchomści rolnej i wyczekać odpowiedni (30 - dniowy termin) na wykonanie prawa pierwokupu przez Agencję. Jeżeli Agencja nie wykona swego prawa pierwokupu, może Pan kupić ziemię. Aby zmienić przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolne, należy uzyskać odpowiednią decyzję. Właściwy organ do wydania decyzji zalezy od klasy danych gruntów rolnych, jednakże pierwszym krokiem w celu uzyskania takiej decyzji jest wniosek do wójta gminy (odpowiednio - burmistrza lub prezydenta miasta).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne