Zmiana spółki cywilnej w jawną

Pytanie:

"Jeśli spółka cywilna z mocy prawa była zobowiązana do przekształcenia w spółkę jawną poprzez osiągnięcie określonych obrotów to czy może ona zachować dotychczasowe zezwolenia (w szczególności zezwolenie na prowadzenie apteki)? Czy potrzebna jest jakaś aktualizacja w organach wydających takie zezwolenie i czy podlega to opłacie?"

Odpowiedź prawnika: Zmiana spółki cywilnej w jawną

Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika