Znaczenie zasady res iudicata

Pytanie:

Jakie znaczenie w postępowaniu przed sądem cywilnym ma zasada res iudicata?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Znaczenie zasady res iudicata

Zasada res iudicata – jest jedną z naczelnych zasad postępowania przed sądami, wprowadzająca tak zwaną powagę rzeczy osądzonej. Oznacza to, że jeżeli w jakiejś sprawie toczyło się już postępowanie przed sądem, zakończone prawomocnym wyrokiem sądu, to niedopuszczalne jest prowadzenie przed sądem kolejnego postępowania w tej samej sprawie. Znajduje to odzwierciedlenie w art. 199 Kodeksu postępowania cywilnego, który obliguje sąd do odrzucenia pozwu w przypadku, kiedy sprawa o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami została już prawomocnie rozstrzygnięta.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

problem z komornikiem

29.6.2018 przez: lipek106

Niestawienie się na rozprawie

5.4.2018 przez: flamingo66