Znalezienie skarbu

Pytanie:

W ogrodzie na terenie prywatnej posesji właściciel dokonujący wykopu pod kolejną zabudowę wydobył z ziemi średniowieczne monety i precjoza. Niektóre z nich mogą stanowić znaczną wartość. Na ile może on dysponować znaleziskiem? Czy przekazując znalezione przedmioty może on liczyć na jakieś korzyści? Jakie akty prawne, przepisy regulują tego typu sytuacje?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.9.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Znalezienie skarbu

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, jeżeli rzecz mająca znaczniejszą wartość materialną, albo wartość naukową lub artystyczną została znaleziona w takich okolicznościach, że poszukiwanie właściciela byłoby oczywiście bezcelowe, znalazca obowiązany jest oddać rzecz właściwemu organowi państwowemu. Znaleziona rzecz staje się własnością Skarbu Państwa, a znalazcy należy się odpowiednie wynagrodzenie. Wynagrodzenie to nie jest tożsame ze znaleźnym (które wynosi 10% wartości) a w Polsce ma charakter właściwie wyłącznie symboliczny i nieraz nieadekwatny do wartości znaleziska.

Zgodnie z § 9 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1967 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania i przechowywania rzeczy znalezionych (M.P. 1967.65.312 ) w razie znalezienia złota, monet złotych, platyny, srebra, wyrobów użytkowych ze złota, platyny lub srebra, kamieni szlachetnych, pereł, zagranicznych środków płatniczych lub zagranicznych papierów wartościowych należy przedmioty takie niezwłocznie oddać na przechowanie do najbliższego Narodowego Banku Polskiego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Samochód Parking Policyjny UK

27.6.2018 przez: naneknh18

reklama na ogrodzeniu

28.8.2017 przez: ppioter