Zwrot nakładów przy podziale majątku małżonków

Pytanie:

Jestem w przededniu rozwodu. Związek małżeński zawarłam 21 lat temu. Kilkanaście lat temu mój mąż odziedziczył po ojcu 1/2 domu, pozostałą 1/2 tegoż domu odziedziczyła jego matka, która następnie swój udział darowała do wspólności ustawowej mnie i mężowi. Wspomniany dom będący w złym stanie technicznym zaczęliśmy z mężem remontować i modernizować po to, aby zamieszkać w nim. Trwające kilka lat prace remontowe pochłonęły nasz cały majątek i wszystkie oszczędności. Dzisiaj małżonek w przededniu rozwodu uważa, że cały dom jest jego w tym obecnym stanie i mnie się nie należy żadna spłata - po prostu mam wracać tam skąd przyszłam i to tylko z walizką. Teraz ja muszę w jakiś sposób udowodnić swój osobisty wkład jaki wniosłam w ten dom, na dodatek małżonek wypiera się tego, że trzykrotnie otrzymał znaczne darowizny pieniężne od moich rodziców w trakcie trwania małżeństwa. Myślę, że również fakt, że przez 18 lat trwania tego małżeństwa pracowałam zawodowo - pomoże mi udowodnić swój wkład majątkowy. Jak mogę dzisiaj odzyskać mój majątek dorobkowy, który w całości wtopiłam w ten dom, należący w 3/4 do męża? Jakie znaczenie przy podziale majątku będzie miał fakt, że sprzedaliśmy działkę budowlaną moją i mojego męża po to, aby dokończyć remont domu? Czy jeśli teraz moi rodzice oświadczą na piśmie o dokonaniu darowizn pieniężnych na moją rzecz i potwierdzi to moja siostra ze swoim mężem, to czy będzie to dostatecznym dowodem mojego wkładu majątkowego? Czy to prawda, że jeśli wszystkie rachunki na materiały i prace budowlane są wystawione na na mojego męża, to znaczy, że kwoty na tychże rachunkach nie podlegają podziałowi majątkowemu?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.7.2006

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zwrot nakładów przy podziale majątku małżonków

Z pytania wynika, że nieruchomość, na której został wybudowany dom była Państwa współwłasnością ustawową w części ½ zaś w części ½ odziedziczonej przez męża stanowiła jego majątek odrębny. Prosta jest sytuacja zwrotu nakładów poczynionych z Pani majątku osobistego na majątek wspólny Państwa jak i majątek odrębny męża. W takim przypadku ma Pani prawo żądać zwrotu nakładów poczynionych zarówno na rzecz części męża jak i części poczynionej na rzecz Państwa wspólnego majątku. Problem pojawia się natomiast w przypadku, gdy zostały poczynione nakłady z majątku wspólnego Pani i Pani męża na majątek osobisty męża. Dlaczego taki problem się pojawia. Otóż jeśli czynili Państwo nakłady np. załóżmy w kwocie 100.000 zł, to nie w sposób ustalić na jaki majątek były to nakłady i w jaki sposób podlegają zwrotowi. Bowiem można przyjąć, że nakłady zostały czynione w odpowiedniej części na majątek męża i Wasz wspólny. W takim przypadku mąż będzie zobowiązany do zwrotu nakładów w części w jakiej ma udział we współwłasności (½ czyli 50.000 zł) - a zwrot nastąpi na majątek wspólny, który będzie ulegał podziałowi. Zwrócona kwota nakładów zwiększy wartość majątku wspólnego. Oczywiście może Pani domagać się ustalenia większego udziału w tworzeniu majątku wspólnego. W takim razie większa jego część Pani przypadnie. Warunkiem tego jest udowodnienie, że w większym stopniu przyczyniała się Pani do jego powstania. Co do darowizn Pani rodziców, to wystarczy wykazać świadkami, że były one dokonywane na Pani rzecz. A w takim przypadku może Pani wnioskować o ustalenie większego udziału Pani w majątku wspólnym w części w jakiej darowizny przeznaczono na majątek wspólny oraz zwrotu ich w części w jakiej otrzymane darowizny były nakładem na majątek osobisty męża. Jak już wskazano nakłady z majątku wspólnego (pieniądze ze sprzedanej wspólnej nieruchomości, zarobki małżonków) w części na majątek wspólny a w części na majątek osobisty męża należy rozliczyć w części w jakiej miał udział w majątku (nieruchomości) mąż i oraz Państwo jako małżonkowie. Udział ten wynosił ½ męża i ½ na zasadzie wspólności. Zatem mąż będzie zobowiązany do zwrotu ½ nakładów z majątku wspólnego. Nie da się bowiem wykazać, że nakłady szły tylko na majątek męża albowiem udział potocznie mówiąc np. w nowo zakładanych posadzkach w łazience jest ½ Pani męża i ½ Pani i Pani męża. Jest to współwłasność do całości a nie do poszczególnych części. Nie da się powiedzieć 10 płytek (fliz) jest twoje a 10 nasze. Po prostu 20 jest współwłasnością Pani męża i Pani i Pani męża jako małżonków. Wystawianie rachunków na męża nie wskazuje automatycznie, że on przeznaczał środki na budowę ze swojego majątku odrębnego. Można udowodnić, że mimo iż na męża wystawiane były na męża to nie on ponosił jedynie wydatki na remont domu.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Majątek wspólny małżonków

Majątek wspólny małżonków

Podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej obejmuje – jak sama nazwa wskazuje – składniki majątkowe, które stanowią majątek wspólny. Punktem wyjścia przy omawianiu zagadnienia podziału majątku jest ustalenie, co w skład (...)

Podział majątku i wzajemne rozliczenia małżonków - opinia prawna

Podział majątku i wzajemne rozliczenia małżonków - opinia prawna

  Stan faktyczny  Jestem w trakcie rozwodu z mężem. Niebawem mamy pierwszą sprawę. Mamy 1 dziecko. Interesuje mnie sposób podziału naszego mieszkania po rozwodzie, bo zamieszkiwanie razem nie wchodzi w rachubę. Czy sprawę podziału majątku mogę założyć już teraz? Czy muszę (...)

Jaki wpływ ma rozwód na wkłady wniesione do spółki, z których część pochodzi z majątku odrębnego a część ze wspólnego?

Jaki wpływ ma rozwód na wkłady wniesione do spółki, z których część pochodzi z majątku odrębnego a część ze wspólnego?

Art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek odrębny. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swego majątku odrębnego na majątek wspólny. Zwrotu dokonywa (...)

Jak w postępowaniu działowym sąd ustala udziały w majątku wspólnym i jak rozliczane są wydatki i nakłady małżonków?

Jak w postępowaniu działowym sąd ustala udziały w majątku wspólnym i jak rozliczane są wydatki i nakłady małżonków?

  Sądowe ustalenie udziałów w majątku wspólnym Ogólna zasada, wyrażona w Kodeksie rodzinnym stanowi, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym (art. 43 § 1 kro). Od zasady tej możliwe są jednak odstępstwa. Z ważnych powodów (...)

Jaka część majątku wspólnego nie podlega podziałowi po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej?

Jaka część majątku wspólnego nie podlega podziałowi po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej?

W zasadzie majątek wspólny małżonków będzie stanowił przedmiot podziału. Nie podlega natomiast podziałowi majątek osobisty każdego z małżonków. Czy majątek, który stanowi współwłasność małżonków w częściach ułamkowych, podlega podziałowi? Nie (...)

Czy orzeczenie rozwodu bez mojej winy uchroni mnie przed obowiązkiem płacenia alimentów – opinia prawna

Czy orzeczenie rozwodu bez mojej winy uchroni mnie przed obowiązkiem płacenia alimentów – opinia prawna

Stan faktyczny Zamierzam wystąpić o rozwód z orzeczeniem winy żony, na co ona się nie zgadza. Żona od 1,5 roku  utrzymuje kontakty z innym mężczyzną  (systematyczne spotkania, niekiedy wspólne wyjazdy z noclegami, setki rozmów i SMS-ów miesięcznie, o czym świadczą (...)

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

Stan faktyczny W trakcie rozwodu wydano tymczasowe postanowienie sądowe nakazujące mężowi wpłacanie tytułem zabezpieczenia rodziny kwoty 550 zł. Mąż niestety nigdy nic nie wpłacił. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia zostało wydane 29.11.2004 r., na podstawie art. 443 par. 1 kpc (...)

Rozliczenia małżonków po ustaniu ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej z tytułu nakładów i wydatków związanych z budową budynku mieszkalnego na gruncie jednego z małżonków

Rozliczenia małżonków po ustaniu ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej z tytułu nakładów i wydatków związanych z budową budynku mieszkalnego na gruncie jednego z małżonków

Częstym przypadkiem z jakim spotykamy się na kanwie spraw związanych z podziałem majątku wspólnego małżonków jest sytuacja, w której małżonkowie wspólnie dokonują budowy budynku mieszkalnego na nieruchomości stanowiącej majątek osobisty jednego z nich. W sytuacji (...)

Jak zmniejszyć koszty podziału wspólnego majątku - opinia prawna

Jak zmniejszyć koszty podziału wspólnego majątku - opinia prawna

Stan faktyczny  Planujemy złożyć pozew o rozwód bez orzekania o winie stron. W zakresie majątku myślimy o tym, że strony dokonają pomiędzy sobą faktycznego podziału majątku dorobkowego, poza postępowaniem sądowym (chyba, że podział majątku w sądzie przyniesie znaczną minimalizację (...)

Co wpłynie na podział majątku rozwodzących się małżonków – opinia prawna

Co wpłynie na podział majątku rozwodzących się małżonków – opinia prawna

Stan faktyczny Jestem mężatką od 24 lat. Mam dwoje dorosłych (niepracujących) dzieci, które się uczą – córka studia dzienne, a syn zaoczne (płatne). Mieszkamy w domu jednorodzinnym (wycena na kwotę 124.300 zł.), którego jestem właścicielem wraz z mężem. Dwa lata (...)

Zakres odpowiedzialności komandytariusza

Zakres odpowiedzialności komandytariusza

  Charakter prawny odpowiedzialności komandytariusza Komandytariusz odpowiada ze zobowiązania spółki w sposób bezpośredni, solidarny, subsydiarny, osobisty i ograniczony do wysokości sumy komandytowej. Osobisty charakter odpowiedzialności oznacza ponoszenie jej całym swoim majątkiem (...)

W jaki sposób sąd dokonuje podziału majątku wspólnego (byłych) małżonków?

W jaki sposób sąd dokonuje podziału majątku wspólnego (byłych) małżonków?

  Jaki sposób podziału majątku powinien wybrać sąd? Sposób, w jaki dochodzi do podziału majątku wspólnego, jest chyba jednym z najbardziej kluczowych zagadnień tego podziału. Podział majątku wspólnego może nastąpić przez: podział w naturze (fizyczny (...)

Podział majątku wspólnego małżonków, rozwód i separacja

Podział majątku wspólnego małżonków, rozwód i separacja

Możliwość dokonania podziału majątku w trakcie sprawy rozwodowej Podział majątku w trakcie rozwodu może nastąpić jedynie wyjątkowo. Zgodnie z art. 58 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.), sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, (...)

Jak przeprowadzić umowny podział majątku wspólnego (byłych) małżonków?

Jak przeprowadzić umowny podział majątku wspólnego (byłych) małżonków?

Kiedy można dokonać umownego podziału majątku wspólnego? Żaden z obowiązujących przepisów nie zabrania małżonkom (czy byłym małżonkom) dokonania umownego podziału majątku. Jeśli zainteresowani dojdą do porozumienia w sprawie podziału umownego, z pewnością oszczędzą (...)

Nierówne udziały przy podziale majątku małżonków

Nierówne udziały przy podziale majątku małżonków

Zasada równych udziałów Co do zasady, po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej małżonkowie posiadają równe udziały w majątku wspólnym, zgromadzonym podczas trwania małżeństwa, niezależnie od tego, w jakim stopniu każdy z nich przyczynił się (...)

Sądowy podział majątku wspólnego małżonków - uwagi ogólne

Sądowy podział majątku wspólnego małżonków - uwagi ogólne

  Na wstępie należy zaznaczyć, że prawo do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie podziału majątku jest uprawnieniem, z którego można skorzystać praktycznie w każdym czasie. Oznacza to, że prawo do wystąpienia z wnioskiem o podział majątku nie ulega przedawnieniu. Ponieważ od (...)

Rozwód a podział mieszkania - opinia prawna

Rozwód a podział mieszkania - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem w trakcie rozwodu z mężem. Interesuje mnie sposób podziału naszego mieszkania po rozwodzie, bo zamieszkiwania razem nie wchodzi w rachubę. Czy sprawę podziału majątku mogę założyć już teraz? Czy muszę czekać na rozwód? Przed zawarciem związku małżeńskiego (...)

Rozliczenia między małżonkami - opinia prawna

Rozliczenia między małżonkami - opinia prawna

Stan faktycznyKilka lat temu wyszłam za mąż za kawalera; ma on dwoje dzieci, z których każde mieszka z inną kobietą. Mąż posiada również własny dom, sklep i samochód. Moje oszczędności ze sprzedaży mieszkania wydaliśmy wspólnie po ślubie na (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Wspomniana ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty (...)

Podział majątku małżonków a roszczenia wierzycieli - opinia prawna

Podział majątku małżonków a roszczenia wierzycieli - opinia prawna

Stan faktyczny Z małżonkiem mamy rozdzielność majątkową. Nieruchomość, jaką nabyliśmy, była położona na gruncie, który na tamte czasy był w "wieczystej dzierżawie", ale w okresie późniejszym został z mocy ustawy przekształcony we współwłasność. Nieruchomość także figuruje (...)

Gdy odziedziczyłeś wkład mieszkaniowy... - opinia prawna

Gdy odziedziczyłeś wkład mieszkaniowy... - opinia prawna

Stan faktyczny Mój ojciec zmarł 2000 roku. Na podstawie decyzji sądu z 2001 roku w dziale spadku był m. in. wkład mieszkaniowy, który odziedziczyłam w 1/2. W 2002 r. na wniosek Urzędu Skarbowego w Poznaniu (tam jest mieszkanie lokatorskie) zapłaciłam podatek od tej części wkładu mieszkaniowego. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zwrot nakładów przy podziale majątku małżonków

Zwrot nakładów przy podziale majątku małżonków

Zamierzam udokumentować moje nakłady w majątek wspólny. W różnych okresach 20-letniego małżeństwa otrzymywałam parokrotnie znaczne darowizny pieniężne od rodziców, co oni zamierzają poświadczyć notarialnie. Problem w tym, że nie wiem, w jaki sposób udowodnić, iż darowizny te miały (...)

Przedawnienie roszczeń o nakłady

Przedawnienie roszczeń o nakłady

18.04.2007 r. wniosłem przeciwko mojej byłej współmałżonce pozew o zwrot poniesionych koniecznych nakładów na majątek wspólny, w tym kosztów związanych z utrzymaniem najmu lokalu. We wrześniu 2001 r. małżonka sama się wyprowadziła z dziećmi i wymeldowała ze wspólnie zajmowanego lokalu (...)

Nakłady z wynagrodzenia na dom męża

Nakłady z wynagrodzenia na dom męża

Teściowie darowali mężowi w trakcie trwania małżeństwa dom poniemiecki na wsi. Od 2000 roku trwa rozbudowa tego budynku za środki pochodzące z wynagrodzenia męża. Z tego samego źródła dokonywane są wszelkie opłaty dotyczące tej nieruchomości ( podatki, opłaty za gaz itp). Jak będą (...)

Nakłady czynione na majątek wspólny

Nakłady czynione na majątek wspólny

W lipcu 2005 r. ustała wspólność majątkowa poprzez orzeczony rozwód. W tej chwili w sądzie toczy się sprawa o podział majątku. Do podziału jest również samochód osobowy. Czy poniesione koszty związane z samochodem, tj. koszty ubezpieczenia auto-casco, obowiązkowe ubezpieczenie NW itp., (...)

Zwrot wydatków w sprawie o podział majątku

Zwrot wydatków w sprawie o podział majątku

Czy zgodnie z nową ustawą z dnia 20 stycznia 2005r. o stosunkach majątkowych małżonków, można w postępowaniu procesowym uwzględnić wydatki i nakłady dokonane z majątku wspólnego na majątek osobisty, jeżeli wspólność majątkowa ustała przed wejściem nowej ustawy w życie? Zgodnie z (...)

Prawa żony do domu wybudowanego na działce męża

Prawa żony do domu wybudowanego na działce męża

Mój narzeczony posiada działkę budowlaną. Przed zawarciem związku małżeńskiego chce podpisać intercyzę w której chce zaznaczyć swoją wyłączną własność do działki. Ślub planujemy we wrześniu i w niedługim czasie po tym fakcie mamy zamiar na wspomnianej działce wybudować dom ze (...)

Rozliczenie nakładów żony przy podziale majątku

Rozliczenie nakładów żony przy podziale majątku

Przez całe małżeństwo żona miała dostęp do konta swojej matki, z którego pobierała pieniądze na różne cele. Dzisiaj przy rozwodzie żąda zwrotu tych pieniędzy i wykorzystania tego przy udowadnianiu o jej większym udziale we wspólnym dorobku majątkowym. Jeżeli konto wchodziło do (...)

Podział majątku małżonków

Podział majątku małżonków

Jaki rodzaj majątku wspólnego małżonków podlega podziałowi w trakcie rozwodu? Jeżeli małżonkowie nie mieszkają razem od 1,5 roku to czy można domagać się podziału wynagrodzenia za ten okres? Czy wcześniejsze oszczędności, lokaty, obligacje, które zostały przez jednego z małżonków (...)

Roszczenia posiadającego służebność mieszkania

Roszczenia posiadającego służebność mieszkania

W chwili obecnej jestem w trakcie podziału majątku, jestem po rozwodzie, mam zniesioną ustawową wspólność małżeńską z dniem 01-01-1999 roku. Razem z byłą żoną jesteśmy współwłaścicielami posesji, "zakupiliśmy" ją od moich rodziców, miała to być darowizna (rodzice nie dostali (...)

Wydatki i nakłady na majątek odrębny małżonka

Wydatki i nakłady na majątek odrębny małżonka

Planujemy z żoną rozwód. Nasza sytuacja jest taka, że mieszkamy w mieszkaniu, które jest moją wyłącznie własnością (zostało nabyte w trakcie trwania małżeństwa ale z moich środków odrębnych). Jednak w trakcie małżeństwa wspólnie je remontowaliśmy i urządzaliśmy wkładając w (...)

Nakłady na majątek osobisty współmażonka

Nakłady na majątek osobisty współmażonka

Chcemy z mężem dokonać podziału majątkowego na drugiej rozprawie rozwodowej. Nie wiem, jak załatwić sprawę zwrotu nakładów na majątek osobisty męża. Kiedy mogę zażądać zwrotu nakładów na majątek osobisty męża? Czy zakończenie podziału majątku zamyka mi tę możliwość wystąpienia (...)

Podział majątku a udział w spółce z o.o.

Podział majątku a udział w spółce z o.o.

Od 12.2005 mam 99 udziałów w spółce z o.o. (wcześniej 100%) gdzie jestem także prezesem zarządu. 1 udział ma jeden z pracowników. Spółka została utworzona z dniem 01.01.2003r. Jako kapitał założycielski został do spółki wniesiony aportem majątek mojej jednoosobowej działalności gospodarczej, (...)

Zwrot nakładów na dom

Zwrot nakładów na dom

Jako małżeństwo (25 lat ) mieszkaliśmy w moim (majątek odrębny) domu dokonując w nim ulepszeń remontów, dobudowano pomieszczenia celem zaspokojenia potrzeb rodziny (małżonkowie, moja matka i dwoje dzieci). Obecnie jesteśmy po rozwodzie (bez orzekania o winie). Były mąż domaga się zwrotu (...)

Sprzedaż mieszkania po rozwodzie

Sprzedaż mieszkania po rozwodzie

Córka jest już po rozwodzie, ale dotychczas nie wniosła sprawy o podział majątku. Jedynym w zasadzie istotnym elementem tego majątku jest mieszkanie własnościowe, za które kredyt spłaca tylko córka. Zamiar jest taki, żeby mieszkanie sprzedać i spłacić kredyt, ale aby nie ponosić zbyt (...)

Podział majątku po rozwodzie, rozliczenie nakładów

Podział majątku po rozwodzie, rozliczenie nakładów

Mąż przed rozwodem zdemolował mieszkanie i wyrządził szkodę na 25 tyś zł. za co został skazany w post. karnym na odbycie kary więzienia. Czy podczas sprawy o podział majątku dorobkowego po rozwodzie można tą kwotę zaliczyć do majątku dorobkowego małżonków? Czy będzie ona dzielona (...)