Bezpieczny pobyt w placówce całodobowej opieki

Jeśli ktoś z twojej rodziny wymaga całodobowej opieki w placówce i masz podejrzenia, że personel nie sprawuje należytej opieki nad podopiecznymi, reaguj. Jak? Resort rodziny przedstawił 5 sposobów na bezpieczny pobyt w placówce całodobowej opieki.

1. Zgłoś podejrzenia do kierownika placówki

W momencie, w którym podejrzewasz, że członek twojej rodziny jest źle traktowany przez pracownika placówki, a jego przełożony o tym nie wie, rozpocznij od rozmowy z kierownictwem placówki.

Porady prawne

2. Poinformuj gminę 

W momencie, w którym problem został zbagatelizowany, zgłoś sprawę do organu prowadzącego – gminy lub powiatu. Warto złożyć zawiadomienie na piśmie. Do organu prowadzącego można zgłaszać zastrzeżenia dotyczące także warunków życia w placówce.

3. Zadzwoń, napisz, idź do urzędu wojewódzkiego

W razie jakichkolwiek podejrzeń do niewłaściwie sprawowanej opieki nad osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi, można zgłosić swoje spostrzeżenia do urzędu wojewódzkiego.

4. Skontaktuj się z odpowiednim wydziałem

Szybka informacja w takich sprawach, przekazana do Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich, pozwoli na wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie i ochronę praw osób korzystających z takich form pomocy. Wojewoda ma możliwość kontroli placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, w podeszłym wieku, w zakresie standardów usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw osób w nich przebywających.

5. Powiadom policję 

W momencie, w którym doszło do przemocy, należy zadzwonić na policję. W sprawach karnych sprawą zajmie się także prokuratura.

Jednocześnie pamiętaj o zasadach, którymi warto kierować się przy wyborze bezpiecznej placówki. Informacji o domach pomocy społecznej oraz placówkach zapewniających całodobową opiekę uzyskasz w ośrodku pomocy społecznej. Sprawdź czy placówka (jeśli jest prywatna) jest zarejestrowana w rejestrze wojewody; a przed podpisaniem umowy, sprawdź warunki życia w placówce i zakres oferowanych usług.

Źródło: www.gov.pl/web/rodzina

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne