28.3.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Certyfikat na wyrób dobrowolny czy obowiązkowy?

Jeśli już posiadasz certyfikat na swoje wyrobu, to być może zastanawiasz się, co Ci daje jego posiadanie. Jeśli nie posiadasz certyfikacji, to zapewne zastanawiasz się czy warto się o nią postarać.

Na jakie produkty można uzyskać certyfikaty?

Będąc przedsiębiorcą produkującym wyroby różnego rodzaju przedsiębiorca choć raz musiał stanąć przed koniecznością, czy też potrzebą certyfikowania swoich wyrobów.

Jakie wyroby mogą być certyfikowane?

Ich gama jest bardzo szeroka. Od wyrobów elektrycznych, poprzez ogólnoprzemysłowe, chemiczne i spożywcze, budowlane, produkty naftowe, aż do nawozów i wyrobów chemicznych.

Co to jest certyfikacja i jakie jest jej znaczenie?

Wielu przedsiębiorców nie zna właściwie ani celu certyfikacji, ani znaczenia. Wiedza na jej temat opiera się właściwie na plotkach i niekompletnych informacjach. Pojęcie certyfikacji kojarzy się zazwyczaj wyłącznie ze znakiem bezpieczeństwa „B”, tymczasem...

Porady prawne

Faktycznie od 1 maja rzeczywiście przestała obowiązywać certyfikacja na znak bezpieczeństwa "B". Stał się on jednym ze znaków certyfikacji dobrowolnej, który w Europie jest bardzo rozwinięty. Wcześniej, przed datą przystąpienia Polski do UE znak "B" był obowiązkowy.

Klasyczna certyfikacja wyrobu składa się z jego badania, z wydania certyfikatu na dany znak i nadzoru nad procesem produkcji. Dzięki prowadzonemu nadzorowi znak potwierdza, że każdy egzemplarz wyrobu spełnia określone wymagania, bowiem każda instytucja wydająca jakikolwiek znak certyfikacji zarazem wyznacza pewne swoje zasady, reguły postępowania, regulamin znaku. Szanse na rozwój tego typu certyfikacji dobrowolnej są tym większe, im większa jest odpowiedzialność producenta za wyrób. Pewność, że wyrób jest bezpieczny musi więc mieć nie tylko klient i dystrybutor, ale i sam producent.

Czy zatem od wejścia do Unii nie ma już obowiązkowej certyfikacji?

W przypadku wyrobów z tzw. obszaru regulowanego, czyli objętego dyrektywami nowego podejścia, obowiązuje producenta dokonanie oceny zgodności, a w niektórych przypadkach także uzyskanie certyfikatu zgodności. Nie wszystkie moduły (procedury) oceny zgodności przewidują jednak tę konieczność.

Certyfikat zgodności nie wiąże się z przyznaniem jakiegokolwiek znaku - uprawnia natomiast producenta do umieszczenia na wyrobach oznakowania CE. Elementem oceny zgodności może też być tzw. certyfikacja typu WE, kiedy przebadaniu podlega tylko jakaś próbka, jeden egzemplarz danego typu wyrobów, natomiast nie nadzoruje się produkcji. Słowa certyfikat używa się tu w sensie dokumentu, który jest świadectwem. Po wydaniu takiego certyfikatu instytucja wydająca go nic więcej nie robi. Ten proces nie wiąże się też z wydaniem żadnego znaku certyfikacji. Poza tym w obszarze regulowanym, w każdym module oceny zgodności istnieje wymóg, że producent musi udokumentować swój wewnętrzny system zapewniający, że wyroby są identyczne z modelem przedstawionym do oceny. Może to być certyfikat wdrożonego systemu jakości. W niektórych modułach oceny zgodności istnieje wymóg takiej certyfikacji. Nie wiąże się ona z wydaniem znaku, ale także wiąże się z prowadzeniem nadzoru.

Jakie korzyści niesie za sobą uzyskiwanie certyfikacji dobrowolnej?

Wyroby objęte certyfikacją dobrowolną z założenia stwarzają mniejsze ryzyko, ponieważ wszystkie znaki certyfikacji dobrowolnej wiążą się z nadzorem nad procesem produkcji prowadzonym przez jednostkę certyfikującą. Jeżeli na rynku, w obszarze podlegającym ocenie zgodności, ale bez konieczności angażowania strony trzeciej, pojawia się wyrób oznaczony jakimś znakiem certyfikacyjnym, to prawdopodobieństwo, że wyrób ten nie spełnia wymagań jest znacznie mniejsze niż tam, gdzie funkcjonuje tylko deklaracja producenta. Z tego powodu nadzór rynku może w pierwszej kolejności kontrolować wyroby, które takich znaków nie posiadają. Zatem certyfikacja dobrowolna jest korzystna dla państwa, dla organów nadzoru, a także dla producentów i dystrybutorów, którzy zgodnie z prawem unijnym odpowiadają za bezpieczeństwo sprzedawanych wyrobów. Jeżeli oprócz deklaracji producenta o zgodności wyrobu z wymogami dyrektyw nowego podejścia, dystrybutor otrzymuje wyrób certyfikowany i ma wgląd w dokumenty związane z certyfikacją, to jego zaufanie rośnie. Poprzez oznakowanie CE producent zapewnia, że wyrób spełnia jedynie podstawowe, zawarte w dyrektywach, wymagania w zakresie bezpieczeństwa. Oznakowanie to nie zawiera informacji o tym, w jaki sposób została dokonana ocena zgodności (chyba że jest przy nim numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który świadczy o jej zaangażowaniu w fazie produkcji). Może to być tylko deklaracja producenta, a więc strony zainteresowanej. Certyfikacja dobrowolna daje wartość dodaną w postaci oceny strony niezależnej oraz w postaci nadzoru, regularnie prowadzonego nad certyfikowanym wyrobem.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jakość w prawie unijnym

Jakość w prawie unijnym

Regulacje techniczne a swoboda działalności gospodarczej Swoboda podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej jest pod ochroną konstytucji wszystkich współczesnych państw europejskich. Swobodę tę może ograniczyć tylko ustawodawca albo klient. Ustawodawca może tworzyć w trybie legislacji (...)

Polska reforma emerytalna - czy mocno opiera się na trzech filarach?

Polska reforma emerytalna - czy mocno opiera się na trzech filarach?

Rozmowa z Zofią Czepulis-Rutkowską, dyrektorem Departamentu Współpracy Międzynarodowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:Przyjęło się uważać, że polska reforma emerytalna wzorowana była na modelu chilijskim. Jak było naprawdę?Reforma systemu emerytalnego w Chile była pionierska i jednocześnie (...)

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

23 grudnia 2019 r. Minister Finanasów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Sprawdź, co z nich wynika. ##baner## Przedmiotowe przepisy podatkowe W dniu 1 listopada 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 (...)

Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

Co rodzice powinni wiedzieć w roku szkolnym 2017/2018? Przed nami nowy rok szkolny, w którym MEN wprowadza zaplanowane wcześniej zmiany w polskiej oświacie, oczekiwane przez rodziców, nauczycieli, uczniów i samorządowców. Reforma edukacji to nie tylko zmiana ustroju (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie (...)

Same cięcia budżetowe nie wystarczą

Same cięcia budżetowe nie wystarczą

PKPP Lewiatan pozytywnie ocenia plan rządu zmniejszenia wydatków budżetowych. Musimy jednak podkreślić, że cięcia te nie pomogą przetrwać kryzysu wielu małym i średnim przedsiębiorstwom. Dlatego apelujemy o szybkie działania, które wpłyną na ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, (...)

PUE ZUS – obowiązkowy profil dla płatników składek

PUE ZUS – obowiązkowy profil dla płatników składek

Od 1 stycznia 2023 roku każdy płatnik składek ma obowiązek posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeśli płatnik do 30 grudnia 2022 r. nie założył samodzielnie konta na PUE ZUS lub nie upoważnił nikogo do dostępu do profilu płatnika, ZUS utworzy mu profil techniczny (...)

Zmiany w obostrzeniach od 15 grudnia!

Zmiany w obostrzeniach od 15 grudnia!

Nowe limity osób i nauka zdalna Rząd wprowadza zmiany w obowiązujących zasadach bezpieczeństwa w związku z COVID-19. Od 15 grudnia zmienią się limity osób w transporcie, restauracjach, kinach czy teatrach. Zwiększenie limitu będzie możliwe tylko dla osób zaszczepionych (...)

Wyrok korzystny dla dobrowolnie ubezpieczonych

Wyrok korzystny dla dobrowolnie ubezpieczonych

20 lutego 2007 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone pytania prawne X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Poznaniu dotyczące prawa do zasiłku opiekuńczego. W wyroku z 6 marca 2007 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: Art. 32 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia (...)

Obowiązkowy dodatkowy i tajny pracownik kafejki internetowej

Obowiązkowy dodatkowy i tajny pracownik kafejki internetowej

Każda, nawet najmniejsza kawiarenka internetowa w Polsce powinna mieć kancelarię tajną i zatrudniać pracownika, który posiadałby certyfikat bezpieczeństwa wydawany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i resort obrony narodowej. Tak mówi prawo obowiązujące w Polsce blisko rok, ale martwe. (...)

Unijny Certyfikat COVID do podróżowania po Europie

Unijny Certyfikat COVID do podróżowania po Europie

Polska została podłączona do systemu Unijnych Certyfikatów Covid 1 czerwca Polska dołączyła do systemu Unijnych Certyfikatów COVID (UCC), które mają ułatwić podróżowanie po UE w czasie epidemii. Pełne uruchomienie systemu dla krajów Wspólnoty (...)

Certyfikat ZUS dla lekarzy ważny 5 lat...

Certyfikat ZUS dla lekarzy ważny 5 lat...

Używasz certyfikatu ZUS do podpisywania zaświadczeń lekarskich? Sprawdź na PUE ZUS, do kiedy ważny jest Twój certyfikat. Certyfikat ZUS jest ważny 5 lat. Pierwsze certyfikaty ZUS wydał na początku grudnia 2017 r. Jeśli używasz certyfikatu od tego czasu, możliwe, że musisz wystąpić (...)

Uznanie szczepienia przeciwko COVID-19 wykonanego poza granicami Polski

Uznanie szczepienia przeciwko COVID-19 wykonanego poza granicami Polski

Pojawił się komunikat nr 13 Ministra Zdrowia w sprawie uznania szczepienia przeciwko COVID-19 wykonanego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz wydania Unijnego Certyfikatu COVID-19 (UCC). ##baner## Co wyjaśnił Minister Zdrowia? Jak szczepienie dokonane za granicą wprowadzić do (...)

Co daje certyfikat rezydencji na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych?

Co daje certyfikat rezydencji na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych?

Co to jest certyfikat rezydencji? Certyfikat rezydencji podatkowej jest zaświadczeniem o miejscu siedziby dla celów podatkowych wydawanym przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika. Zastosowanie certyfikatu rezydencji  Przedłożenie certyfikatu rezydencji (...)

Jak dostać e-dowód?

Jak dostać e-dowód?

Wszyscy, którzy wniosek o nowy dowód osobisty złożą 4 marca lub później, po kilkunastu dniach odbiorą dowód z warstwą elektroniczną, czyli e-dowód. Zasadnicza różnica między nowym dowodem a starym jest taka, że e-dowód będzie także nośnikiem (...)

Agencje zatrudnienia, czyli o tym jak sam zarabiasz i pomagasz znaleźć pracę innym

Agencje zatrudnienia, czyli o tym jak sam zarabiasz i pomagasz znaleźć pracę innym

Problem bezrobocia jest w naszym kraju wciąż aktualny. Przez długi okres czasu jedyną instytucją jaka mogła wesprzeć bezrobotnego w poszukiwaniu zatrudnienia był urząd pracy. Urzędy zostały jednak odciążone, a bezrobotni zyskali większą szansę na pomoc w swoich poszukiwaniach dzięki (...)

Certyfikat rezydencji podatkowej jako sposób uniknięcia podwójnego opodatkowania

Certyfikat rezydencji podatkowej jako sposób uniknięcia podwójnego opodatkowania

Certyfikat rezydencji jest zaświadczeniem (poświadczeniem), wydawanym przez administrację podatkową właściwą dla odbiorcy należności, potwierdzającym miejsce zamieszkania lub siedziby podatnika za granicą dla celów podatkowych. Certyfikatów nie mogą wydawać ani władze administracyjne, (...)

Jak ubiegać się o certyfikat księgowy?

Jak ubiegać się o certyfikat księgowy?

Kto może usługowo prowadzić księgi rachunkowe?Enumeratywne wyliczenie zawiera § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zgodnie z tym przepisem, działalność usługową w zakresie prowadzenia (...)

Podpis elektroniczny - co to takiego?

Podpis elektroniczny - co to takiego?

  Czemu służy podpis elektroniczny? Dokument elektroniczny to wygodna forma kontaktów między osobami fizycznymi, przedsiębiorcami i z urzędami administracyjnymi. Dokument elektroniczny jest tani, nie trzeba go drukować i można go błyskawicznie przesłać do adresata. Jednak narażony (...)

Z e-podpisem do urzędu, czyli podpis elektroniczny w praktyce

Z e-podpisem do urzędu, czyli podpis elektroniczny w praktyce

Z pojęciem „podpis elektroniczny” już oswoiliśmy się, ale czy rozumiemy tak naprawdę co pod nim się kryje? Czy wystarczy stwierdzić, iż podpis elektroniczny to sposób podpisania dokumentu w postaci elektronicznej? Czy zatem podpisem elektronicznym jest np. obraz podpisu własnoręcznego (...)

Unijny Certyfikat COVID do podróżowania po Europie

Unijny Certyfikat COVID do podróżowania po Europie

Polska została podłączona do systemu Unijnych Certyfikatów Covid 1 czerwca Polska dołączyła do systemu Unijnych Certyfikatów COVID (UCC), które mają ułatwić podróżowanie po UE w czasie epidemii. Pełne uruchomienie systemu dla krajów Wspólnoty (...)

Certyfikat ZUS dla lekarzy ważny 5 lat...

Certyfikat ZUS dla lekarzy ważny 5 lat...

Używasz certyfikatu ZUS do podpisywania zaświadczeń lekarskich? Sprawdź na PUE ZUS, do kiedy ważny jest Twój certyfikat. Certyfikat ZUS jest ważny 5 lat. Pierwsze certyfikaty ZUS wydał na początku grudnia 2017 r. Jeśli używasz certyfikatu od tego czasu, możliwe, że musisz wystąpić (...)

Uznanie szczepienia przeciwko COVID-19 wykonanego poza granicami Polski

Uznanie szczepienia przeciwko COVID-19 wykonanego poza granicami Polski

Pojawił się komunikat nr 13 Ministra Zdrowia w sprawie uznania szczepienia przeciwko COVID-19 wykonanego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz wydania Unijnego Certyfikatu COVID-19 (UCC). ##baner## Co wyjaśnił Minister Zdrowia? Jak szczepienie dokonane za granicą wprowadzić do (...)

Co daje certyfikat rezydencji na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych?

Co daje certyfikat rezydencji na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych?

Co to jest certyfikat rezydencji? Certyfikat rezydencji podatkowej jest zaświadczeniem o miejscu siedziby dla celów podatkowych wydawanym przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika. Zastosowanie certyfikatu rezydencji  Przedłożenie certyfikatu rezydencji (...)

Jak dostać e-dowód?

Jak dostać e-dowód?

Wszyscy, którzy wniosek o nowy dowód osobisty złożą 4 marca lub później, po kilkunastu dniach odbiorą dowód z warstwą elektroniczną, czyli e-dowód. Zasadnicza różnica między nowym dowodem a starym jest taka, że e-dowód będzie także nośnikiem (...)

Agencje zatrudnienia, czyli o tym jak sam zarabiasz i pomagasz znaleźć pracę innym

Agencje zatrudnienia, czyli o tym jak sam zarabiasz i pomagasz znaleźć pracę innym

Problem bezrobocia jest w naszym kraju wciąż aktualny. Przez długi okres czasu jedyną instytucją jaka mogła wesprzeć bezrobotnego w poszukiwaniu zatrudnienia był urząd pracy. Urzędy zostały jednak odciążone, a bezrobotni zyskali większą szansę na pomoc w swoich poszukiwaniach dzięki (...)

Certyfikat rezydencji podatkowej jako sposób uniknięcia podwójnego opodatkowania

Certyfikat rezydencji podatkowej jako sposób uniknięcia podwójnego opodatkowania

Certyfikat rezydencji jest zaświadczeniem (poświadczeniem), wydawanym przez administrację podatkową właściwą dla odbiorcy należności, potwierdzającym miejsce zamieszkania lub siedziby podatnika za granicą dla celów podatkowych. Certyfikatów nie mogą wydawać ani władze administracyjne, (...)

Jak ubiegać się o certyfikat księgowy?

Jak ubiegać się o certyfikat księgowy?

Kto może usługowo prowadzić księgi rachunkowe?Enumeratywne wyliczenie zawiera § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zgodnie z tym przepisem, działalność usługową w zakresie prowadzenia (...)

Podpis elektroniczny - co to takiego?

Podpis elektroniczny - co to takiego?

  Czemu służy podpis elektroniczny? Dokument elektroniczny to wygodna forma kontaktów między osobami fizycznymi, przedsiębiorcami i z urzędami administracyjnymi. Dokument elektroniczny jest tani, nie trzeba go drukować i można go błyskawicznie przesłać do adresata. Jednak narażony (...)

Z e-podpisem do urzędu, czyli podpis elektroniczny w praktyce

Z e-podpisem do urzędu, czyli podpis elektroniczny w praktyce

Z pojęciem „podpis elektroniczny” już oswoiliśmy się, ale czy rozumiemy tak naprawdę co pod nim się kryje? Czy wystarczy stwierdzić, iż podpis elektroniczny to sposób podpisania dokumentu w postaci elektronicznej? Czy zatem podpisem elektronicznym jest np. obraz podpisu własnoręcznego (...)

Zgłoszenia do programu Certyfikat UKE

Zgłoszenia do programu Certyfikat UKE

Certyfikowanie usług telekomunikacyjnych ma za zadanie przede wszystkim dopingowanie działań operatorów telekomunikacyjnych związanych z bezpieczeństwem użytkowników usług telekomunikacyjnych. Program ma również za zadanie zaszczepianie wśród użytkowników chęci korzystania z mediów elektronicznych (...)

Złoty Certyfikat 2008 dla Śląska

Złoty Certyfikat 2008 dla Śląska

Zakończyła się VI edycja Konkursu "Na najlepszy produkt turystyczny" 2008. W tym roku dodatkowo został przyznany Złoty Certyfikat dla Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.Na konkurs nadesłano ogółem 90 produktów turystycznych, w tym było 21 zgłoszeń (...)

Wręczenie Certyfikatów Dewelopera i nagród Pracodawca Roku 2007 podczas gali z okazji Dnia Budowlanych

Wręczenie Certyfikatów Dewelopera i nagród Pracodawca Roku 2007 podczas gali z okazji Dnia Budowlanych

Z okazji Dnia Budowlanych - wszystkim Państwu związanym z branżą budowlaną - składam życzenia satysfakcji z projektów realizowanych w pracy zawodowej. W sposób szczególny pragnę pogratulować firmom, które po raz pierwszy otrzymały Certyfikat Dewelopera oraz tym, (...)

Podpis osobisty w ZUS

Podpis osobisty w ZUS

Dla płatników składek ZUS Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS) udostępniono nową metodę podpisywania dokumentów – podpis osobisty. Do tej pory wnioski na portalu PUE ZUS mogłeś wysłać za pomocą profilu zaufanego (PZ ePUAP) oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego, (...)

Jakość w prawie unijnym

Jakość w prawie unijnym

Regulacje techniczne a swoboda działalności gospodarczej Swoboda podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej jest pod ochroną konstytucji wszystkich współczesnych państw europejskich. Swobodę tę może ograniczyć tylko ustawodawca albo klient. Ustawodawca może tworzyć w trybie legislacji (...)

Zmienione zasady bezpieczeństwa od 6 czerwca

Zmienione zasady bezpieczeństwa od 6 czerwca

W związku ze zmniejszającą się liczbą zachorowań na COVID-19 od 6 czerwca br. łagodzone będą kolejne obostrzenia. Co ważne do 25 czerwca zostają przedłużone dotychczasowe zasady bezpieczeństwa. ##baner## Od 6 czerwca br. kolejny etap znoszenia obostrzeń - „Od 6 czerwca w spotkaniach (...)

300 tysięcy zaproszeń dla rzetelnych przedsiębiorców

300 tysięcy zaproszeń dla rzetelnych przedsiębiorców

Rzetelna Firma to nowa kampania społeczna Krajowego Rejestru Długów, która ma promować etyczne postawy w biznesie. KRD rozpoczął wysyłanie do 300 tysięcy wyselekcjonowanych polskich firm plastikowych, podobnych do bankomatowych, kart z unikalnym, szesnastocyfrowym kodem, który (...)

UCC dłużej ważne

UCC dłużej ważne

Od 26 kwietnia 2022 r. Unijne Certyfikaty COVID (UCC) wydane w Polsce dla osób, które przyjęły szczepienie przypominające, nie tracą ważności po 270 dniach, tylko pozostają dalej ważne. ##baner## Co to oznacza? Oznacza to, że osoby pełnoletnie, które mają za (...)

Legitymacja emeryta i rencisty w 2023 r.

Legitymacja emeryta i rencisty w 2023 r.

Od stycznia elektroniczna wersja legitymacji emeryta i rencisty W styczniu 2023 roku każdy emeryt i rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS – mLegitymację. Będzie ona dostępna na każdym urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu (np. smartfonie), przy użyciu bezpłatnej (...)

Ustalanie miejsca zamieszkania w przypadku obywateli państw trzecich dla celów zabezpieczenia społecznego

Ustalanie miejsca zamieszkania w przypadku obywateli państw trzecich dla celów zabezpieczenia społecznego

Ustalenie miejsca zamieszkania jest szczególnie istotne w przypadku obywateli państw trzecich. Do takich osób ZUS stosuje art. 1 rozporządzenia nr 1231/2010. Dla kogo zaświadczenie A1? Aby obywatel państwa trzeciego mógł otrzymać zaświadczenie A1, musi legalnie zamieszkiwać (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Certyfikacja po przystąpieniu Polski do Unii

Certyfikacja po przystąpieniu Polski do Unii

Czy po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej certyfikaty posiadane przez urządzenie (np. CE), akceptowane w innych krajach unijnych, wystarczą również i w Polsce, czy może będą podstawą do (...)

Certyfikat na składanie komputerów

Certyfikat na składanie komputerów

Jakiś czas temu słyszałem, iż od firm składających komputery PC będzie wymagane posiadanie stosownego certyfikatu (jakaś norma UE czy coś w tym rodzaju) na dany zestaw. W związku z tym moje pytanie (...)

Procedura nadania znaku CE na wyroby włókiennicze

Procedura nadania znaku CE na wyroby włókiennicze

Jak wygląda procedura nadawania znaku CE na importowane zabawki i artykuły włókiennicze? Zgodnie § 28 i nast. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada (...)

Organizacja imprezy okolicznościowej a koszty

Organizacja imprezy okolicznościowej a koszty

Pracodawca zorganizował dla pracowników i nauczycieli (zatrudnionych także na umowę zlecenie) na zakończenie roku szkolnego spotkanie w lokalu. Czy wydatek ten stanowi koszt uzyskania przychodu pracodawcy? (...)

Certyfikat kompetencji zawodowych

Certyfikat kompetencji zawodowych

Czy certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym musi posiadać właściciel firmy, czy może to być osoba będąca pełnomocnikiem (nie będąca ani pracownikiem, ani współwłaścicielem)? (...)

Certyfikat Rezydencji

Certyfikat Rezydencji

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku od przychodów z kapitałów pieniężnych osiągniętych w Polsce przez osobę posiadającą (...)

Dywidenda dla obcokrajowca

Dywidenda dla obcokrajowca

Wspólnikiem spółki z o.o. z siedzibą w Polsce jest obywatel Danii. W lipcu wypłacona została wspólnikowi dywidenda. Jaka będzie wysokość podatku do zapłaty od tej dywidendy i na konto jakiego (...)

Certyfikacja urządzeń wykonanych na własny użytek

Certyfikacja urządzeń wykonanych na własny użytek

Czy przedsiębiorca, który wyprodukuje maszynę na własny użytek (wg własnego pomysłu) i nie wprowadza jej do obrotu musi posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa "B" lub CE? Certyfikat bezpieczeństwa (...)

Rezydencja podatkowa

Rezydencja podatkowa

Obywatel Polski jest rezydentem innego kraju. Czy należy o tym fakcie powiadomić urząd skarbowy w Polsce, jeżeli nie osiąga już się w kraju dochodów? Jeżeli tak, to jakie dokumenty należy przygotować, (...)

Zmiana danych osoby prowadzącej księgi rachunkowe

Zmiana danych osoby prowadzącej księgi rachunkowe

Osoba wpisana na listę osób uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zmieniła nazwisko. Czy powinna w związku z tym dokonać aktualizacji danych objętych wpisem, czy powinna te (...)

Import odzieży markowej z USA

Import odzieży markowej z USA

Prowadzę firmę handlowo-usługową. Chcę zacząć import odzieży markowej z USA typu outlet (takich marek jak Ck, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren itd.). Problem w tym ze nigdzie nie mogę się dowiedzieć (...)

Podatek od emerytury wysyłanej za granicę Polski

Podatek od emerytury wysyłanej za granicę Polski

Mojej mamie mieszkającej w Niemczech przesyłana jest emerytura z Polski, przeliczona na tamtejszą walutę. Od marca 2005 r. pomniejszana ona jest o podatek. Na jakiej podstawie dokonywane są potrącenia (...)

Ubezpieczenie prowadzących księgi rachunkowe

Ubezpieczenie prowadzących księgi rachunkowe

Czy rozporządzenie ministra finansów z 5 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie (...)

Podatek dochodowy od zarobków w Holandii

Podatek dochodowy od zarobków w Holandii

Moja żona w 2006 roku wyjechała do Holandii, tam założyła firmę sprzątającą i otrzymała pozwolenie na pobyt, nie wymeldowując się z Polski. W Holandii wykazywała dochód i płaciła podatki (...)

Usługa z zagranicy a podatek w Polsce

Usługa z zagranicy a podatek w Polsce

Spółka komandytowa z siedzibą na Węgrzech, świadczy usługi hostingowe dla podmiotu gospodarczego w Polsce (serwer, domeny, itp.) Moim zdaniem wg naszej klasyfikacji to wg PKWiU 72.30 - przetwarzanie (...)

Certyfikacja po przystąpieniu Polski do Unii

Certyfikacja po przystąpieniu Polski do Unii

Czy po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej certyfikaty posiadane przez urządzenie (np. CE), akceptowane w innych krajach unijnych, wystarczą również i w Polsce, czy może będą podstawą do (...)

Certyfikat kompetencji zawodowych

Certyfikat kompetencji zawodowych

Czy certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym musi posiadać właściciel firmy, czy może to być osoba będąca pełnomocnikiem (nie będąca ani pracownikiem, ani współwłaścicielem)? (...)

Certyfikat Rezydencji

Certyfikat Rezydencji

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku od przychodów z kapitałów pieniężnych osiągniętych w Polsce przez osobę posiadającą (...)

Dywidenda dla obcokrajowca

Dywidenda dla obcokrajowca

Wspólnikiem spółki z o.o. z siedzibą w Polsce jest obywatel Danii. W lipcu wypłacona została wspólnikowi dywidenda. Jaka będzie wysokość podatku do zapłaty od tej dywidendy i na konto jakiego (...)

Certyfikacja urządzeń wykonanych na własny użytek

Certyfikacja urządzeń wykonanych na własny użytek

Czy przedsiębiorca, który wyprodukuje maszynę na własny użytek (wg własnego pomysłu) i nie wprowadza jej do obrotu musi posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa "B" lub CE? Certyfikat bezpieczeństwa (...)

Certyfikat na składanie komputerów

Certyfikat na składanie komputerów

Jakiś czas temu słyszałem, iż od firm składających komputery PC będzie wymagane posiadanie stosownego certyfikatu (jakaś norma UE czy coś w tym rodzaju) na dany zestaw. W związku z tym moje pytanie (...)

Rezydencja podatkowa

Rezydencja podatkowa

Obywatel Polski jest rezydentem innego kraju. Czy należy o tym fakcie powiadomić urząd skarbowy w Polsce, jeżeli nie osiąga już się w kraju dochodów? Jeżeli tak, to jakie dokumenty należy przygotować, (...)

Zmiana danych osoby prowadzącej księgi rachunkowe

Zmiana danych osoby prowadzącej księgi rachunkowe

Osoba wpisana na listę osób uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zmieniła nazwisko. Czy powinna w związku z tym dokonać aktualizacji danych objętych wpisem, czy powinna te (...)

Procedura nadania znaku CE na wyroby włókiennicze

Procedura nadania znaku CE na wyroby włókiennicze

Jak wygląda procedura nadawania znaku CE na importowane zabawki i artykuły włókiennicze? Zgodnie § 28 i nast. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada (...)

Import odzieży markowej z USA

Import odzieży markowej z USA

Prowadzę firmę handlowo-usługową. Chcę zacząć import odzieży markowej z USA typu outlet (takich marek jak Ck, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren itd.). Problem w tym ze nigdzie nie mogę się dowiedzieć (...)

Podatek od emerytury wysyłanej za granicę Polski

Podatek od emerytury wysyłanej za granicę Polski

Mojej mamie mieszkającej w Niemczech przesyłana jest emerytura z Polski, przeliczona na tamtejszą walutę. Od marca 2005 r. pomniejszana ona jest o podatek. Na jakiej podstawie dokonywane są potrącenia (...)

Ubezpieczenie prowadzących księgi rachunkowe

Ubezpieczenie prowadzących księgi rachunkowe

Czy rozporządzenie ministra finansów z 5 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie (...)

Podatek dochodowy od zarobków w Holandii

Podatek dochodowy od zarobków w Holandii

Moja żona w 2006 roku wyjechała do Holandii, tam założyła firmę sprzątającą i otrzymała pozwolenie na pobyt, nie wymeldowując się z Polski. W Holandii wykazywała dochód i płaciła podatki (...)

Usługa z zagranicy a podatek w Polsce

Usługa z zagranicy a podatek w Polsce

Spółka komandytowa z siedzibą na Węgrzech, świadczy usługi hostingowe dla podmiotu gospodarczego w Polsce (serwer, domeny, itp.) Moim zdaniem wg naszej klasyfikacji to wg PKWiU 72.30 - przetwarzanie (...)

Znaczenie oznaczeń E oraz CE

Znaczenie oznaczeń E oraz CE

Proszę o informację czy oznaczenie E lub CE na wyrobach będących akcesoriami samochodowymi jest tożsame, czy są to różne informacje? Oznakowanie CE jest oznakowaniem potwierdzającym zgodność (...)

Usługi prawnicze a VAT

Usługi prawnicze a VAT

W jaki sposób wystawić fakturę na okoliczność: dla niemieckiej firmy załatwiłem w Polsce certyfikat na znak bezpieczeństwa "B". Moja praca polegała na zebraniu dokumentacji, wypisanie wniosku (...)

FORUM PRAWNE

Podatek w wysokości 0,3%. na Kościół.

Podatek w wysokości 0,3%. na Kościół. Jestem zagubiony. 0,3 % podatku ma być zamiast wcześniej proponowanego 1% od podatku czy to coś zupełnie innego niż ten 1% podatku na rzecz kościoła? ma (...)

zwrot udziału

zwrot udziału witam, w czerwcu ub. roku sprzedałem mieszkanie spółdzielcze i od tego czasu nie mogę doprosić się zwrotu kwoty ok 650 zł tzw. udziałów członkowskich - może nie tak się to nazywa? (...)

Certyfikat energetyczny nieruchomości

Certyfikat energetyczny nieruchomości Witam! Może ktoś z Was się orientuje, czy aby móc załatwić nadanie numeru nowo wybudowanemu domowi, należy mieć wcześniej certyfikat energetyczny nieruchomości??? I (...)

Ogromny problem z zagranicznym kontrahentem

Ogromny problem z zagranicznym kontrahentem Witam serdecznie, nie jestem pewny czy w dobrym miejscu umieszczam ten temat więc w razie problemów proszę administratora o przeniesienie do właściwego (...)

biały certyfikat

biały certyfikat Witam, chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej na temat białych certyfikatów, czy i w jaki sposób pozwolą one zyskać na oszczędzaniu energi elektrycznej? Ustawa o efektywności (...)

CERTYFIKAT ENERGETYCZNY

CERTYFIKAT ENERGETYCZNY co to takiego, dlaczego starostwo nie chce przyjąć ode mnie papierów o zakonczonej budowie ( Budowę skonczyłam w 2008r) a papiery składam w I/2009 . ponieważ nie mam jakiegoś (...)

kto wydaje certyfikat rezydencji?

kto wydaje certyfikat rezydencji? kto wydaje certyfikat rezydencji?

egzamin o certyfikat księgowego

egzamin o certyfikat księgowego Kto przeprowadza egzamin sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowego? Specjalnie utworzona komisja egzaminacyjna na warunkach zawartych (...)

Certyfikat AUG a jednoosobowe działalności gospodarcze

Certyfikat AUG a jednoosobowe działalności gospodarcze Witam Mam pytanie, czy Polska Agencja Pracy która zawiera umowy na zasadzie zlecenia prac na terenie Niemiec z polskimi przedsiębiorcami ( jednoosobowe (...)

kto moze wydawac certyfikat men?

kto moze wydawac certyfikat men? kto moze wydawac certyfikat men?

Certyfikat energetyczny nieruchomości

Certyfikat energetyczny nieruchomości Witam! Może ktoś z Was się orientuje, czy aby móc załatwić nadanie numeru nowo wybudowanemu domowi, należy mieć wcześniej certyfikat energetyczny nieruchomości??? I (...)

Ogromny problem z zagranicznym kontrahentem

Ogromny problem z zagranicznym kontrahentem Witam serdecznie, nie jestem pewny czy w dobrym miejscu umieszczam ten temat więc w razie problemów proszę administratora o przeniesienie do właściwego (...)

biały certyfikat

biały certyfikat Witam, chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej na temat białych certyfikatów, czy i w jaki sposób pozwolą one zyskać na oszczędzaniu energi elektrycznej? Ustawa o efektywności (...)

CERTYFIKAT ENERGETYCZNY

CERTYFIKAT ENERGETYCZNY co to takiego, dlaczego starostwo nie chce przyjąć ode mnie papierów o zakonczonej budowie ( Budowę skonczyłam w 2008r) a papiery składam w I/2009 . ponieważ nie mam jakiegoś (...)

kto wydaje certyfikat rezydencji?

kto wydaje certyfikat rezydencji? kto wydaje certyfikat rezydencji?

egzamin o certyfikat księgowego

egzamin o certyfikat księgowego Kto przeprowadza egzamin sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowego? Specjalnie utworzona komisja egzaminacyjna na warunkach zawartych (...)

Certyfikat AUG a jednoosobowe działalności gospodarcze

Certyfikat AUG a jednoosobowe działalności gospodarcze Witam Mam pytanie, czy Polska Agencja Pracy która zawiera umowy na zasadzie zlecenia prac na terenie Niemiec z polskimi przedsiębiorcami ( jednoosobowe (...)

kto moze wydawac certyfikat men?

kto moze wydawac certyfikat men? kto moze wydawac certyfikat men?

jak zdobyc certyfikat rezydencji podatkowej w austrii?

jak zdobyc certyfikat rezydencji podatkowej w austrii? jak zdobyc certyfikat rezydencji podatkowej w austrii?

jak uzyskać certyfikat superwizora pracy socjalnej??

jak uzyskać certyfikat superwizora pracy socjalnej?? jak uzyskać certyfikat superwizora pracy socjalnej??

Działalność gospodarcza zajmująca się szkoleniami

Działalność gospodarcza zajmująca się szkoleniami Witam Chciałbym się dowiedzieć, czy, aby założyć działalność gospodarczą zajmującą się szkoleniami trzeba nabyć jakieś specjalne uprawnienia? (...)

Porady prawne