Czy samotne matki będą głodować?

27.6.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wydało sprostowanie do artykułu „Samotne matki będą głodować" zamieszczonego w dniu 26 czerwca 2008 r. w Super Expressie. Poniżej można zapoznać się z jego wyjaśnieniami.

"Artykuł „Samotne matki będą głodować" zamieszczony w dniu 26 czerwca 2008 r. w Super Expressie dezinformuje czytelników. Przedstawia nieprawdziwe dane i wysnuwa z nich jeszcze gorsze wnioski.   

A więc po kolei.

Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378) (www.mpips.gov.pl, zakładka po lewej stronie  „system świadczeń rodzinnych"), który to artykuł wszedł w życie z  dniem 3 listopada 2007 r., decyzje na okres zasiłkowy od dnia 1 września 2007 r. do 31 sierpnia 2008 r. zostały przedłużone do dnia 30 września 2008 r. Przedłużenie okresu zasiłkowego jest dokonane z urzędu przez gminę.

Innymi słowy twierdzenie Super Expressu, że „tego miesiąca (września) zrozpaczone matki mogą nie dostać ani grosza" jest nieprawdziwe. 

Kolejna sprawa. Prawdą jest, że na podstawie ustawy świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługiwać będą od października 2008 r. Jest również prawdą, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń będzie można składać począwszy od 1 sierpnia 2008 r. Ale na tym prawda podana w Super Expressie się kończy.

Obecnie w Sejmie RP trwają prace nad nowelizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Nowelizacja ma ułatwić sprawną wypłatę zaliczek alimentacyjnych z naowgo Funduszu Alimentacyjnego. Do każdej ustawy muszą być wydane rozporządzenia. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, niezbędne do rozpoczęcia przyjmowania, od 1 sierpnia  br., wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest już gotowe. Zostanie jednak podpisane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dopiero po uchwaleniu przez Sejm  nowelizacji ustawy (prawdopodobnie w pierwszej połowie lipca 2008).

Na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w czerwcu br. opublikowany został ostateczny tekst projektu rozporządzenia wraz z komunikatem, że rozporządzenie to nie ulegnie zmianie i podpisane zostanie przez Ministra niezwłocznie po uchwaleniu nowelizacji ustawy przez Sejm RP. Dzięki temu realizatorzy ustawy (gminy oraz komornicy sądowi) mogą wcześniej zapoznać się z wzorami wniosków i przygotować się organizacyjnie do wypłat.  

Dodatkowo Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej już w lutym 2008 r. zorganizowało dwa spotkania informacyjne z przedstawicielami urzędów wojewódzkich oraz gmin, przekazując wszystkie informacji konieczne dla sprawnego wdrożenia ustawy w życie.

Wszystkie te dane są dostępne na stronach internetowych ministerstwa oraz Sejmu. 

Biuro Prasowe MPiPS również służy informacjami i adresami internetowymi, jeżeli dziennikarz się po nie zwróci (adres: prasa@mpips.gov.pl). Tylko od dociekliwości, rzetelności i pracowitości dziennikarza zależy, czy te możliwości wykorzysta w swojej pracy. Twierdzenie „Ministerstwo Pracy nie raczyło nam odpowiedzieć ..."  jest przerzucaniem swojej odpowiedzialności na innych.  Przy okazji dezinformuje się samotne matki z dziećmi i tak już pokrzywdzone przez los i wywołuje się, zupełnie niepotrzebnie i niesłusznie, poczucie zagrożenia.

Na twierdzenia w stylu „pół miliona samotnych matek nie dostanie na czas pieniędzy", „skutki urzędniczego partactwa będą zatrważające", „wszystko przez bezdusznych i leniwych urzędników" spuśćmy zasłonę litościwego milczenia. Gdybyśmy chcieli posłużyć się poetyką używaną przez Super Express, tym razem moglibyśmy mówić o partactwie leniwych i bezdusznych dziennikarzy Super Expressu."

Źródlo: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, www.mps.gov.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: