Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 przyjęty!

12 grudnia br. Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ). Program będzie realizowany przez najbliższe 7 lat – do 2029 r., a jego łączny budżet to aż 583 mln EUR.

Porady prawne

FEPŻ stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w ramach którego wsparcie w postaci paczek żywnościowych lub posiłków otrzymywało średnio ponad 1,3 mln odbiorców rocznie – osób i rodzin w trudnej sytuacji  życiowej, a ok. 150 tys. z nich uczestniczyło dodatkowo w różnych działaniach towarzyszących na rzecz włączenia społecznego.

- "Doświadczenie ostatnich lat pokazało, że Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 był ważny i potrzebny. Dzięki niemu wsparcie otrzymało wiele naprawdę potrzebujących osób" – mówił wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

FEPŻ to jeden z programów krajowych, które będą realizowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zgodnie z Umową Partnerstwa na lata 2021-2027. Za wdrażanie Programu odpowiada Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej jako Instytucja Zarządzająca.

Działania

- "Przyjęcie przez Komisję Europejską Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 oznacza, że w najbliższych latach będziemy mogli dalej zabezpieczać polskie rodziny, osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Już w przyszłym roku ogłosimy konkurs na wybór organizacji partnerskich, które uczestnicząc w programie będą przede wszystkim magazynować i dystrybuować żywność, ale nie tylko. Będą to także inne działania służące włączeniu społecznemu osób otrzymujących wsparcie" – wskazał wiceminister Stanisław Szwed.

W ramach Programu będą realizowane następujące operacje:

  • zakup żywności dostarczanej do magazynów organizacji partnerskich w celu dystrybucji wśród osób najbardziej potrzebujących;
  • wsparcie organizacji partnerskich w realizacji dystrybucji żywności, w tym w obszarze transportu, magazynowania i administracji;
  • realizacja działań towarzyszących dla odbiorców pomocy żywnościowej, mających na celu ich włączenie społeczne;
  • wsparcie organizacji partnerskich w pozyskiwaniu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn celem jej przekazania do odbiorców Programu.

Konkurs na wybór organizacji partnerskich uczestniczących w Programie ruszy w 2023 roku.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika