Gminne lokale tylko dla ubogich

Odebranie mieszkania bogatym i oddanie biednym – tak w skrócie można streścić nowy pomysł ministerstwa infrastruktury.

Resort opublikował projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy. Dokument pozwoli samorządom zawierać umowy z każdym lokatorem na czas określony. Dzisiaj jest to możliwe wyjątkowo, np. w przypadku mieszkań dla urzędników czy lokali socjalnych.

Po zakończeniu okresu wynajmu lokator, aby przedłużyć umowę, będzie musiał ponownie przejść weryfikację dochodów. W konsekwencji osoby zamożne niespełniające ustalonych przez samorządy warunków będą musiały po wygaśnięciu umowy opuścić lokal, a gmina odzyskane mieszkanie będzie mogła wynająć ubogiemu.

Porady prawne

Resort wyjaśnia, że taki przepis będzie stosowany tylko wobec nowych umów, które zostaną podpisane po wejściu ustawy w życie. Obecni lokatorzy z umową na czas nieokreślony – nawet jeśli mają Ferrari w garażu – nie muszą się obawiać straty mieszkania.

Koniec z dziedziczeniem czynszówek

Mieszkania komunalne nie będą ponadto przechodzić z pokolenia na pokolenie bez sprawdzania dochodów rodziny. Według projektu umowa najmu będzie wygasać wraz ze śmiercią lokatora, który ją podpisał.

Osoby zamieszkujące z nim w chwili śmierci będą miały natomiast możliwość zawarcia kolejnej umowy – oczywiście tylko wtedy, gdy będą spełniały kryteria dochodowe, które ustali samorząd.

Kto przejmie lokal po zmarłym?
Małżonek, dzieci najemcy, dzieci współmałżonka oraz inne osoby, wobec których najemca miał obowiązek alimentacyjny," oraz te, które pozostawały z najemcą we wspólnym faktycznym pożyciu (konkubinat).

Konieczne będzie też złożenie w gminie wniosku, że jesteśmy zainteresowani przejęciem mieszkania. Jeśli nie zrobimy tego do 3 miesięcy od śmierci najemcy, to stracimy szansę na lokal. Jeśli zdążymy, to w ciągu 6 miesięcy dostaniemy ofertę podpisania nowej umowy.

Gmina będzie mogła jednak zaoferować rodzinie całkiem inne, nawet mniejsze mieszkanie. Wtedy albo przyjmiemy propozycję, albo zostaniemy bez dachu nad głową. – Odmowa zawarcia zaproponowanej umowy będzie równoznaczna z koniecznością opróżnienia zajmowanego mieszkania w czasie 6 miesięcy – wyjaśnia ministerstwo.

Podobnie z lokalu będzie musiała wyprowadzić się rodzina,  której dochody będą wyższe niż gminne kryteria. Dostaną na to 6 miesięcy od dnia śmierci najemcy.

Czynsze mogą pójść w górę

Resort infrastruktury proponuje też, by stawka za najem pokrywała co najmniej koszty utrzymania nieruchomości Lokatorzy z najniższymi dochodami będą mogli liczyć na zniżki i dodatki mieszkaniowe.

Projekt ustawy znajduje się obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych. Dokument musi zaakceptować rząd i przejść przez ścieżkę legislacyjną w parlamencie. Zmiany wejdą w życie po 12 miesiącach od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika