Inspektor Pracy - ciekawe artykuły

Na stronach PIP dostępne są ciekawe wybrane artykuły z miesięcznika Państwowej Inspekcji Pracy "Inspektor Pracy":

INSPEKTOR PRACY NR 10/08

Ochrona wynagrodzenia za pracę
Czas pracy kierowców
Kotłownie i ciepłownie  w zakładach górniczych
UWAGA! Fałszywki na budowach
 

Porady prawne

INSPEKTOR PRACY NR 9/08

Charakter prawny powierzenia innej pracy
Nadzór rynku
Ogolić młodocianego
Mediacja przyniosła efekt
Choroby zawodowe w rolnictwie
 

INSPEKTOR PRACY NR 7-8/08

Zatrudnianie młodocianych i dzieci
Zakłady opieki zdrowotnej
Zasada pięciodniowego tygodnia pracy
Choroby zawodowe w rolnictwie
 

INSPEKTOR PRACY NR 6/08

Zwalczanie nielegalnego zatrudnienia imigantów
Pracownicy młodociani
 

INSPEKTOR PRACY NR 5/08

Czas pracy w zakładach opieki zdrowotnej
W budownictwie dalej źle!
Ergonomiczne czynniki ryzyka
W sklepach i na budowach
 

INSPEKTOR PRACY NR 4/08

W irlandzkim stylu
Zatrudnianie pracowników młodocianych
Urlop wypoczynkowy
Nadzór rynku środków ochrony indywidualnej
Nowatorskie rozwiązania w Aluminium Konin
Moje życie, moja praca, moja bezpieczna praca...
 

INSPEKTOR PRACY NR 3/08

Stosunek pracy na podstawie powołania
Nowoczesne rozwiązania przy utylizacji odpadów
Prace przy utrzymaniu zieleni
Jak pokonać niechęć do zmian
 

INSPEKTOR PRACY NR 1-2/08

Włoska inspekcja pracy
Portugalska prewencja dla obcokrajowców
Zakaz konkurencji
Na etapie pierwszego kroku
Magazynowanie płynnego nawozu mineralnego
Bezpieczeństwo pracy w garbarniach
 

INSPEKTOR PRACY NR 11-12/07

Włoska inspekcja a praca na czarno
Z czynnikami chemicznymi na co dzień
Sprzęt do pracy na wysokości
Niebezpieczne światło

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika