Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Organizacja pogrzebu niesie ze sobą wiele wydatków. Dlatego pamiętaj, że możesz dostać zasiłek pogrzebowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Sprawdź, kto może dostać taki zasiłek i jak go otrzymać.

Kto może uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Może go dostać każdy, kto spełni jeden z poniższych warunków:

 • jest objęty ubezpieczeniem rentowym w ZUS, pobiera emeryturę albo rentę i zmarły był z jego rodziny,
 • zmarły był objęty ubezpieczeniem rentowym w ZUS, pobierał emeryturę lub rentę albo spełniał warunki, aby dostać emeryturę albo rentę,
 • zmarły nie miał ubezpieczenia, ale miał zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne.

Zasiłek może otrzymać każdy, kto zapłaci za pogrzeb. Może to być ktoś z rodziny, jak również osoba obca lub instytucja (pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego).

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Wynosi on:

 • 4.000 zł  tj. niezależnie od faktycznych kosztów pogrzebu zawsze dostaniesz 4.000 zł zasiłku - jeśli należysz do rodziny zmarłegoCzłonkami rodziny są zaś: małżonek (wdowa i wdowiec); rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające; dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej; przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci niż wymienione wcześniej; rodzeństwo; dziadkowie; wnuki; osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.
 • maksymalnie 4.000 zł  jeśli jesteś spoza rodziny zmarłego lub reprezentujesz instytucję, która sfinansowała pogrzeb zmarłego. W takiej sytuacji potwierdź wszystkie wydatki związane z pogrzebem dokumentami. Dostaniesz tyle, ile faktycznie wydasz na pogrzeb, ale nie więcej niż 4.000 zł.

Jeżeli za pogrzeb płaci więcej niż jedna osoba, to zasiłek będzie podzielony proporcjonalnie do wydatków każdej. W takiej sytuacji każda osoba bądź instytucja składa oddzielny wniosek.

Przykład:

4.000 zł to 100%. Na pogrzeb łącznie wydalno 10.000 zł, jedna osoba spoza rodziny wydała 3.000 zł (to jest 30% z 10.000 zł), a druga 7.000 zł (to jest 70% z 10.000 zł). Pierwsza dostanie więc 1.200 zł (30% z 4.000 zł), a druga 2.800 zł zasiłku (70% z 4 000 zł).

Porady prawne

Kiedy można złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy?

Można go złożyć:

 • do 12 miesięcy od dnia śmierci,
 • do 12 miesięcy od dnia pogrzebu  jeśli na przykład pojawił się problem z odnalezieniem zwłok lub identyfikacją zmarłego.

Co trzeba przygotować?

Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Jeśli jesteś z rodziny zmarłego albo jesteś spoza rodziny i płacisz za pogrzeb:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (ZUS Z-12)- otwórz plik w nowym oknie  pobierz i wypełnij,
 • odpis skrócony aktu zgonu,
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją urzędnika, że dziecko urodziło się martwe,
 • oryginały rachunków, które dotyczą pogrzebu (na przykład dokumenty z kościoła, które potwierdzą koszty związane z ceremonią kościelną),
 • kopie rachunków, które dotyczą pogrzebu i potwierdził je bank  jeśli oryginały składasz w banku,
 • zaświadczenie płatnika składek (na przykład pracodawcy) o tym, że ty albo zmarły podlegacie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu  w przypadku osoby ubezpieczonej (nie dotyczy to osób, które mają pozarolniczą działalność i osób, które z nimi współpracują),
 • dokumenty, które potwierdzą, że jesteś z rodziny zmarłego (na przykład odpis skrócony aktu urodzenia),
 • dokument tożsamości, na przykład dowód osobisty albo paszport  jeśli składasz dokumenty osobiście w jednostce ZUS.

Jeżeli reprezentujesz instytucję, która zapłaciła za pogrzeb:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (ZUS Z-12)- otwórz plik w nowym oknie - pobierz i wypełnij w domu,
 • odpis skrócony aktu zgonu,
 • jeśli dziecko urodziło się martwe - odpis skrócony albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją urzędnika, że dziecko urodziło się martwe,
 • oryginały rachunków, które dotyczą pogrzebu (na przykład dokumenty z kościoła, które potwierdzą koszty związane z ceremonią kościelną),
 • kopie rachunków, które dotyczą pogrzebu i potwierdził je bank - gdyi oryginały składasz w banku,
 • dokument tożsamości, na przykład dowód osobisty albo paszport oraz pełnomocnictwo do reprezentowania instytucji - jeśli składasz dokumenty osobiście w jednostce ZUS.

Gdzie należy złożyć wniosek o zasiłek?

Wniosek składa się:

 • w jednostce ZUS, która wypłacała emeryturę albo rentę zmarłemu  jeśli zmarły dostawał emeryturę albo rentę,
 • w jednostce ZUS  zgodnie z twoim miejscem zamieszkania.

Dokumenty możesz złożyć osobiście albo wysłać pocztą. Nic nie trzeba przy tym płacić. Dokumenty możesz złożyć osobiście albo skorzystać z pomocy pełnomocnika.

Ile trzeba czekać?

Zasiłek dostaniesz w ciągu 30 dni kalendarzowych od złożenia wszystkich dokumentów. Zasiłek dostaniesz na konto albo na adres, który wpiszesz we wniosku.

Co zrobić, gdy ZUS nie przyzna zasiłku?

Może się zdarzyć, że ZUS odmówi ci zasiłku (dostaniesz wtedy decyzję w tej sprawie). Od decyzji możesz odwołać się do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję. Masz na to jeden miesiąc od otrzymania decyzji z ZUS.

   

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm.)
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

1 maja 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Od tego dnia Polacy zatrudnieni w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli w Islandii, Lichtensteinie i Norwegii) objęci zostali ochroną, jaką gwarantuje koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Od kwietnia 2006 r. zasady koordynacji mają także zastosowanie do Polaków podejmujących (...)

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

W pewnych przypadkach na polskie emerytury lub renty mogą liczyć osoby pracujące czy zamieszkałe za granicą. Dowiedz się, jak polacy, którzy mieszkają za granicą, mogą nabyć prawo do polskiej emerytury. Jakie są zasady przyznawania emerytur i rent dla osób pracujących w państwach UE/EFTA? Na czym polega unijna koordynacja świadczeń emerytalno-rentowych? W (...)

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom, które wykonują pracę nakładczą (czyli tzw. pracę chałupniczą, która jest wykonywana w domu i w godzinach wybranych przez pracownika, na podstawie umowy o pracę nakładczą; (...)

Emerytury i renty za granicą

Emerytury i renty za granicą

  Jeśli za krótko pracowałeś w Polsce, by dostać emeryturę lub rentę, ZUS doliczy ci okres ubezpieczenia za granicą w państwach objętych koordynacją. Jeśli za krótko pracowałeś za granicą, odpowiednik ZUS w tych państwach doliczy ci okres ubezpieczenia w Polsce. Praca w każdym z państw objętych koordynacją liczy się do stażu potrzebnego do uzyskania emerytury (...)

Zasiłek pogrzebowy - kiedy i komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy - kiedy i komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Co to jest zasiłek pogrzebowy ? Zasiłek pogrzebowy jest to jednorazowe świadczenie, które jest przyznawane na pokrycie kosztów pogrzebu. Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci: ubezpieczonego, osoby pobierającej emeryturę lub rentę, osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania, (...)

Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

Zasady chowania zmarłych zostały wyczerpująco sformułowane w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 r. Nr 23 poz. 295, ze zm.). Zgodnie z art. 12 ust. 1 tej ustawy ciało osoby zmarłej może być pogrzebane jako zwłoki, może też zostać poddane kremacji. Ciała chowane bez spopielenia mogą być grzebane w grobach ziemnych, murowanych, katakumbach (...)

Od dziś niższy zasiłek pogrzebowy

Od dziś niższy zasiłek pogrzebowy

4 tys. zł – tyle dostanie rodzina zmarłego na pokrycie kosztów pogrzebu. To prawie 2,5 tys. zł mniej niż wcześniej. - Zmianę najbardziej odczują osoby zamieszkałe w średnich i dużych miastach, gdyż taka kwota nie wystarczy tam na godziwy pochówek. Często kwota zasiłku pogrzebowego może nie wystarczyć na same opłaty cmentarne, nie mówiąc już o usługach pogrzebowych, (...)

Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

Pod pojęciem spadku kryje się ogół praw i obowiązków zmarłego, które przechodzą na spadkobierców w drodze spadkobrania. Nie należą jednak do spadku praw i obowiązki ściśle związane z osobą zmarłego, jak również prawa, które z chwilą śmierci spadkodawcy przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. Aby więc (...)

Usprawiedliwienie nieobecności w pracy - dokumentowanie i zasady przyznawania dni wolnych

Usprawiedliwienie nieobecności w pracy - dokumentowanie i zasady przyznawania dni wolnych

  Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia, które uniemożliwiają stawienie się do pracy i jej wykonywanie, uznane przez pracodawcę za usprawiedliwione. Jeżeli wiesz z wyprzedzeniem, że w danym dniu nie będziesz mógł zjawić się w pracy, to powinieneś zawiadomić o tym swojego pracodawcę, równocześnie podając przewidywany (...)

Pogrzeb prezydenckiej pary w niedzielę

Pogrzeb prezydenckiej pary w niedzielę

W sobotę przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbędzie się pożegnanie ofiar katastrofy w Smoleńsku. Pogrzeb prezydenckiej pary najprawdopodobniej w niedzielę – informuje Gazeta Wyborcza. Trumna z ciałem prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz pierwszej damy znajdują się już w Polsce. Zostaną one wystawione w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Uroczystości pożegnalne wszystkich ofiar katastrofy (...)

Akta stanu cywilnego - czyli jak rejestruje się urodzenia, małżeństwa i zgony?

Akta stanu cywilnego - czyli jak rejestruje się urodzenia, małżeństwa i zgony?

  Czym są akta stanu cywilnego? Akt stanu cywilnego jest to wpis o urodzeniu, małżeństwie albo zgonie w rejestrze stanu cywilnego wraz z treścią późniejszych wpisów wpływających na treść lub ważność tego aktu. Akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych, ich niezgodność z prawdą może być udowodniona jedynie w (...)

Jak zarejestrować zgon?

Jak zarejestrować zgon?

Kto powinien dokonać zgłoszenia zgonu w urzędzie stanu cywilnego?  Osoba będąca najbliższą rodziną osoby zmarłej (osoba ta jest równocześnie uprawniona do pochówku), tzn. jej: małżonek, krewni zstępni (np. dziecko, wnuk), krewni wstępni (np. rodzice, dziadkowie), krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (np. rodzeństwo), powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (np. (...)

Korekta deklaracji dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Korekta deklaracji dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Warto poznać interpretację Ministerstwa Środowiska dotyczącą składania korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stwierdzania nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Składanie korekty deklaracji oraz stwierdzanie nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi Po wejściu w życie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła zachować operacyjną ciągłość działania. Większość przepisów nowej ustawy z dnia (...)

Jak przebiega postępowanie o uznanie za zmarłego?

Jak przebiega postępowanie o uznanie za zmarłego?

Kiedy można wnosić o uznanie kogoś za zmarłego? Przepisy Kodeksu cywilnego dokładnie ustalają, kiedy zaginiony może być uznany za zmarłego. Może to nastąpić wtedy, gdy upłynęło dziesięć lat od końca roku kalendarzowego, w którym według istniejących wiadomości jeszcze żył. Jednakże gdyby w chwili uznania za zmarłego zaginiony ukończył lat siedemdziesiąt, wystarczy (...)

Europejskie poświadczenie spadkowe

Europejskie poświadczenie spadkowe

Unijne rozporządzenie i polskie przepisy wprowadziły 17 sierpnia 2015 roku nowy dokument ułatwiający wykazywanie praw do spadku w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej w postaci tzw. europejskiego poświadczenia spadkowego. ##baner## Europejskie poświadczenie spadkowe - czyli co? Europejskie poświadczenie spadkowe to nowy rodzaj dokumentu potwierdzającego, że osoba (...)

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

Kiedy następuje dziedziczenie ustawowe? Dziedziczenie ustawowe ma miejsce w sytuacji gdy, spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu oraz gdy osoby powołane do spadku nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami (bo np. zmarły przed otwarciem spadku). W razie powołania spadkobierców w drodze testamentu tylko w stosunku do części spadku, również pozostała część podlega ustawowym (...)

Śmierć posiadacza rachunku bankowego

Śmierć posiadacza rachunku bankowego

Czy śmierć posiadacza rachunku bankowego powoduje rozwiązanie umowy o prowadzenie rachunku?  Zgodnie z treścią art. 59a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (dalej: „ustawa – prawo bankowe) umowa prowadzenia rachunku bankowego co do zasady ulega rozwiązaniu z dniem, w którym nastąpił zgon jego posiadacza. Norma ta (...)

Pogrzeb prezydenta w sobotę

Pogrzeb prezydenta w sobotę

We wtorek trumna z ciałem Lecha Kaczyńskiego ma być wystawiona na widok publiczny. Pogrzeb tragicznie zmarłego Prezydenta RP planowany jest na sobotę – donosi Gazeta Wyborcza. - Wszyscy będą mogli oddawać hołd prezydentowi. Trumna została umieszczona w pałacowej kaplicy. Rząd planuje wielkie uroczystości pogrzebowe ofiar katastrofy na sobotę na pl. Piłsudskiego w Warszawie – (...)

Wytyczne dla zakładów pogrzebowych

Wytyczne dla zakładów pogrzebowych

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z GIS przygotowało wytyczne dla zakładów pogrzebowych w dobie epiemii. Co z nich wynika? Nowe, inne zasady bezpieczeństwa przewidziano zaś dla powiatów w strefie czerwonej i żółtej. O nich nie ma mowy w niniejszym artykule. ##baner## Cel Celem wdrażanych procedur jest: Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników (...)

Banki zapłacą za pogrzeb klienta

Banki zapłacą za pogrzeb klienta

Na zwrot kosztów pogrzebu może liczyć osoba, która za niego zapłaciła. Musi tylko przedstawić odpowiedni dokument potwierdzający, że zajęła się jego organizacją. Jeśli po śmierci klienta, na jego rachunku bankowym znajdują się jakieś środki, bank ma obowiązek pokryć koszty pogrzebu. Jedynym warunkiem, aby do tego doszło, jest przedstawienie przez osobę organizującą pochówek (...)

Ciało Kaczorowskiego wraca do Polski

Ciało Kaczorowskiego wraca do Polski

Samolot z trumną Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie, wyląduje na wojskowym Okęciu około południa. Ciało zostanie pochowane w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Specjalny samolot z trumną ostatniego prezydenta II Rzeczpospolitej na uchodźstwie przyleci z Moskwy około godziny 12.30. Z lotniska na Okęciu kondukt żałobny wyruszy w stronę Belwederu, gdzie (...)

Jakie osoby są uprawnione do wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym najemcy?

Jakie osoby są uprawnione do wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym najemcy?

Czym jest najem lokalu mieszkalnego? Przez najem lokalu mieszkalnego należy rozumieć stosunek prawny, w ramach którego jedna ze stron (wynajmujący) zobowiązuje się do oddania lokalu mieszkalnego do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a druga strona (najemca) zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Zasadą jest, iż najem powstaje w wyniku zawarcia (...)

Nabycie lokalu w drodze spadkobrania a obowiązek zwrotu bonifikaty

Nabycie lokalu w drodze spadkobrania a obowiązek zwrotu bonifikaty

Stan FaktycznyPod koniec 2005 roku zmarła moja matka. Spadek po matce obejmował mieszkanie własnościowe, poza nim matka nie miała znaczącego majątku. Rok po śmierci mamy jako jedyny spadkobierca po mamie i właściciel mieszkania sprzedałem je (styczeń 2007 roku) a uzyskane w niniejszy sposób pieniądze zainwestowałem w prowadzoną przeze mnie działalność gospodarczą. Za część uzyskanych (...)

Kto ma obowiązek zwrotu bonifikaty za nabyte mieszkanie?

Kto ma obowiązek zwrotu bonifikaty za nabyte mieszkanie?

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne: "Czy pod pojęciem "nabywcy nieruchomości" zawartym w art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 ze zm., u.g.n.) w brzmieniu sprzed nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 roku o zmianie (...)

Osoba bliska poszkodowanego nie dostanie zadośćuczynienia...

Osoba bliska poszkodowanego nie dostanie zadośćuczynienia...

Osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, nie przysługuje zadośćuczynienie pieniężne na podstawie art. 448 k.c. - orzekł Sąd Najwyższy. Uchwała Sądu Najwyższego W dniu 22 października 2019 r. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w składzie 7 sędziów (...)

Kiedy sąd ustanawia opiekuna?

Kiedy sąd ustanawia opiekuna?

Na czym polega instytucja opieki? Pod pojęciem opieki w potocznym tego słowa znaczeniu rozumie się dbałość o osobę potrzebującą pomocy, kierowanie jej postępowaniem, troskę o to, ażeby nie stała się jej żadna krzywda. Osobą, która przede wszystkim potrzebuje opieki, jest dziecko. W normalnym układzie stosunków, opiekę małoletniemu dziecku zapewniają rodzice. Instrumentem (...)

Jak uzyskać państwową kompensatę dla ofiar niektórych czynów zabronionych?

Jak uzyskać państwową kompensatę dla ofiar niektórych czynów zabronionych?

Na mocy ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych ofiary niektórych czynów zabronionych lub ich najbliżsi mogą ubiegać się o przyznanie kompensaty, pokrywającej utracone zarobki lub inne środki utrzymania, koszty leczenia oraz koszty pogrzebu, będące skutkiem czynu zabronionego. Wysokość kompensaty nie może (...)

Który sąd osądzi przestępcę?

Który sąd osądzi przestępcę?

  Rozdział 1 działu II Kodeksu postępowania karnego (dalej: k.p.k.) określa właściwość i skład sądu karnego. W których sprawach orzeka sąd rejonowy? Właściwość sądów jest wyznaczana przez przedmiot orzekania, a nie przez ilość wysiłku organizacyjnego czy intelektualnego, jaki trzeba włożyć w zbadanie sprawy przed wyrokowaniem. Ustalanie właściwości (...)

Konsekwencje śmierci kredytobiorcy

Konsekwencje śmierci kredytobiorcy

Czy śmierć kredytobiorcy powoduje natychmiastową wymagalność zaciągniętego kredytu? Wymagalność roszczenia to stan, w którym wierzyciel (w niniejszym artykule – bank) uzyskuje możliwość skutecznego żądania zaspokojenia swojej wierzytelności, a dłużnik zostaje obarczony obowiązkiem spełnienia świadczenia. Przed terminem wymagalności wierzyciel nie ma bowiem prawa domagać (...)

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne

Wiele osób spędza swój urlop za granicą korzystając z ofert biur podróży lub organizując wyjazd i pobyt we własnym zakresie. W obu wypadkach warto rozważyć wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia, które pomoże nam zabezpieczyć się w sytuacjach choroby, wypadku, kradzieży czy w najgorszym scenariuszu nawet śmierci. Ubezpieczenie turystyczne pomoże pokryć (...)

Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę z tytułu śmierci członka rodziny

Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę z tytułu śmierci członka rodziny

Kodeks cywilny przewiduje możliwość przyznania członkom rodziny zmarłego, w zależności od okoliczności sprawy w art. 446 § 4 bądź w art. 448, stosownego zadośćuczynienia za śmierć członka rodziny. Zgodnie z tym pierwszym przepisem, sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Przesłanki uzyskania zasiłku emerytalnego

Przesłanki uzyskania zasiłku emerytalnego

Jakich warunków należy dopełnić, aby uzyskać zasiłek pogrzebowy? Z art. 78 ustawy emerytalnej wynika, że zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Zasiłek (...)

Zwrot kosztów pogrzebu

Zwrot kosztów pogrzebu

Druga żona mojego śp. ojca pokryła koszty pogrzebu z jego oszczędności zgromadzonych na rachunku bankowym, załączając kopie rachunków do pisma procesowego podaje iż wypłacona kwota nie wchodzi (...)

Koszty pogrzebu jako długi spadkowe

Koszty pogrzebu jako długi spadkowe

Mama zmarła w 2005 roku. Była rencistką. Po jej śmierci odebrałam zasiłek pogrzebowy, którego wartość pokryła koszty pogrzebu. Czy przy obliczaniu wartości pozostawionego majątku (mieszkania) (...)

Zasiłek z opieki społecznej na koszty pogrzebu

Zasiłek z opieki społecznej na koszty pogrzebu

Na początku czerwca br. zmarł brat mojej matki. Okazało się, że nie miał ubezpieczenia ani w ZUS ani w KRUS. Nie miał także prawa do opieki medycznej. Dwaj pozostali bracia matki są na tzw. pomostowej (...)

Zasiłek pogrzebowy przychodem podlegającym VAT

Zasiłek pogrzebowy przychodem podlegającym VAT

Firma jednoosobowa zajmuje się działalnością pogrzebową. Firma wystawia fakturę dla osoby fizycznej (rodziny zmarłego). Rodzina nie płaci tej faktury, bo jednocześnie jest podpisana umowa (cesja (...)

Świadczenia pośmiertne dla emerytowanego oficera

Świadczenia pośmiertne dla emerytowanego oficera

Witam, umarł mój wujek, który był emerytowanym zawodowym wojskowym oficerem w stopniu podpułkownika, jestem jego jedyną spadkobierczynią, poniosłam wszystkie koszty zawiązane z pogrzebem, podobno (...)

Pobranie zasiłku pogrzebowego a odrzucenie spadku

Pobranie zasiłku pogrzebowego a odrzucenie spadku

Moja matka rozwiodła się z moim ojcem, gdy miałem 7 lat. Mój ojciec od 13 lat nie żyje. Później moja matka wyszła za mąż po raz drugi, zmieniła nazwisko i z drugim mężem zadłużyła się (...)

Urlop okolicznościowy na pogrzeb ojca byłej żony

Urlop okolicznościowy na pogrzeb ojca byłej żony

Pracownik jest po rozwodzie z żoną. Od kilku lat nie mieszka z żoną. Czy pracodawca powinien udzielić zwolnienia z pracy (tzn. urlopu okolicznościowego) na pogrzeb ojca byłej żony? Urlopy okolicznościowe (...)

Zwrot kosztów pogrzebu przez bank

Zwrot kosztów pogrzebu przez bank

Zmarły posiadał środki na rachunku imiennym na firmę, którą prowadził sam. Czy bank obowiązany jest wypłacić z tego rachunku kwotę osobie, która pokryła koszty pogrzebu i wystawiła nagrobek (...)

Czy zasiłek pogrzebowy wlicza się do spadku?

Czy zasiłek pogrzebowy wlicza się do spadku?

Witam, na rozprawie sądowej o zachowek strona pozwana przedstawiła faktury dotyczące pochówku spadkodawcy na kwotę 11tys.złotych którą to kwotę zarówno powód jak i sąd uznali jako dług spadkowy (...)

Dzień wolny z powodu śmierci byłego teścia

Dzień wolny z powodu śmierci byłego teścia

Jestem od dwóch lat po rozwodzie, a właśnie zmarł ojciec mojego byłego męża, z którym miałam cały czas dobre kontakty. Chciałabym pójść z dziećmi na pogrzeb ich dziadka. Czy w związku z (...)

Koszty pogrzebu z konta bankowego

Koszty pogrzebu z konta bankowego

Zgodnie z prawem bankowym z konta zmarłego organizator pochówku a jednocześnie spadkobierca zmarłego może pobrać pieniądze dla pokrycia rachunków pogrzebu dokonanego zgodnie z normami panującymi (...)

Zgon członka rodziny- formalności

Zgon członka rodziny- formalności

Mam matkę w bardzo ciężkim stanie. W każdej chwili możliwy jest zgon. Jej mąż, a mój ojciec, jest w bardzo podeszłym wieku, schorowany, i nie będzie się mógł zająć sprawami związanymi ze (...)

Zgon i wymeldowanie osoby zmarłej

Zgon i wymeldowanie osoby zmarłej

Jedno z małżonków umiera. Czy chcąc wymeldować tą osobę z ewidencji w urzędzie miejskim, trzeba tą sprawę załatwić przez sąd? Na jakim formularzu należy to złożyć w sądzie? Czy syn też (...)

Akt zgonu

Akt zgonu

Na jakiej podstawie Zakład Medycyny Sądowej może wpisać datę urodzenia w karcie zgonu w przypadku odnalezienia zwłok? Czy wystarczy informacja osoby identyfikującej zwłoki, czy też niezbędny (...)

Sądowe stwierdzenie śmierci osoby

Sądowe stwierdzenie śmierci osoby

W postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, sąd wezwał do podania imion i nazwisk oraz miejsc zamieszkania następców prawnych spadkobierczyni oraz złożenie odpisów aktu zgonu w przypadku, gdy (...)

Wypłata świadczenia z tytułu śmierci matki

Wypłata świadczenia z tytułu śmierci matki

Moja mama miała ubezpieczenie na życie. W przypadku śmierci mama wskazała mnie jako beneficjanta do wypłaty roszczenia z tytułu jej śmierci. W chwili składania wniosku o wypłatę tego roszczenia (...)

Kolejność dziedziczenia po zmarłym bezdzietnie

Kolejność dziedziczenia po zmarłym bezdzietnie

Zmarły J. był między innymi właścicielem nieruchomości, którą otrzymał 20 lat temu w drodze darowizny od swojego ojca w trakcie trwania związku małżeńskiego. Nie wiemy czy była to darowizna (...)

Spadek po ojcu

Spadek po ojcu

Małżeństwo posiadało jako majątek wspólny dom wraz z działką. W wyniku choroby małżonek zmarł pozostawiając żonę oraz czwórkę dzieci. Przed śmiercią przebywając w szpitalu w stanie półprzytomnym (...)

Renta rodzinna a zaległości w ZUS

Renta rodzinna a zaległości w ZUS

Czy przyznanie renty rodzinnej po zmarłym ojcu małoletniej córce jest uzależnione od zapłacenia na rzecz ZUS zaległych, niezapłaconych przez zmarłego składek? Jeżeli tak, czy dotyczy to wszystkich (...)

Postępowanie spadkowe a śmierć uczestnika

Postępowanie spadkowe a śmierć uczestnika

W czasie rozpatrywania sprawy przez sąd z mojego wniosku o zmianę postanowienia w nabyciu spadku jeden z uczestników postępowania zmarł. W tym momencie dla zmarłego uczestnika postępowania złożyłam (...)

Dochodzenie odszkodowanie od sprawcy wypadku

Dochodzenie odszkodowanie od sprawcy wypadku

Osoba z rodziny miała wypadek samochodowy. Sprawca miał ubezpieczenie OC. Od zakładu ubezpieczeniowego w którym sprawca miał polisę należy się odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Co w sytuacji (...)

Domaganie się przez ZUS udokumentowania kosztów pogrzebu przed wypłatą zasiłku pogrzebowego

Domaganie się przez ZUS udokumentowania kosztów pogrzebu przed wypłatą zasiłku pogrzebowego

Czy należy uznać za słuszne działanie ZUS, który przed wypłatą zasiłku pogrzebowego domaga się szczegółowego udokumentowania kosztów pogrzebu? Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego składa (...)

Koszty pogrzebu liczone do zasiłku pogrzebowego

Koszty pogrzebu liczone do zasiłku pogrzebowego

Czy dla uzyskania zasiłku pogrzebowego wystarczające jest poniesienie kosztów bezpośrednio związanych z pogrzebem, np. zakupu trumny i nagrobku? Zazwyczaj pod pojęciem kosztów pogrzebu należy (...)

Zwrot kosztów pogrzebu przez bank

Zwrot kosztów pogrzebu przez bank

Zmarły mąż pozostawił lokatę bankową na kwotę 15 tys.zł. Okazało się, że nie upoważnił do tych pieniędzy nikogo. Po wizycie w banku okazało się, że można skorzystać z tych pieniędzy (...)

Podatek od spadku obejmującego nieruchomość i busa

Podatek od spadku obejmującego nieruchomość i busa

Na podstawie postanowienia Sądu z dnia 5.09.2006 r. spadek po zmarłym dnia 15.02.2006 r. JK nabyli: żona i dwójka dzieci (w tym jeden małoletni - lat 16) w udziale wynoszącym 1/3 część. Przedmiotem (...)

Rozliczenie kosztów pogrzebu przed sądem

Rozliczenie kosztów pogrzebu przed sądem

Jeden ze spadkobierców domaga się sądowego rozliczenia zasiłku pogrzebowego. Ja zajmowałem się całą organizacją pogrzebu i na mnie był wypłacony zasiłek. Koszt pogrzebu przekroczył kwotę (...)

Umowa dożywocia a kwestia dziedziczenia

Umowa dożywocia a kwestia dziedziczenia

Kobiecie przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (jej odrębny majątek). Planuje ona małżeństwo. Ma dorosłą córkę (zameldowaną w tym mieszkaniu, ale mieszkającą gdzie indziej). (...)

Definicja pojęcia osoby trzeciej

Definicja pojęcia osoby trzeciej

Czy możliwe jest podanie prawnej definicji wyrażenia - \"osoba trzecia\"? Podanie definicji osoby trzeciej uzależnione jest od aktu prawnego, w którym pojęcie takie występuje. W niektórych (...)

Przetarg na nabycie nieruchomości

Przetarg na nabycie nieruchomości

Jestem pracownikiem urzędu miejskiego w wydziale gospodarki nieruchomościami i zamierzam przystąpić do przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki gminnej. Czy przewodniczący komisji, będący (...)

FORUM PRAWNE

Kto może starać się o zasiłek pogrzebowy??

Kto może starać się o zasiłek pogrzebowy?? Witam. Chciałem dowiedzieć się kto może dokładnie starać sie o zasiłek pogrzebowy? Tzn, małżonek, dzieci i kto jeszcze? Dzień dobry Czy wiedza może (...)

świadectwo pracy i art.41par1K.P.

świadectwo pracy i art.41par1K.P. Dzień dobry od 04.04.2012 do 03-04-2013 miałam umowę na czas określony ( w czasie tej umowy urodziłam synka i byłam na macierzyńskim do lutego 2013 r ) i wróciłam (...)

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co robic? Bede (...)

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy? Ile obecnie wynosi zasilek pogrzebowy oraz czy jakos specjalnie trzeba sie o niego starac czy moze kazdemu jest on przyznawany? Prezydent Bronisław Komorowski podpisał (...)

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika Może zacznę od tego że mój mąż ma zasądzone alimenty w kwocie 320 zł. na swoje 6-cio letnie dziecko.W 2006 r. sprawa trafiła do komornika z powodu (...)

zasilek pogrzebowy

zasilek pogrzebowy Czy osoba zarejestrowana jako bezrobotna i bez przychodów ma szanse na to aby dostać zasiłek pogrzebowy żeby np. pochować kogoś bliskiego ze swojej rodziny. Matke, ojca, babcie (...)

Zasiłek pogrzebowy!!

Zasiłek pogrzebowy!! Witam Mam pytanie mojej sąsiadce zmarł mąż nie miał on emerytury czeka ja przygotowanie pogrzebu nie ma pieniędzy na niego a trzeba pochować zmarłego ile wynosi zasiłek (...)

urlop a pogrzeb

urlop a pogrzeb Witam Ile przysługuje mi dni wolnych w przypadku śmierci matki?

czy iść na pogrzeb byłego teścia ??

czy iść na pogrzeb byłego teścia ?? czy iść na pogrzeb byłego teścia ??

czy nalezy sie dzień wolny na pogrzeb bratowej?

czy nalezy sie dzień wolny na pogrzeb bratowej? czy nalezy sie dzień wolny na pogrzeb bratowej?

Spadek po dziadku - gdzie sprawiedliwośc?

Spadek po dziadku - gdzie sprawiedliwośc? Witam serdecznie, w grudniu zmarł mój dziadek. 6 lat temu pojął za żonę kobietę, której nawet nie znaliśmy. Miał to byc ślub, żeby ona dostała po (...)

Spadek (I grupa)

Spadek (I grupa) Przedmiot spadku - akcje pracownicze Witam. Kilka faktów, na podstawie których ma być (bądź nie) naliczany podatek od spadku: 1- zgon spadkodawcy 20.09.1998 2- data rozpoczęcia przydziału (...)

ubezpiecznie kredytu

ubezpiecznie kredytu Moja ciocia zmarła 1 lutego tego roku na cmentarzu przy grobie meza.Pogotowie ktore przyjechalo na miejsce stwierdzilo zgon z przyczyn naturalnych przed przyjazdem karetki,brak siniakow (...)

POPMOCY!

POPMOCY! Moja ciocia zmarła 1 lutego tego roku na cmentarzu przy grobie meza.Pogotowie ktore przyjechalo na miejsce stwierdzilo zgon z przyczyn naturalnych przed przyjazdem karetki,brak siniakow , osob (...)

czy należy się emerytura za miesiąc w którym nastąpił zgon?

czy należy się emerytura za miesiąc w którym nastąpił zgon? czy należy się emerytura za miesiąc w którym nastąpił zgon?

Dzien dobry Chcialam zapytac, czy za miesiac w ktorym nastapil zgon nalezy sie jeszcze emerytura. Moj

Dzien dobry Chcialam zapytac, czy za miesiac w ktorym nastapil zgon nalezy sie jeszcze emerytura. Moj Dzien dobry Chcialam zapytac, czy za miesiac w ktorym nastapil zgon nalezy sie jeszcze emerytura. Moj (...)

Zmarły wysprzedał ziemię, żył w biedzie - oszustwo

Zmarły wysprzedał ziemię, żył w biedzie - oszustwo Dzień dobry. Jestem jednym ze spadkobierców. Zmarły otrzymał w darowiźnie od matki kilkanaście hektarów ziemi rolnej. Prowadził gospodarstwo (...)

Ostatnia wola Zmarłego a testament - pytanie o interpretację prawa

Ostatnia wola Zmarłego a testament - pytanie o interpretację prawa Witam Bardzo proszę specjalistów o pomoc. Sprawa dotyczy ew. uznania spadkobiercy za niegodnego. Zgodnie z art. 928 &1 ptk 2 i (...)

Jak "wydziedziczyć" bez testamentu?

Jak "wydziedziczyć" bez testamentu? Witam wszystkich. Na wstępie prosił bym tylko o merytoryczne komentarze i darowanie sobie oceny decyzji podjętych przez opisywane osoby - mówiac krótko proszę (...)

Czy przechowujący spadek wypłaca zachowki

Czy przechowujący spadek wypłaca zachowki Czy osoba przechowująca pieniądze ze spadku po zmarłym ma prawo sama wypłacać zachowki, czy musi oddać całość kwoty głównemu spadkobiercy, a on (...)

Porady prawne