Kiedy zatrudnienie jest zatrudnieniem w ramach stosunku pracy?

8.5.2019

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Z tego artykułu można dowiedzieć się, kiedy zatrudnienie jest zatrudnieniem w ramach stosunku pracy, z wszystkimi konsekwencjami, jakie wiążą się z takim wykonywaniem pracy dla pracodawcy i pracownika.

Stosunek pracy - czyli co?

Jest to stosunek prawny między pracownikiem a pracodawcą. W jego ramach pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Cechą charakterystyczną stosunku pracy jest wykonywanie pracy w warunkach podporządkowanie, a także wykonywanie pracy osobiście, w sposób ciągły i powtarzający się.

Natomiast pracodawca zatrudnia pracownika za wynagrodzeniem. Na podstawie stosunku pracy nie jest możliwa praca nieodpłatna.

Zatrudnienie, które spełnia te warunki, jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy. Nie ma przy tym znaczenia nazwa zawartej umowy. W takiej sytuacji nie można zastąpić umowy o pracę umową cywilnoprawną.

Zainteresowany oraz na jego rzecz inspektor pracy mogą wnieść do sądu pracy roszczenie o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej umowie, ma cechy stosunku pracy.

Na jakiej podstawie może powstać stosunek pracy?

Stosunek pracy może powstać na podstawie:

  • umowy o pracę,
  • powołania,
  • wyboru,
  • mianowania,
  • spółdzielczej umowy o pracę.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917, ze zm.).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Umowa na czas określony i jej wypowiedzenie

13.12.2019 przez: Katarzyna_P_

Zmiana pracy / Działalność

23.7.2018 przez: Marusieczek