Konsultuj Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego

28.2.2019

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK). Projekt został przekazany do konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych oraz zaopiniowania przez instytucje rynku finansowego. Uwagi można zgłaszać do 21 marca br.

Czemu ma służyć Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego?

- „Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego jest pierwszym tak kompleksowym projektem, który powstał na potrzeby i przy czynnym udziale uczestników polskiego rynku. Jej głównym celem jest poprawa dostępu do finansowania dla polskich przedsiębiorstw przez obniżenie przeciętnego kosztu pozyskania kapitału w gospodarce krajowej” – powiedziała minister finansów, prof. Teresa Czerwińska.

Porady prawne

 

- „Aby osiągnąć ten cel, strategia będzie opierać się na następujących fundamentalnych zasadach: wzmacnianiu zaufania do rynku, silnej ochronie inwestorów indywidualnych, stabilności otoczenia regulacyjnego i nadzorczego oraz wykorzystywaniu konkurencyjnych nowych technologii” – dodała minister.

Co zawiera projekt SRRK?

W projekcie zaproponowano 60 najważniejszych działań, które stanowią odpowiedź na dwadzieścia najważniejszych barier dla rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Zostały one zidentyfikowane na podstawie sygnałów z firm, instytucji i stowarzyszeń oraz przeprowadzonych podczas prac nad dokumentem analiz.

Listę działań pogrupowano na kluczowe obszary, m.in.:

  1. kwestie ogólne, przede wszystkim edukacja finansowa i oszczędności krajowe,
  2. nadzór i reformy w zakresie regulacji, m.in. zmierzające do wzmocnienia ochrony inwestorów indywidualnych i zapewnienia efektywności obsługi emitentów i podmiotów rynku kapitałowego,
  3. zachęty podatkowe i usprawnienia w zakresie administracji skarbowej,
  4. działania zwiększające konkurencyjność rynku kapitałowego,
  5. innowacyjność i działania na rzecz większego wykorzystywania na polskim rynku nowych technologii.

Projekt został sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej i we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Realizacja SRRK jest przewidziana na lata 2019-2023. Jej opracowanie stanowi realizację jednego z postulatów zawartych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Docelowo Strategia zostanie przyjęta przez Radę Ministrów.

Zobacz projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne