Możliwość obniżenia diety parlamentarnej parlamentarzystom

Możliwość obniżenia diety parlamentarnej parlamentarzystom

Nowelizacja ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora wprowadza możliwość obniżenia uposażenia oraz obniżenia lub utraty diety parlamentarnej parlamentarzystom, którzy naruszają powagę Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego. Obecnie jest to możliwe w przypadkach, gdy parlamentarzysta poprzez rażące naruszanie przepisów regulaminów uniemożliwia pracę Izb a także ich organów oraz gdy bez usprawiedliwienia nie uczestniczy w ich posiedzeniach.

Co przewidziano?

Celem ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora jest rozszerzenie ustawowych przesłanek, które pozwalają na określenie w regulaminach Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego zasad obniżania uposażenia posłów i senatorów oraz zasad obniżania i utraty prawa do diety parlamentarnej posłów i senatorów.

Porady prawne

Nowelizacja wprowadza zmianę polegającą na wskazaniu, że podstawą do ukarania posła i senatora będzie także naruszenie przez parlamentarzystę swoim zachowaniem na sali posiedzeń powagi Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego.

Jednocześnie ustawa przyznaje uprawnienie do wydania regulaminu określającego zasady obniżania uposażenia posłów i senatorów oraz regulaminu określającego zasady obniżania i utraty prawa do diety parlamentarnej posłów i senatorów również Zgromadzeniu Narodowemu.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Nowelizacja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika