Nadchodzą zmiany w ordynacji podatkowej

27.8.2014

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

W artykule znajdziesz:

Opublikowany niedawno projekt Ministerstwa Finansów dotyczący zmian w ordynacji podatkowej budzi zastrzeżenia ekspertów. Chodzi m. in. o tzw. klauzulę obejścia prawa podatkowego, której wprowadzenie może skutkować zbieżnościami w ocenie interpretacji tego prawa.

Zmiany w ustawie o podatkach mają zostać wprowadzone przez resort finansów do końca tego roku. Biorąc pod uwagę rangę planowanych zmian, to niewiele czasu. Nie dziwi więc, że osoby najbardziej zainteresowane, patrzą na ręce Ministerstwa Finansów. Zastrzeżenia, jakie mają do planowanych zmian, dotyczą np. klauzuli obejścia prawa, która może dać organom podatkowym zbyt duże możliwości interpretacji prawa podatkowego, co z kolei wiąże się z obawą działalności Państwa na niekorzyść przedsiębiorcy.

Obawy dotyczące planowanych zmianOmawiane zmiany mogą znaleźć zastosowanie w wielu przypadkach tolerowanych obecnie przez  prawo podatkowe. Jako przykład może posłużyć przedsiębiorca, który otrzymuje wynagrodzenie (lub jego część) za przeniesienie praw autorskich, co skutkuje opłacaniem niższego podatku. Jeżeli urząd uzna, że ta sytuacja nie jest zgodna z prawem, będziemy mieli do czynienia z zaległością podatkową oraz niewłaściwym naliczeniem składek podatkowych.

Porady prawne

Co Ministerstwo Finansów rozumie przez unikanie opodatkowania? Według projektu jest to sytuacja, w której przedsiębiorca świadomie wykorzystuje zawiłości prawne do uzyskania wymiernych korzyści majątkowych, płynących ze znaczącego zmniejszenia lub nawet uniknięcia opodatkowania. Takie działanie w sposób znaczący ma zwiększyć zdolności finansowe podatnika. Wszelkie zastosowanie w projekcie stwierdzenia nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie „ile?”, zwroty „wymierna korzyść” lub „znaczący” nie są precyzyjne, a co za tym idzie, ich interpretacje pozostanie w gestii odpowiednich organów państwowych. Jeśli więc te uznają, że podatnik przekroczył swe uprawnienia, źle zinterpretował prawo i zastosował niewłaściwe czynności prawne odnośnie podatku, mogą nakazać mu uregulować (w drodze postępowania) zupełnie inną (zapewne wyższą) kwotę podatku.

W minionym roku urząd skarbowy wygrał większość spraw sądowych między nim a podatnikami. Sprawy dotyczyły nieprawidłowości w opłatach podatku dochodowego oraz interpretacji indywidualnych. Tym bardziej uzasadnione są obawy o nadużywaniu prawa przez organy podatkowe dzięki planowanym zmianom w ustawie. Planowane zmiany mogą jednak napotkać sprzeciw Trybunału Konstytucyjnego. Według konstytucji nakładanie podatków reguluje przyjęta ustawa, a nie dany organ podatkowy. Co istotne, według Trybunału, interpretacja wspomnianych wcześniej pojęć nie powinna leżeć po stronie organów, które stosują przepisy prawa podatkowego.

W związku z tymi zastrzeżeniami powstaje potrzeba dokładniejszej analizy planowanych zmiany w ordynacji podatkowej, co może zostać ułatwione przez przeprowadzenie konsultacji z wszystkimi zainteresowanymi stronami. Poza tym istnieje również obawa, że wprowadzenie klauzuli zniechęci zagranicznych inwestorów do lokowania kapitału w polską gospodarkę. Co prawda podobne klauzule zostały przyjęte np. w U.S.A., Niemczech czy Wielkiej Brytanii, trzeba jednak zauważyć, że są to kraje znacznie bardziej rozwinięte od Polski i nie cierpią również na brak zainteresowania ze strony inwestorów.

Nie bez znaczenie pozostaje również kwestia stosowania klauzuli. Co stanie się w przypadku sytuacji patowej, w której nie będzie można rozstrzygnąć jednoznacznie na korzyść organów podatkowych lub podatnika? To zagadnienie również wymaga regulacji, zwłaszcza, że dotychczas takie sytuacje były „z urzędu” rozstrzygane na korzyść państwa.

Artykuł przygotowany przez ekspertów ds. księgowości serwisu ifirma.pl


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne