Najniższa krajowa 2012 netto: ile wynosi?

Po Nowym Roku zmieni się wysokość płacy minimalnej. Zobacz o ile.

Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do stycznia 2012 roku do 1500 zł brutto. Będzie zatem wyższe o 8,2 proc. od kwoty, jaka obowiązuje obecnie. Nie oznacza to jednak, że o tyle samo wzrośnie realna wypłata.

Sprawdź, ile wynosie najniższa krajowa

Ustalenie płacy minimalnej na wspomnianym poziomie da na rękę, po odliczeniu składek społecznych, zdrowotnych i zaliczek na podatek dochodowy, osobie otrzymującej najmniejszą pensję 1111,86 zł - zakładając standardowe koszty uzyskania przychodu oraz to, że podwładny przepracował w swojej karierze zawodowej przynajmniej rok.

Porady prawne

Przy obecnej płacy minimalnej w wysokości 1386 zł osoba taka zarabia netto 1032,34 zł. Podwyższenie stawki oznacza więc, że realnie najniższa krajowa w 2012 roku pójdzie w górę o 79,52 zł.

Wzrost płacy minimalnej nie oznacza jednak, że pracodawcy obowiązkowo muszą podnieść wszystkie pensje zasadnicze. Taki obowiązek będą mieli tylko wtedy, gdy nasza wypłata składa się jedynie z wynagrodzenia zasadniczego i nie otrzymujemy np. premii czy innych dodatków.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia. Czyli czego?

Podstawą naszej wypłaty jest wspomniane wynagrodzenie zasadnicze. Do minimalnego wynagrodzenia wliczają się jednak jeszcze inne składniki. Szef musi wszystko zsumować i dopiero wtedy ma informację, czy pracownik otrzymuje co najmniej ustawowe minimum.

O jakie składniki chodzi? O te, które zostały zaliczone do wynagrodzeń osobowych przez Główny Urząd Statystyczny.

Wynagrodzenia osobowe obejmują m.in.:
- pensję zasadniczą,
- dodatki do wynagrodzenia (np. stażowe czy za warunki pracy),
- premie i nagrody,
- wynagrodzenie chorobowe.

Przykład
Minimalne wynagrodzenie w 2012 roku wynosi 1500 zł brutto. Pan Nowak pracuje na cały etat i w styczniu otrzymał 1400 zł wynagrodzenia zasadniczego oraz 200 zł premii, łącznie zatem 1600 zł. Taka wypłata wynagrodzenia nie narusza prawa. W sytuacji, gdyby Pan Nowak nie dostał premii, jego wypłata byłaby poniżej wynagrodzenia minimalnego. Wówczas miałby w stosunku do pracodawcy roszczenie o dopłatę wynagrodzenia do kwoty 1500 zł brutto.

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wymienia jednak składniki, które nie są wliczane do minimalnego wynagrodzenia i nie mają na nie wpływu (mimo, że mogą być na liście GUS).

Przy obliczaniu wypłaty nie uwzględnia się:
- nagrody jubileuszowej,
- odprawy emerytalnej lub rentowej,
- wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Przykład
Najniższa krajowa 2012 wynosi 1500 zł brutto. Pan Nowak – pracując na cały etat – dostał w styczniu 1400 zł wynagrodzenia zasadniczego oraz 500 zł premii jubileuszowej. Pracownik otrzymał w sumie 1900 zł i – według szefa – kwotę powyżej minimalnej ustawowej. Taka wypłata wynagrodzenia narusza prawo, ponieważ nagroda jubileuszowa nie może być uwzględniana przy obliczaniu wynagrodzenia. Firma musi zatem dopłacić Panu Nowakowi do minimalnej krajowej kwotę 100 zł (wyrównać do 1500 zł).

Przypominamy, że jeśli w danym miesiącu wypłata jest niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia – z uwagi na terminy wypłat niektórych składników lub rozkład czasu pracy –  szef uzupełnienia wynagrodzenie do wysokości ustawowej wypłacając wyrównanie. Pracownik ma dostać takie wyrównanie za okres każdego miesiąca, łącznie z wypłatą za dany miesiąc.

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679).

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika