Pomoc żywnościowa w czasie pandemii

Pomoc żywnościowa w czasie pandemii

W czasie trwającej w całym kraju pandemii niektóre osoby nie są w stanie zapewnić sobie ciepłego posiłku, ani innych produktów żywnościowych. Dlatego rząd opracował i wdrożył szereg działań, których celem jest zapewnienie w tym zakresie konkretnej pomocy dla potrzebujących.

Porady prawne

Pomoc w formie posiłku lub artykułów żywnościowych

W sytuacji, w których osoba starsza, samotna, niepełnosprawna i objęta obowiązkową kwarantanną nie jest w stanie samemu zapewnić sobie ciepłego posiłku lub produktów żywnościowych, taką pomoc powinna przyznać gmina. Chodzi zarówno o zapewnienie posiłku, jak i dostarczenia go do osób będących w potrzebie.

Pomoc przyznawana jest także w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Środki z programu przekazywane są do gmin, których zadaniem jest udzielenie wsparcia m.in. w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla:

  • dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponad gimnazjalnej,
  • osób i rodzinom wymagających pomocy społecznej np. z powodu ubóstwa, bezdomności czy bezrobocia, w szczególności osób starszym, chorym i niepełnosprawnym

Oprócz tego dyrektor lub kierownik ośrodka pomocy społecznej może przyznać pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia w postaci produktów żywnościowych dziecku lub uczniowi, które do tej pory spożywało posiłki w szkolnej stołówce.

Uproszczenie formalności

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa rozesłana została do wszystkich ośrodków pomocy społecznej pismo ze wskazaniem zalecanego sposobu postępowania w związku z trwającą pandemią. Zmieniono także wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków oraz zasad realizacji pomocy technicznej w ramach programu. Dzięki temu możliwe jest wprowadzenie i dopuszczenie jako koszty kwalifikowane koszty dodatkowego dowozu i zakupu środków ochrony osobistej.

Oprócz tego: uproszczono proces kwalifikowania przez ośrodki pomocy społecznej osób ubiegających się o pomoc żywnościową, zdalnie za pośrednictwem telefonów lub przez internet, rozszerzono zakres pomocy bezdomnym i uproszczono proces ich kwalifikowania do pomocy, wprowadzono uelastycznienie terminów dostaw, a także wydłużono termin dystrybucji żywności w ramach programu do końca lipca tego roku.

Źródło: gov.pl/web/rodzina

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika