Prawo komunikacji elektronicznej w prekonsultacjach

9.3.2020

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Polska musi wdrożyć do swojego systemu prawa Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (tzw. EKŁE). Wstępny projekt ustawy - Prawo komunikacji elektronicznej, prawny następca obowiązującego dziś Prawa telekomunikacyjnego, został skierowany do prekonsultacji.

Porady prawne

Jaki jest harmonogram prac nad nowym prawem?

Prekonsultacje są otwarte dla izb zrzeszających podmioty działające na polskim rynku łączności elektronicznej. Wszyscy zainteresowani mają 5 tygodni na przesłanie do Ministerstwa Cyfryzacji swoich uwag do założeń projektu. Planujemy także przeprowadzenie warsztatów z udziałem podmiotów, które zgłoszą we wskazanych terminach swoje uwagi i opinie.

Na warsztatach zostaną poddane dyskusji wyłącznie uwagi przesłane we wskazanych terminach.

W związku z bardzo obszernym zakresem merytorycznym projektowanych przepisów, przekazywanie uwag do zagadnień resort podzielił na bloki. Dla każdego z nich obowiązują oddzielne, nieprzekraczalne terminy przesyłania uwag:

 1. Do 20 marca 2020 r. uwagi w szczególności do: definicji, analizy rynku i obowiązków regulacyjnych, numeracji oraz usługi powszechnej, wraz z kosztem netto (Dział I Rozdział 1, 3, 4, Dział IV Rozdział 1, 2, 3, 5, Dział VII Rozdział 2, 3 Projektu ustawy).
  Warsztaty w tym zakresie odbędą się 27 marca 2020 r. 
 2. Do 27 marca 2020 r. uwagi do: wpisu do rejestru pt i jst, kontroli, postępowania przed Prezesem UKE, kar, tajemnicy komunikacji elektronicznej oraz bezpieczeństwa sieci i usług oraz obowiązków na rzecz bezpieczeństwa państwa (Dział I Rozdział 2, 5, Dział VII Rozdział 4, Dział VIII, Dział IX Projektu ustawy).
  Warsztaty w tym zakresie odbędą się 3 kwietnia 2020 r. 
 3. Do 3 kwietnia 2020 r. uwagi do gospodarowania częstotliwościami (Dział II, Dział V, Dział VI Projektu ustawy).
  Warsztaty w tym zakresie odbędą się 9 kwietnia 2020 r. 
 4. Do 10 kwietnia 2020 r. uwagi do dostępu, w tym dostępu telekomunikacyjnego oraz dostępu do nieruchomości (Dział III, Dział IV Rozdział 4, Dział VII Rozdział 5 Projektu ustawy).
  Warsztaty w tym zakresie odbędą się 17 kwietnia 2020 r. 
 5. Do 10 kwietnia 2020 r. uwagi do praw użytkowników końcowych (Dział VII Rozdział 1 Projektu ustawy).
  Warsztaty w tym zakresie odbędą się 27 kwietnia 2020 r.

Zaproszenia na poszczególne warsztaty Ministerstwo Cyfryzacji prześle do podmiotów, które zgłoszą stanowiska w poszczególnych blokach.

Formalne konsultacje publiczne rozpoczną się w czerwcu tego roku.

Czym jest EKŁE?

Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej to Dyrektywa unijna, regulująca świadczenie usług komunikacji elektronicznej. Dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej jej wdrożenie jest obowiązkowe najpóźniej do 21 grudnia 2020 roku. Wdrożenie Kodeksu nastąpi poprzez przyjęcie dwóch aktów prawnych: nowej ustawy merytorycznej - Prawo komunikacji elektronicznej oraz ustawy zawierającej przepisy wprowadzające.

Materiały: Prawo Komunikacji Elektronicznej - prezentacja założeń


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne