17.12.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Prezydent Francji w PE o francuskim przewodnictwie, klimacie, Lizbonie, uczciwości i zaufaniu

"Ja chciałem zmienić Europę, ale to Europa zmieniła mnie", tymi słowami prezydent Francji Nicolas Sarkozy zakończył wystąpienie w Parlamencie w Strasburgu, podsumowujące półrocze prezydencji francuskiej i sukces, jakim było porozumienie państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego nad pakietem legislacyjnym w sprawie zmian klimatycznych.

Prezydent Nicolas Sarkozy podsumowując ostatnie pół roku przewodnictwa Francji w Radzie, podkreślił fakt przejęcia przez Francję prezydencji w bardzo decydującym momencie. Jak zaakcentował prezydent, prezydencja starała zorganizować się wokół dwóch najważniejszych przekonań - silnej Europy oraz Europy zjednoczonej i bez podziałów. Jak dodał prezydent są to idee niezbędne, bo potrzebujemy Europy, która myśli, nie zwleka, ma ambicje, nie zamiata problemów pod dywan.

Porady prawne

 

Rytm wydarzeń międzynarodowych

Prezydencja działała w rytmie wydarzeń międzynarodowych, powiedział prezydent, konflikt w Gruzji, kryzys finansowy i gospodarczy. Nicolas Sarkozy akcentował wielokrotnie fakt, iż zjednoczony głos Europy, jeden głos i niezwykła chęć do działania wszystkich 27 państw doprowadziły do tego, że Europa zareagowała w sposób właściwy. Naszą obsesją było powstrzymanie wojny w Gruzji. I składam hołd wszystkim krajom, bo Europa pozostała zjednoczona. W kontekście kryzysu finansowego prezydent podkreślił, że po raz kolejny Europa pokazała, ze jest dojrzała i potrafi działać i mówić jednym głosem Nie było łatwo zjednoczyć 27 krajów o różnej kulturze gospodarczej. Odegraliśmy ważną rolę podczas szczytu w Waszyngtonie. Prezydent dodał, że regulacja i stosowny nadzór wszystkich rynków finansowych, a także reformy systemu finansowego to zadania, które postawiła sobie Europa.

 

Trzeba powiedzieć, że walka była trudna. Prezydencja niemiecka postawiła cele: 20-20-20, a także zakończenie prac do końca 2008 roku. Przedstawiamy Parlamentowi dokument i mam nadzieję, że zostanie on zaakceptowany, powiedział Nicolas Sarkozy w nawiązaniu do pakietu klimatycznego.

Prezydent przywołał dyskusje toczące się zwłaszcza z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski, nigdy nie chcieliśmy dać Polsce, Czechom czy Węgrom tylko dwóch alternatyw, ochrona środowiska lub  wybuch społeczny. Chciałem, aby polityka ochrony środowiska nie odbyła się kosztem polityki społecznej. Prezydent podkreślił także znaczenie współdecydowania w kwestii pakietu, czujność Parlamentu zmobilizowała wszystkie rządy, dodał.

W nawiązaniu do ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego, Nicolas Sarkozy podkreślił, że 25 krajów już podjęło pozytywną decyzję. Zagwarantowanie jednego komisarza każdemu państwo nie wszystkim się podoba, bo chcieliśmy ograniczenia komisarzy. Ale musimy być rozsądni i zdolni do kompromisu.  Prezydent dodał, iż ma nadzieję, że w ostateczności traktat wejdzie w życie najpóźniej za rok. Nicolas Sarkozy podsumował także działania w zakresie Unii Śródziemnomorskiej, a także polityki sąsiedztwa i polityki imigracyjnej, które były tematami dyskusji ostatniej Rady.

Sarkozy o Polsce

Na chwilę przed opuszczeniem sali plenarnej, odnosząc się do wypowiedzi posłów w trakcie debaty, prezydent Sarkozy poddał krytyce stanowisko prezydenta Lecha Kaczyńskiego wobec ratyfikacji Traktatu z Lizbony. "Dziwi mnie, że ktoś może podpisać Traktat w Brukseli, a później odrzucać ten sam traktat w Warszawie. Traktat z Lizbony nie był negocjowany przez premiera Tuska, on był wynegocjowany przez prezydenta Kaczyńskiego i premiera Kaczyńskiego" - mówił Sarkozy, dodając: "Sam staram się być uczciwy i także po innych spodziewam się uczciwości. Chodzi o poszanowanie słowa, bez którego nie ma państwa prawa. Inaczej stracimy do siebie zaufanie" - stwierdził francuski prezydent.

"Zrobiłem wszystko, aby Polska zgodziła się na kompromis (ws. pakietu klimatycznego - red.), Polska to ogromny kraj, to 40 milionów obywateli, potrzebujemy Polski, dobrze rozumiemy jej problemy i będziemy ją wspierać, ale Polska musi zrozumieć, że oprócz praw ma także obowiązki. Jeśli Polska chce być traktowana jako duży kraj to musi wiedzieć, że będziemy od niej więcej oczekiwać" - zakończył Nicolas Sarkozy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

----
Prezydent Francji w PE o francuskim przewodnictwie, klimacie, Lizbonie, uczciwości i zaufaniu

Prezydent Francji w PE o francuskim przewodnictwie, klimacie, Lizbonie, uczciwości i zaufaniu

"Ja chciałem zmienić Europę, ale to Europa zmieniła mnie", tymi słowami prezydent Francji Nicolas Sarkozy zakończył wystąpienie w Parlamencie w Strasburgu, podsumowujące półrocze prezydencji francuskiej i sukces, jakim było porozumienie państw członkowskich i Parlamentu (...)

Wizy z wzajemnością

Wizy z wzajemnością

Nie będzie czasowego zawieszenia ruchu bezwizowego dla obywateli Kanady i Stanów Zjednoczonych. Komisja Europejska nie zgodziła się z rezolucją Parlamentu Europejskiego, która sugerowała takie kroki w związku z brakiem wzajemności wizowej dla niektórych państw UE. Obecnie (...)

Cyfrowa przyszłość Europy

Cyfrowa przyszłość Europy

Priorytety na najbliższe 5 lat Komisja Europejska opublikowała komunikat prezentujący priorytety cyfrowe UE na następne 5 lat. Wraz z nim przedstawiono też Białą Księgą nt. sztucznej inteligencji oraz strategię danych. Komisja Europejska (KE) opracowała główne założenia polityki (...)

VAT do zmiany

VAT do zmiany

Większa elastyczność w zakresie stawek VAT i ograniczenie biurokracji dla małych przedsiębiorstw Komisja Europejska zaproponowała nowe przepisy, które mają zapewnić państwom członkowskim większą elastyczność w ustalaniu stawek podatku od wartości dodanej (VAT) i stworzyć lepsze (...)

Cyfrowe propozycje Komisji Europejskiej

Cyfrowe propozycje Komisji Europejskiej

Przejrzyste platformy internetowe Większa przejrzystość użytkowania, efektywniejsze rozstrzyganie sporów, obserwatorium monitorujące wpływ nowych przepisów na rynek cyfrowy – KE zaproponowała nowe przepisy dla platform internetowych zapewniające małym przedsiębiorstwom (...)

Pomoc publiczna - kto i kiedy może ją uzyskać?

Pomoc publiczna - kto i kiedy może ją uzyskać?

Czym jest pomoc publiczna? No właśnie, według praw wolnego rynku – złem. To rynek za pomocą "naturalnych" mechanizmów ("tzw. niewidzialnej ręki"), jakim jest m.in. wolna konkurencja, wypiera słabszych, daje bogactwo lepszym, a na pewno silniejszym i zapewnia harmonię w obrocie handlowym. (...)

Hazard mniej szkodliwy. KE zmieni prawo w tym zakresie?

Hazard mniej szkodliwy. KE zmieni prawo w tym zakresie?

Informacje o zagrożeniach wynikających z hazardu, uniemożliwienie dostępu osób nieletnich do stron internetowych z grami hazardowymi, proces rejestracji przed przystąpieniem do gry on-line – to główne zasady, jakie Komisja Europejska zaleca państwom członkowskim w sprawie internetowych (...)

Komisja przedstawia zmieniony wniosek dot. unijnej reformy telekomunikacyjnej

Komisja przedstawia zmieniony wniosek dot. unijnej reformy telekomunikacyjnej

Komisja Europejska publikuje nowe dokumenty prawne dotyczące unijnej reformy sektora telekomunikacji, w których uwzględnione zostały wyniki głosowania Parlamentu Europejskiego z dnia 24 września 2008 r. oraz dyskusji trwających obecnie w Radzie. W listopadzie 2007 r. Komisja przedstawiła (...)

Przepisy ws. interwencji rynkowych w związku z COVID-19

Przepisy ws. interwencji rynkowych w związku z COVID-19

Rozporządzenia KE ws. interwencji rynkowych w związku z COVID-19 opublikowane 4 maja br. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 11 rozporządzeń  w ramach pakietu legislacyjnego, dotyczącego działań na rynkach rolnych w odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią (...)

Propozycje KE dla konsumentów i konkurencji

Propozycje KE dla konsumentów i konkurencji

Nowy ład konsumencki   Pozwy przedstawicielskie przeciwko firmom stosującym nieuczciwe praktyki wobec konsumentów na jednolitym rynku, kary sięgające 4 proc. rocznych obrotów przedsiębiorstwa, zwalczanie podwójnej jakości produktów – to propozycje (...)

Komisja Europejska podjęła działania w obronie praworządności w Polsce

Komisja Europejska podjęła działania w obronie praworządności w Polsce

Komisja Europejska podjęła szereg nowych działań, aby chronić praworządność w Polsce Komisja uzasadniła swoje poważne zastrzeżenia dotyczące planowanej reformy sądownictwa w Polsce w zaleceniu w sprawie praworządności skierowanym do polskich władz. W jej ocenie (...)

Komisja Europejska proponuje pakiet cyberbezpieczeństwa

Komisja Europejska proponuje pakiet cyberbezpieczeństwa

Zapraszamy do konsultacji - Komisja Europejska proponuje pakiet cyberbezpieczeństwa 13 września br. Komisja Europejska opublikowała dokumenty, zwane pakietem cyberbezpieczeństwa, zawierające szereg działań, które mają zapewnić solidne podstawy cyberbezpieczeństwa Unii (...)

Polska przeciw relokacji

Polska przeciw relokacji

Odpowiedź dla Komisji Europejskiej - "Polska konsekwentnie podtrzymuje stanowisko sprzeciwiające się mechanizmowi relokacji. To rozwiązanie jest błędne i zagraża bezpieczeństwu. Po raz kolejny podkreślam, że bezpieczeństwo narodowe pozostaje w zakresie wyłącznej odpowiedzialności każdego (...)

Jak domagać się odszkodowania za straty w wyniku antykonkurencyjnych praktyk?

Jak domagać się odszkodowania za straty w wyniku antykonkurencyjnych praktyk?

Poniosłeś stratę w wyniku antykonkurencyjnych praktyk? Możesz domagać się odszkodowania Poszkodowani przez praktyki ograniczające konkurencję mogą dochodzić roszczeń odszkodowawczych przed sądami. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny przypomniał, że nie ma przy tym znaczenia, że (...)

Procedura wobec Polski za nieprzyjmowanie „uchodźców”

Procedura wobec Polski za nieprzyjmowanie „uchodźców”

Polska, Czechy i Węgry – to kraje, wobec których Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Chodzi o nierealizowanie decyzji Rady w sprawie relokacji uchodźców. Relokacja: Komisja wszczęła postępowania w sprawie (...)

Facebook bardziej przejrzysty

Facebook bardziej przejrzysty

Facebook będzie czytelniej informował o zasadach, na jakich świadczy usługi na rzecz konsumentów. To przykład jednego z warunków wynegocjowanych przez Komisję Europejską i państwa członkowskie. UOKiK brał udział w negocjacjach i przekazywał swoje uwagi. Facebook zmieni (...)

Komisja Europejska opublikowała zaproszenia do składania wniosków o współfinansowanie projektów w dziedzinie transeuropejskiej sieci transportowej z Funduszu TEN-T w 2009 r.

Komisja Europejska opublikowała zaproszenia do składania wniosków o współfinansowanie projektów w dziedzinie transeuropejskiej sieci transportowej z Funduszu TEN-T w 2009 r.

31 marca 2009 r. Komisja Europejska opublikowała zaproszenia do składania wniosków o współfinansowanie projektów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania w dziedzinie transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Ministerstwo Infrastruktury opublikowało informację nt. planowanych zaproszeń (...)

Więcej cenzury internetu?

Więcej cenzury internetu?

Komisja Europejska chce energiczniej zwalczać nielegalne treści w internecie  Komisja Europejska przedstawiła wytyczne i zasady, które dotyczą wzmocnienia aktywnego zapobiegania przez platformy internetowe obecności w internecie nielegalnych treści nawołujących do nienawiści, przemocy (...)

Wymogi zabezpieczeń teleinformatycznych dla dostawców usług cyfrowych oraz parametry i progi zgłaszania incydentów istotnych

Wymogi zabezpieczeń teleinformatycznych dla dostawców usług cyfrowych oraz parametry i progi zgłaszania incydentów istotnych

KE określiła wymogi zabezpieczeń teleinformatycznych dla dostawców usług cyfrowych oraz parametry i progi zgłaszania incydentów istotnych 30 stycznia 2018 Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie wykonawcze określające środki techniczne i organizacyjne dla dostawców (...)

Komisja udostępnia europejskie superkomputery do prac nad zrównoważonymi źródłami energii

Komisja udostępnia europejskie superkomputery do prac nad zrównoważonymi źródłami energii

Możliwość wykorzystania superkomputerów w badaniach nad nowym zrównoważonym źródłem energii o ogromnym potencjale stwarza europejskim naukowcom szansę na przyspieszenie prac, których efekty mogą zapewnić zaspokojenie potrzeb energetycznych całej planety. Komisja Europejska ogłosiła, że (...)

Umowa o handlu i współpracy UE – UK

Umowa o handlu i współpracy UE – UK

W dniu 24 grudnia 2020 r. Unia Europejska i Wielka Brytania osiągnęły porozumienie w sprawie umowy o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią. Obowiązywanie nowej umowy 24 grudnia 2020 r. Unia Europejska i Wielka Brytania osiągnęły porozumienie po intensywnych negocjacjach w (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Podatek od spadku nierezydenta

Podatek od spadku nierezydenta

Mieszkam na stałe we Francji. Mam obywatelstwo polskie i francuskie. W Polsce jestem nierezydentem. Ostatnio zmarła moja siostra, której jestem jedyną spadkobierczynią. Odziedziczę po siostrze nieruchomości (...)

Zwrot VAT dla francuskiej firmy

Zwrot VAT dla francuskiej firmy

Brat ma firmę remontowo-budowlaną, zarejestrowaną w Polsce, ale usługi z tego zakresu prowadzi we Francji i chce wystawić fakturę firmie francuskiej za wykonane usługi. Czy właściciel firmy, której (...)

Podatek od sprzedaży spadku

Podatek od sprzedaży spadku

Odziedziczyłam po ojcu zmarłym w 2005 r. cześć jego domu. Sukcesja została załatwiona w 2009 r. z wpisem mnie (i innych spadkobierców) do Ksiąg Wieczystych, a podatek opłacony. Tą moją część (...)

Nabycie nieruchomości - ogólne zasady

Nabycie nieruchomości - ogólne zasady

Zamierzam nabyć własność nieruchomości, co muszę sprawdzić, aby uniknąć komplikacji w przyszłości? Gdzie sprawdzić stan prawny nieruchomości? Pierwszym i najważniejszym krokiem jaki należy (...)

Wypłata środków przez BFG

Wypłata środków przez BFG

Zgodnie z \'powszechną świadomością\' depozyty ludności są gwarantowane do określonej kwoty przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.Jak to wygląda w praktyce? W jakim terminie BFG wypłaca kwotę gwarancyjną? (...)

Samowola budowlana a milczenie organu

Samowola budowlana a milczenie organu

Posiadam 13 hektarową działkę rolną. Wystąpiłem do powiatu ze zgłoszeniem budowy 8 budynków gospodarczych do 25 m2 tj. z prawa budowlanego art. 29 mówiący min. o altanach. Upłynął ustawowy (...)

reprezentacja spółki a brak zamiany w KRS

reprezentacja spółki a brak zamiany w KRS

Na walnym zgromadzeniu został wybrany cały nowy zarząd spółki z o.o. (zmieniony cały skład osobowy). Od tego czasu minęły już 3 miesiące jednak stosowna zmiana w KRS nie została uwidoczniona (...)

Skutki wykorzystania nieaktualnego wpisu do KW

Skutki wykorzystania nieaktualnego wpisu do KW

Księga wieczysta nieruchomości nie odzwierciedla stanu faktycznego nieruchomości. Widnieje w niej jako właściciel osoba, która kilkanaście lat wcześniej nieruchomość zbyła innej, nie żyjącej (...)

Umowa agencyjna

Umowa agencyjna

Prowadzę działalność gospodarczą, mam podpisaną umowę agencyjną z firmą meblarską. Umowa agencyjna jest podpisana między Firmą meblarską a firmą X działającą na podstawie wpisu do ewidencji. (...)

Poświadczenie za zgodność z oryginałem

Poświadczenie za zgodność z oryginałem

W mojej firmie stawił się przedstawiciel firmy reklamowej namawiając na zawarcie z nimi umowy o reklamę. Ponieważ faktycznie miałem zamiar zareklamować firmę doszło do rozmowy pomiędzy nami. (...)

Współwłasność a służebności na nieruchomości

Współwłasność a służebności na nieruchomości

Posiadam działkę, do której prowadzi pas ziemi pełniący funkcję drogi. Droga nie należy do mnie. Mam w księdze wieczystej zapisaną służebność przechodu i przejazdu oraz prowadzenia mediów (...)

Zbycie udziałów w sp. z o.o. a brak wpisu w KRS

Zbycie udziałów w sp. z o.o. a brak wpisu w KRS

Wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. sprzedaje całe swoje udziały innej osobie dotychczasowemu prezesowi tejże spółki, powyższa zmiana zostaje odnotowana jedynie w księdze udziałów nie zostaje (...)

Pełnomocnictwo do dokonania darowizny

Pełnomocnictwo do dokonania darowizny

Siostra mojego ojca posiadała pełnomocnictwo do jego konta (szczegółów nie znam). Jakiś czas temu ojciec ciężko zachorował (zapadł w śpiączkę), co ciotka skrzętnie starała się zatuszować (...)

Pośrednie naruszenie dóbr przez przestępstwo

Pośrednie naruszenie dóbr przez przestępstwo

Czy pokrzywdzonym w postępowaniu karnym może być osoba, której dobra zostały naruszone w sposób pośredni? Już w orzeczeniu z 17 listopada 2005 r., sygn. II KK 108/2005 Sąd Najwyższy pozostawiając (...)

Umowne ograniczenie możliwości wypowiedzenia umowy o pośrednictwo nieruchomościami zawartej na czas nieokreślony

Umowne ograniczenie możliwości wypowiedzenia umowy o pośrednictwo nieruchomościami zawartej na czas nieokreślony

Czy można w umowie o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ograniczyć prawo do jej wypowiedzenia, jeżeli została zawarta na czas nieokreślony? W wyroku z dnia 28 września 2004 r. IV CK 640/2003 (...)

Skuteczność zmiany firmy spółki

Skuteczność zmiany firmy spółki

Wspólnicy postanowili dokonać zmiany nazwy spółki komandytowej. Od kiedy ta zmiana następuje, czy z chwilą spisania aktu notarialnego o zmianie umowy czy z chwilą wpisania nowej nazwy do rejestru (...)

Czy zleceniobiorca może wypowiedzieć umowę zlecenia ze skutkiem natychmiastowym opierając się o przepis art. 746 par. 2 KC

Czy zleceniobiorca może wypowiedzieć umowę zlecenia ze skutkiem natychmiastowym opierając się o przepis art. 746 par. 2 KC

W umowie zlecenia zawarto zapis, że każda ze stron może wypowiedzieć umowę za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Czy zleceniobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym opierając (...)

Popełnienie plagiatu podczas pisania pracy magisterskiej.

Popełnienie plagiatu podczas pisania pracy magisterskiej.

Zamierzam napisać pracę magisterską. Zamierzam ją napisać na podstawie mojej pracy licencjackiej (poszerzyć ją). Czy będzie to plagiat (autoplagiat)? Opinia prawna dla Państwa sporządzona powstała (...)

Odpowiedzialność spadkowa obdarowanego

Odpowiedzialność spadkowa obdarowanego

W 2003 r. wykupiłam jako pełnomocnik mojej matki mieszkanie, w którym wspólnie z matką zamieszkuję, od Gminy, na co zaciagnęłyśmy kredyt z opcją, że ja jestem osobą spłacającą zadłużenie (...)

Podział nieruchomości a hipoteka

Podział nieruchomości a hipoteka

W czerwcu 2007 roku otrzymaliśmy preferencyjny kredyt mieszkaniowy na budowę domu. Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka wpisana w księdze wieczystej działki na której wybudowaliśmy dom . Jesienią (...)

Spółka cywilna

Spółka cywilna

W lipcu 2008 wstąpiłem jako trzeci wspólnik do istniejącej spółki cywilnej. Nie tworzyliśmy nowej umowy spółki, tylko został przygotowany aneks dodający nowe punkty do umowy i modyfikujący (...)

Czy mam prawo ubiegać się o zapłatę za moje udziały w spółce?

Czy mam prawo ubiegać się o zapłatę za moje udziały w spółce?

Czy mogę się domagać zapłaty za moje udziały w spółce z której odszedłem z dnia na dzień? Wspomnę również że na moje miejsce wszedł inny udziałowiec. Zawarta umowa spółki mówi że mogą (...)

Niepochlebne opinie w internecie na temat innej osoby a odpowiedzialność karna

Niepochlebne opinie w internecie na temat innej osoby a odpowiedzialność karna

Czy grozi mi odpowiedzialność karna za umieszczenie danych osobowych pewniej osoby, jeśli napiszę przy nich rzeczy o niej niepochlebne?      Materię odpowiedzialności karnej za (...)

Weksel znaleziony lub otrzymany w drodze darowizny

Weksel znaleziony lub otrzymany w drodze darowizny

Co w przypadku, jeśli weksel zostanie znaleziony np. na ulicy i wypełniony na kwotę 100 zł lub niewypełniony? Względnie obdarowany otrzyma weksel w drodze anonimowej darowizny pocztą wypełniony (...)

Wypowiedzenie spółki cywilnej z ważnych powodów

Wypowiedzenie spółki cywilnej z ważnych powodów

Spółka cywilna 5 osobowa, czterech wspólników chce wypowiedzieć udziały w spółce z ważnych powodów (piąty wspólnik stale przebywa za granicą) w trybie natychmiastowym. Co powinny zawierać (...)

Wpisanie klauzuli bez protestu w wekslu in blanco

Wpisanie klauzuli bez protestu w wekslu in blanco

Został wręczony weksel in blanco który zawierał tylko podpis wystawcy oraz miejsce zamieszkania. Nie było również deklaracji ani porozumienia wekslowego w żadnej formie pisemnej czy ustnej. Posiadacz (...)

Ślubowanie adwokata

Ślubowanie adwokata

W związku z zażaleniem na nie etyczne, nie moralne nie zgodne z prawem oraz zasadami współżycia społecznego czynności adwokata strony przeciwnej wymagana jest znajomość przysięgi adwokackiej. (...)

Korzystanie z linków innych stron

Korzystanie z linków innych stron

Czy na swojej stronie (o celach komercyjnych) mogę bezpłatnie zamieszczać bez pytania linki do innych stron, znalezionych w Internecie - czyli tworzyć coś na zasadzie mini-portalu (inni znajdują (...)

Tekst przysięgi sędziowskiej

Tekst przysięgi sędziowskiej

Jak brzmi tzw. "przysięga sędziowska". Przy powołaniu sędzia składa ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej według następującej roty: "Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego (...)

Cześć człowieka a prawo karne

Cześć człowieka a prawo karne

W jaki sposób prawo karne definiuje cześć człowieka? Cześć jako kategoria normatywna oznacza przysługujące każdemu podmiotowi domniemanie o jego uczciwości, właściwym postępowaniu i posiadaniu (...)

FORUM PRAWNE

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

Ojciec cudzoziemiec- alimenty i pozbawienie praw. Bardzo proszę o pomoc.

Ojciec cudzoziemiec- alimenty i pozbawienie praw. Bardzo proszę o pomoc. Sprawa wygląda tak : ojciec cudzoziemiec /Francuz / uznał dziecko , synek ma jego nazwisko , mielismy się pobierac , ale szybko (...)

Rejestracja auta z Francji problem z Vat 25

Rejestracja auta z Francji problem z Vat 25 Witam, mam problem z rejestracją auta z Francji. W październiku br zakupiłam auto z Francji od handlarza w Polsce. Jak to zwykle bywa umowa miała być spisana (...)

uznanie dziecka mieszkajacego za granica

uznanie dziecka mieszkajacego za granica Witam, nikt nie potrafil mi do tej pory udzielic odpowiedzi na kilka pytan, zwracam sie w takim razie do was: mam corke w wieku 7 lat, urodzona we Francji, obydwie (...)

jak wrocic do Polski z dzieckiem, pomozcie!

jak wrocic do Polski z dzieckiem, pomozcie! Mieszkam we Francji w wolnym zwiazku z polakiem. Nasz syn urodzil sie tutaj, ale jest zapisany w urzedzie francuskim i w polskim, ma polski dowod osobisty (niestety (...)

jak wrocic do Polski z dzieckiem, pomozcie!

jak wrocic do Polski z dzieckiem, pomozcie! Mieszkam we Francji w wolnym zwiazku z polakiem. Nasz syn urodzil sie tutaj, ale jest zapisany w urzedzie francuskim i w polskim, ma polski dowod osobisty (niestety (...)

Becikowe dokumenty, ile wynosi becikowe

Becikowe dokumenty, ile wynosi becikowe Od razu chciałbym przeprosić jeżeli napisałem w złym dziale. Mam pytanie, za 2 tygodnie mam wyznaczony porod, wiem, chcialabym wiec sie dowiedziec ile mam czasu (...)

Euro 2012 - zakaz masek a malowanie twarzy!?!?!

Euro 2012 - zakaz masek a malowanie twarzy!?!?! prezydent uchwalił zakaz noszenia masek i kominiarek ipt. podczas marzszów i imprez masowych w celu łątwiejszej weryfikacji bandytów stadionowych i (...)

picie alkoholu w miejscu publicznym - grzywna !

picie alkoholu w miejscu publicznym - grzywna ! a ja mam takie pytanie, bo teraz czekam na termin sprawy, byłam już na przesłuchaniu ( za picie w miejscu publicznym ) ile można dostać grzywny? Dodam (...)

Uciążliwi lokatorzy

Uciążliwi lokatorzy Mieszkamy w wieżowcu na IX p. powyżej, na Xp mieszka rodzina, która zachowuje się skandalicznie są bardzo uciążliwymi lokatorami wydaje się im, że mieszkają w prywatnym (...)

Zona z Filipin

Zona z Filipin Poznałem cudnej urody Filipinkę i chce wziąść z nią ślub. Mianowice co muszę zrobić by poślubić ją w Polsce. Nie mam własnego mieszkania tylko mieszkam z rodzicami, 11 lutego (...)

mam pytanko.Jesteśmy wraz z siostrą ustawowymi spadkobiercami.Mieszkam na pomorzu,ojciec z macochą

mam pytanko.Jesteśmy wraz z siostrą ustawowymi spadkobiercami.Mieszkam na pomorzu,ojciec z macochą mam pytanko.Jesteśmy wraz z siostrą ustawowymi spadkobiercami.Mieszkam na pomorzu,ojciec z macochą (...)

Zapraszamy na Sylwestra Studenckiego - Łeba Party Camp 2011 !

Zapraszamy na Sylwestra Studenckiego - Łeba Party Camp 2011 ! Zapraszamy na Sylwestra Studenckiego - Łeba Party Camp 2011 ! Dołącz do najbardziej imprezowych studentów z całej Polski i jedź na (...)

Porady prawne