Progi podatkowe 2015: Znamy stawki

9.1.2015

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

W 2015 roku nadal będą obowiązywać dwa progi podatkowe.

Pierwszy próg wynosi 18 procent i obejmuje dochody, których wysokość nie przekroczy 85.528 zł.

Drugi próg podatkowy – na poziomie 32 procent – obejmuje natomiast te osoby, których roczny dochód jest wyższy niż 85.528 zł.

Taka skala podatkowa obowiązuje już od 2009 roku. W porównaniu do lat wcześniejszych jest dla nas korzystniejsza. Wcześniej przekroczenie kwoty 85.528 zł było jednoznaczne z wejściem w opodatkowanie stawką 40-procentową.

SKALA PODATKOWA 2015

Podstawa obliczenia podatku w złotych


Podatek wynosi

ponad

do

85.528

18 procent minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł i 2 gr

85.528

14.839 zł i 2 gr + 32 procent z nadwyżki ponad 85.528 zł

.

Wyższe podatki tylko od części dochodu

Wysokość podatku dochodowego uzależniona jest od wysokości dochodów. Osoby, których roczny dochód wyniesie przykładowo 100.000 zł, nie zapłacą jednak podatku dochodowego w wysokości 32% od całej zarobionej kwoty. 

Stawce 32-procentowej podlega jedynie kwota powyżej 85.528 zł, czyli w omawianym przykładzie podatnik zapłaci podatek w wysokości 18% od kwoty 85.528 zł oraz 32% od kwoty 14.472 zł. 

Dodatkowo należy wspomnieć, iż podatek wyliczony w pierwszej skali jest zmniejszany o tzw. kwotę wolną od podatku. Wynosi ona 556 zł i 2 gr.


Kwota zmniejszająca podatek

Miesięczna

46 zł i 33 gr

Roczna

556 zł i 2 gr

.

Nie zawsze musimy płacić daninę fiskusowi

Podobnie jak do tej pory, w 2015 roku zarobimy do 3.091 zł bez konieczności zapłacenia podatku. Przypominamy jednak, że nawet jeśli roczne dochody nie przekraczają tej kwoty, trzeba złożyć zeznanie podatkowe.

Może się to okazać zyskowne, ponieważ sami nie wpłacimy do państwowej kasy ani złotówki, a otrzymamy zwrot zaliczki, jaką pracodawca pobrał z naszej wypłaty na PIT.

Poza tym unikniemy kary finansowej, która grozi za niezłożenie deklaracji. Musimy pamiętać, że każda osoba fizyczna, niezależnie od osiągniętego dochodu, musi rozliczyć się z fiskusem.

Jak obliczenie podatku wygląda w  praktyce?

Przykład 1

Podstawa do opodatkowania wynosi 24.000 zł. Mnożymy ją przez 18 procent, co daje 4.320 zł. Odejmujemy od tego kwotę wolną od podatku, czyli 556 zł i 2 gr. Zgodnie z obliczeniem fiskusowi należy się 3.764 zł podatku (po zaokrągleniu).

Przykład 2

Podstawa do opodatkowania wynosi 2.900 zł. Aby obliczyć podatek mnożymy tę kwotę przez 18 procent. Wynikiem jest kwota 522 zł. Po odjęciu od niej 556 zł i 2 gr otrzymujemy liczbę ujemną. Ponieważ podatek nie może być na minusie, to przyjmujemy, że wynosi on 0 zł. W tym przypadku nie zapłacimy fiskusowi ani grosza. Urząd będzie musiał natomiast zwrócić nam zaliczkę, którą pracodawca pobrał na PIT.

Przykład 3

Podstawa obliczenia podatku wynosi 90.000 zł. Do progu 85.528 zł obliczamy podatek według pierwszego progu, czyli mnożymy tę kwotę przez 18 procent i zmniejszamy ją o kwotę wolną od podatku, czyli 556zł i 2 gr. Daje to wynik 14.839 zł i 2 gr. Następnie od 90.000 zł odejmujemy 85.528 zł. Wynik 4.472 zł mnożymy przez 32 procent, co daje podatek w wysokości 1.431 zł i 4 gr. Dodajemy do niego należność wyliczoną z pierwszego progu – 14.839 zł i 2 gr. Ostatecznie państwu należy się 16.270 zł (po zaokrągleniu).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne