Projekty nowych aktów wykonawczych do ustawy - Prawo zamówień publicznych

19.6.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 czerwca 2008 r. zostały przekazane do uzgodnień uzgodnień międzyresortowych oraz do konsultacji społecznych projekty:

  • rozporządzenia w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych,
  • rozporządzenia w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  • rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane,
  • rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczenia,
  • rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań.

Powyższe projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji znajdują się na stronach UZP w dziale Legislacja/Projekty aktów normatywnych.

Źródło: www.uzp.gov.pl

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: