Rehabilitacja finansowana przez ZUS

Twoja choroba lub uraz może być przyczyną niezdolności do pracy? Jest szansa, że odzyskasz zdolność do pracy po rehabilitacji? Złóż wniosek o rehabilitację finansowaną przez ZUS. Sprawdź, jak skorzystać z rehabilitacji finansowanej przez ZUS.

Dla kogo jest rehabilitacja finansowana przez ZUS?

Z rehabilitacji możesz skorzystać, jeśli jesteś zagrożony utratą zdolności do pracy. Musi jednak istnieć szansa, że ją odzyskasz po rehabilitacji. Dodatkowo musisz spełnić jeden z poniższych warunków:

 • jesteś ubezpieczony w ZUS (pracujesz zawodowo),
 • pobierasz zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne,
 • pobierasz rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.

Porady prawne

Co trzeba przygotować?

Potrzebne będą:

 • wniosek o rehabilitację – dostaniesz go od lekarza, który prowadzi twoje leczenie. Lekarz może sam go napisać lub skorzystać ze wzoru wniosku o rehabilitację przygotowanego przez ZUS. Lekarz może wypełnić wniosek elektronicznie i przesłać go do ZUS przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Zapytaj o tę możliwość.
 • dowód osobisty lub paszport. 
 • będą potrzebne dane: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,
 • swoja dokumentacja medyczna na badanie przez lekarza orzecznika ZUS:
 • dokumenty, które potwierdzają rozpoznanie i leczenie schorzenia, przez które jesteś osobą niezdolną do pracy lub zagrożoną niezdolnością do pracy – na przykład karty informacyjne leczenia szpitalnego, historie choroby z przychodni, opisy i wyniki wykonanych badań diagnostycznych: RTG, USG i innych,
 • dokumenty, które dotyczą innych schorzeń – jeżeli je masz.

Co należy zrobić?

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty.
 2. Złóż wniosek o rehabilitację w ZUS. 
 3. Czekaj, aż ZUS rozpatrzy twój wniosek.
 4. Jeśli masz konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), możesz zarezerwować termin wizyty w ZUS.

Kiedy złożyć wniosek?

W dowolnym momencie.

Gdzie złożyć wniosek?

W dowolnym oddziale ZUS. Załatwisz sprawę szybciej, jeśli wybierzesz oddział zgodnie z miejscem twojego zamieszkania. 

Wpisz swój kod pocztowy i sprawdź, gdzie jest twój oddział ZUS.

Dokumenty można zanieść do ZUS albo wysłać listownie.

Lekarz może elektronicznie przesłać wniosek o rehabilitację do ZUS. Dzięki temu możesz szybciej załatwić sprawę. Zapytaj lekarza o tę możliwość.

Nieodpłatna rehabilitacja

Rehabilitacja jest bezpłatna. ZUS pokrywa koszty rehabilitacji, zakwaterowania, wyżywienia oraz zwraca koszty przejazdu (do i z ośrodka rehabilitacyjnego) – najtańszym środkiem komunikacji publicznej.

Ile trzeba czekać?

ZUS rozpatrzy twój wniosek jak najszybciej. Otrzymasz informację o terminie badania u lekarza orzecznika ZUS. Lekarz orzecznik może też wydać orzeczenie na podstawie zgromadzonej dokumentacji z leczenia. Jeśli zdecyduje, że potrzebujesz rehabilitacji – dostaniesz skierowanie do ośrodka rehabilitacyjnego. Zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą lub pismo o odmowie skierowania otrzymasz pocztą.

Formy rehabilitacji

Można skorzystać z rehabilitacji:

 • stacjonarnej,
 • ambulatoryjnej.

Rehabilitacja stacjonarna polega na tym, że cały czas jesteś w ośrodku rehabilitacyjnym (przebywasz poza miejscem zamieszkania).

Rehabilitacja ambulatoryjna polega na tym, że przychodzisz codziennie na zaplanowane zabiegi i konsultacje lekarskie do ośrodka rehabilitacyjnego (nie przebywasz w nim cały czas).

W systemie stacjonarnym skorzystasz z rehabilitacji w schorzeniach:

 • narządu ruchu – jeśli na przykład jesteś po urazie (złamaniu, skręceniu), masz bóle kręgosłupa, zwyrodnienie lub zapalenie stawów,
 • narządu ruchu po wypadku (w ramach wczesnej rehabilitacji powypadkowej),
 • układu krążenia – jeśli masz chorobę niedokrwienną serca, nadciśnienie tętnicze, jesteś po zawale serca, po zabiegach angioplastyki, po operacji kardiochirurgicznej,
 • układu oddechowego – jeśli masz astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP),  
 • psychosomatycznych – jeśli masz zaburzenia nastroju, zaburzenia nerwicowe lub związane z nimi zaburzenia somatyczne,
 • onkologicznych – jeśli jesteś po leczeniu nowotworu piersi,
 • narządu głosu – jeśli masz chrypkę, przewlekłe zapalenie krtani lub okresowe zaniki głosu – szczególnie, gdy głos jest twoim narzędziem pracy,
 • ośrodkowego układu nerwowego – jeśli chorujesz na stwardnienie rozsiane, jesteś po udarze lub po operacji guza mózgu, ale jesteś samodzielny (jeśli poruszasz się na wózku inwalidzkim nie jest to przeciwwskazaniem do rehabilitacji).

W systemie ambulatoryjnym możesz skorzystać z rehabilitacji w schorzeniach:

 • narządu ruchu,
 • układu krążenia.

Sprawdź wykaz ośrodków rehabilitacyjnych, które współpracują z ZUS.

Czas trwania rehabilitacji

Turnus rehabilitacyjny trwa 24 dni.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 266, z późn.zm.);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 277).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne